תפריט חיפוש

פגם אסתטי

29 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לפעמים מומחים מקלים ראש בנושא פגם אסתטי, ומסתפקים בכך שהתפקוד תקין. המבנה בכללותו בעל תכונות וייעודים שונים, והתכנון האדריכלי והאסתטי הוא חלק מהם. גישה זו המתעלמת מפגמים חזותיים, אינה גישה מקצועית, ואף מנוגדת לתקנים.

ראה לדוגמא סעיף 3.2.1 בתקן 2378 חלק 1 משנת 2012 - להלן ציטוט (הדגשת הקו לא במקור):

"3.2.1 דרישות כלליות

האבן לחיפוי תהיה שלמה, בת-קיימה וללא סדקים, (הגדרה 1.3.3) או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים שלה, על חוזקה ועל המראה שלה. ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים, בתנאי שאושרו מבחינה הנדסית ומבחינה אדריכלית.

הערה:

יש להביא בחשבון שכיוון בניסור של האבן עשוי להשפיע על מראה פני האבן".

(הדגשות הקו אינן במקור).

 

עינינוּ הרואות כי מתקין התקן דאג למראה פני האבן ולהיבטים אדריכליים.

ראה גם ע"א 181/94 אהרן וחגית זייצב ואח' נ' אזורים בניין (1965) בע"מ ואח', בית המשפט המחוזי בתל אביב, שופטים: א' אבן ארי, ד' בר אופיר, ש' טימן.

להלן ציטוט רלוונטי:

"מדובר בלוחות פסיפס, שהמומחה עצמו קבע שניתן להחליפם, אולם שלדעתו אין ההחלפה כדאית, כרגע, אולם פיצוי על נזק נועד להעמיד את הניזוק באותו מצב שבו היה קודם לגרימת הנזק. אין שום סיבה שבגללה צריכים המערערים לחיות עם פגם אסתטי במשך 15 שנה, ונכון להשאיר בידם את ההחלטה, אם ומתי לתקן את הפגם, על-ידי החלפת החיפוי, ולצורך זה יש לשלם להם את סכום התיקון, נכון להיום."

 

בית המשפט פסק כי גם אם מדובר בפגם אסתטי, יש להחליף את ציפויי הפסיפס בבניין.

בעניין אחר, ת"א 42771-02-19 ברצלר אברהם אנדריי ואח' נ' יעקב שגב ואח', קבע מומחה מטעם בית המשפט המהנדס יוסי לזר בחוות דעתוֹ כי כפתרון לבעיית איטום, יוסרו לוחות שיש מעל קורה ויבוצע איטום. לאחר ביצוע, השיש לא הוחזר למקומוֹ, משום שלא נכלל בגדר העבודות שהמומחה קבע כי יבוצעו. להלן הסברו והתייחסותו של לזר בסיכומו לאור החלטת בית המשפט:

"מטרת חיפוי השיש מעל הקורה (קופינג) היא למנוע חדירת מי גשם אל מתחת לקורה, דבר העלול לגרום להופעת הכתמה ורטיבות - פתרון האיטום והחיפוי בשליכט צבעוני מאפשר אטימה ראויה שתמנע רטיבות. כיום התקנת לוח השיש (קופינג) מעל הקורה היא עניין אדריכלי ולא לצורך האטימה. נושא זה מועבר להחלטת ביהמ"ש".

 

מומחה בית המשפט, היה אמור להבין מראש כי כל פתרון בו ינקוט, חייב לכלול הבאת מצב לקדמותו גם מההיבט האדריכלי, ולא לאפשר גימור נחות ביחס לפתרון שהיה בבניין.

כך גם החליט בית המשפט - שופט מוטי כהן - על גבי פיתקית ביום 13.1.2024:

"לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה, בעמדת המומחה ובתשובה, סבורני כי דין הבקשה להתקבל. ואנמק:

נושא הסרת קופינג השיש ע"י הנתבעים או מי מהם עלה מלכתחילה (ס' 13 לכתב התביעה), ונעשה במסגרת הנסיונות לתקן את ליקויי הרטיבות/העדר האיטום.

סוגיית השבת הקופינג שיש שבה ועלתה בסע' 8 לתשובות ושאלות ההבהרה מיום 22.9.22 וכן בדו"ח המומחה מיום 13.7.23 (סע' 2.8 - 2.8.4).

גם בתשובתו מיום 8.1.24 מאשר המומחה כי קופינג השיש נועד למנוע חדירת מי גשמים, ובאותה נשימה מזכיר את פתרון השליכט הצבעוני. לא מצאתי בתשובת המומחה כל קביעה כי השבת הקופינג עלול לפגוע באיטום ונדמה שהוספתו רק תבטיח שכבה נוספת לאיטום השליכט. מכאן, סבורני כי השבת הקופינג שיש לבד מהיותה חלק ראוי של עקרון השבת המצב (גם אם האסתטי) לקדמותו, וכך אני מורה לנתבעים לנהוג - קביעתי זו עולה בקנה אחד עם הסכמוֹת הצדדים שקיבלו תוקף של פסק דין."

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner