תפריט חיפוש

ת''א 288-03-09 נציגות הבית המשותף חלמיש 8 רמת ואח' נ' שיכון עובדים בע''מ ואח'

25 יולי, 2010

בית המשפט המחוזי בחיפה

ת''א 288-03-09

נציגות הבית המשותף חלמיש 8 רמת ואח' נ' שיכון עובדים בע''מ ואח'

מספר בקשה: 12

בפני כב' השופטת תמר שרון נתנאל

מבקשים

יצחקי יקותיאלי ואח'

נגד

משיבים

1. שיכון עובדים בע''מ

2. ב.ס.ט. ייזום ובניה בע''מ

החלטה

1. ביום 2.11.09 מונה על ידי, בהסכמת הצדדים, המהנדס יעקב דובדבני, כמומחה בתיק זה (להלן: ''המומחה").

ביום 20.1.10 הגיש המומחה הודעה לבית המשפט ובה, כגילוי נאות, הודיע לבית המשפט ולצדדים, שעד שנת 1999 שהוא שימש כמהנדס ראשי ובסוף גם כסמנכ''ל, בחברת שיכון עובדים בע''מ (היא הנתבעת מס' 1, להלן: ''שיכון עובדים''), במשך למעלה מ-‏25 שנים. כן הודיע המומחה שמאז עזב את שיכון עובדים הוא עובד כעצמאי, כמומחה וכבורר עבור בתי המשפט ובנוסף - כי בדק מספר פעמים דירות לפני אכלוס עבור שיכון עובדים, על-מנת שיתקנו את הדירות ( להלן: ''ההודעה'').

ההודעה הועברה לכל הצדדים והם נתנו הסכמתם להמשך עבודתו של המומחה.

2. כעת מונחת בפניי בקשת התובעים לבטל את מינוי המומחה, בטענה שיומיים לפני הגשת הבקשה התגלו להם עובדות חדשות ואלה הן:

א. הם קיבלו 3 תביעות נפרדות, שהוגשו בסדר דין מהיר, בהן קיים פער בין חוו''ד מומחה התובעים לבין חוות דעתו של מר דובדבני, אשר מונה בתביעות הנ''ל כמומחה ביהמ''ש.

ב. בבדיקת פסיקה (שנעשתה לשם הגנה בתביעות הנ''ל), התגלה להם פסק דין, בו קיים תיעוד לכך, שבניגוד להצהרת המומחה בהודעה, הוא שימש כעד מומחה מטעם שיכון עובדים, בתקופה לגביה הצהיר כי לא היו לו קשרים מקצועיים עימה. לתמיכה בטענה זו, צירפו התובעים פסק דין (להלן: ''פסה''ד''), שניתן ביום 23.8.09 בת''א 12681/06 בבית המשפט השלום בירושלים בתביעת ד. עמר ואח' נ' שיכון עובדים (להלן ''תיק השלום''). בסעיף 2 לפסה''ד נכתב: ... את טענתה זו סומכת הנתבעת על עדותו של המהנדס דמיטרי אלשנסקי וכן על חוות דעתו של המהנדס יעקב דובדבני...

3. לטענתם, מהאמור לעיל עולה, שהמומחה יצר מצג שווא בהודעתו, בכך שנמנע מציון פוזיטיבי, בדבר היעדר קשר מקצועי בינו לבין שיכון עובדים ואף שיכון עובדים הייתה שותפה למצג שווא זה, בידעה את האמת. עוד טוענים התובעים, כי לאור אי גילוי עובדה זו, חוששת היא שמא ישנם קשרים נוספים בין המומחה לבין שיכון עובדים, אשר הוסתרו ממנה.

4. בתגובתו לבקשה, טען המומחה שהוא נפגע מאוד מטענות התובעים ומציין, כי לאחר הגשת ההודעה לתיק ביהמ''ש שוחח עימו עו''ד רם אורן ב''כ התובעים, ואמר לו שאף הוא עובד עבור שיכון עובדים וגם נגדה וכי אין הוא רואה כל פגיעה במינויו בתיק זה. מוסיף המומחה ומסביר, שחווה''ד הנזכרת בפסה''ד ניתנה על ידו, לפני אכלוס חנות בבניין מגורים בירושלים וכי לכך הייתה כוונתו כאשר כתב בהודעתו, כי הוא בדק מספר מעמים דירות, לפני אכלוס, עבור שיכון עובדים. המומחה צירף לתגובתו את חווה''ד שניתנה על ידו ביום 19.9.07.

עוד מציין המומחה, כי ב''כ התובעים ביקש לפסול את חוות דעתו (כמומחה מטעם ביהמ''ש), בתיק אחר, המתנהל כיום בבית המשפט השלום בחדרה (תיק מס' 7608-06-08, כהן פורטונטו נ' שיכון עובדים).

לדבריו, הוא כבר ביקר בפרויקט ובדק את כל הדירות, כתב ורשם את הליקויים, אם כי חווה''ד טרם נערכה להגשה. את הרכוש המשותף טרם בדק.

5. הנתבעות מתנגדות לבקשה בציינן כי התובעים היו אלה שהציעו למנות את המומחה וכי גם ב''כ הנתבעות שוחחה ישירות, עוד טרם הודעת המומחה, עם עו''ד אלי הכהן, ב''כ התובעים והודיעה לו כי המומחה הועסק בעבר ע''י שיכון עובדים, עו''ד הכהן הודיע לה כי יבדוק זאת וחזר לאחר מכן בהודעה שהוא מסכים למינוי.

6. בתשובתם לתגובה מאשר ב''כ התובעים שהיה ידוע לו שהמומחה עבד אצל שיכון עובדים, אך אין זאת - בעבר הרחוק, וכי המומחה יצר, בהודעה, מצג שווא לפיו הוא הפסיק לעבוד עבור שיכון עובדים לפני 10 שנים וכי אילו היו יודעים כי בתקופה האחרונה ממשף שימש כמומחה מטעם שיכון עובדים ונתן חוו''ד עבורה בתיק שנדון בבית המשפט, לא היו מסכימים למינוי. לטענתם - אין בדיקה של דירות לפני אכלוס (למטרה של מניעת תביעות בעתיד) כמתן חוו''ד במסגרת תביעה לבית המשפט, כמומחה צד לדיון.

עוד מדגישים הם, כי בקשתם מוגשת בטרם הגיש המומחה מסמך כלשהו, כך שלא ניתן לטעון כי לבקשת הפסילה יש קשר כלשהו עם חוות דעתו, או כי הם פועלים בחוסר תום לב.

7. לו רק הנימוק הראשון היה מונח ביסוד הבקשה, הייתי רואה לדחותה. אולם בנימוק השני מצאתי ממש.

אמנם, לב''כ התובעים הייתה ידועה עבודתו של המומחה, בעבר, עם ועבור שיכון עובדים, אולם המומחה עצמו כתב בהודעה, כי עבודתו זו הסתיימה לפני 10 שנים. סביר שהיה בטווח זמן זה כדי להניח דעתם של התובעים כי יכולים הם להסכים למינוי.

אולם, התברר, שהמומחה נתן חוו''ד מטעם שיכון עובדים, אשר הוגשה לתיק בית המשפט השלום, בו נתבעה שיכון עובדים, כחוו''ד מטעמה, רק ביום 28.5.07, היינו - כשנתיים וחצי בלבד לפני שהמומחה מונה בתיק זה.

עובדה זו היה על המומחה להזכיר, במפורש, בהודעתו. מחווה''ד, שצורפה לתגובת המומחה, שהיא ניתנה ע''י המומחה ביום 19.9.07. היא ממוענת לעו''ד שבתאי לוי, אשר (על-פי כותרת פסה''ד), ייצג את שיכון עובדים בתיק השלום.

8. בהקדמה אשר בחווה''ד נכתב:

"נתבקשתי ע''י שיכון עובדים בע''מ לחוות דעתי בשאלה שהתעוררה בת.א. 12681/06 ד. עמר נגד שיכון עובדים בע''מ בבית משפט השלום בירושלים, באם החנות הנ''ל הייתה ראויה למסירה לרוכש ואם הייתה מניעה לכך מאז הושלמה בנייתה."

אין ספק שהתובעים לא יכלו להבין, כי במסגרת האמור בהודעה, נכללת חוו''ד זו, שכן אין מדובר בחוו''ד הניתנת טרם אכלוס, אלא בחוו''ד שניתנה ע''י המומחה, מטעם שיכון עובדים, במסגרת תיק אזרחי המתנהל בביהמ''ש וזאת - רק לפני כשלוש שנים.

היה על המומחה וכן על הנתבעת לציין עובדה זו, במפורש, בשלבים של מינוי המומחה.

9. אכן, לא במהרה יפסול ביהמ''ש מינויו של מומחה, במיוחד לא לאחר שהמומחה החל בעבודתו, אולם במקרה זה, בו התברר שניתנה ע''י המומחה חוו''ד כאמור, אני מוצאת יסוד לבקשה וסבורתני שאין מנוס מביטול המינוי.

לפיכך, אני מבטלת את מינויו של מר דובדבני כמומחה מטעם ביהמ''ש בתיק זה.

הנתבעת תשלם את שכר המומחה עבור העבודה שהשקיע עד כה.

אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות הבקשה בסך 10,000 ש''ח בתוספת מע''מ כחוק.

ההוצאות ישולמו בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

מומחה אחר ימונה ע''י השופט אליו ינותב התיק.

החלטה זו ניתנה על-ידי כרשמת ביהמ''ש המחוזי בחיפה.

ניתנה היום, י''ד באב תש''ע, 25 יולי 2010 בהעדר הצדדים.

טוען סינון...ajaxSpinner