תפריט חיפוש

ת"א 23076-12-12 נציגות הבית המשותף ואח' נ' שכטמן ושות' חברה לבניין ופתוח בע"מ ואח'

11 מרץ, 2015 |
בית המשפט המחוזי

בית המשפט המחוזי בחיפה

ת"א 23076-12-12 נציגות הבית המשותף ואח' נ' חברה לבניין ופתוח בע"מ ואח'

תיק חיצוני

בפני כב' השופטת יעל וילנר

התובעים:

1. נציגות הבית המשותף ואח'

ע"י ב"כ עוה"ד טל רבינוביץ ואח'

נגד

הנתבעים:

1. שכטמן ושות' חברה לבניין ופתוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ע. אטיאס ואח'

2. אורן מ.א.ז. אדריכלים

3. האדריכלית ענת זוהר

ע"י ב"כ עוה"ד ארז בלוך ואח'

צדדי ג':

1. אורן מ.א.ז. אדריכלים

2. האדריכלית ענת זוהר

ע"י ב"כ עוה"ד ארז בלום

3. פסיפס אלוני שותפות מוגבלת – ח.פ. 550009971

4. תשלובת ח. אלוני בע"מ – ח.פ. 520037821

החלטה

1. בפניי בקשת התובעים לפסילת חוות דעתו של המומחה שמונה מטעם בית המשפט (להלן – "המומחה") לבחינת ליקויי הבנייה הנטענים על ידי התובעים בבית מגוריהם (להלן "המבנה").

2. בבסיס הבקשה שלוש טענות מרכזיות כנגד חוות דעתו של המומחה: המומחה נפגש עם הנתבעת מס' 3 בהעדר הצדדים ובאי-כוחם: המומחה חרג מסמכותו בכך שדן במסגרת חוות דעתו בטענות משפטיות ואף הכריע בהן; המומחה לא התייחס בחוות דעתו לעלות התיקונים.

3. ביקשתי את תגובת המומחה לטענה הראשונה בלבד. בהתייחסותו ציין המומחה כי הוא ביקש לברר האם התחזוקה של המבנה על ידי התובעים היא זו אשר גרמה לליקויים הנטענים בחיפוי החיצוני של המבנה, או שמא מדובר בליקויי תכנון, ביצוע ופיקוח כגורמים עיקריים לליקויים. לצורך כך, מצא המומחה לנכון להשוות את רמת התחזוקה של המבנה עם מבנים סמוכים הזהים מבחינת החיפוי החיצוני ואשר נבנו באותה תקופה.

המומחה מציין כי על מנת לברר פרטים אודות תחזוקת המבנים האחרים הוא פנה לחברות האחזקה על פי שלטיים הקבועים מחוץ למבנים. כמו כן ערך המומחה ביקור במבנים אלה במהלכו פגש בעובדת ניקיון אשר הפנתה אותו ליו"ר ועד הבית (היא הנתבעת מס' 3 בתביעה שלפנינו). לדבריו, הוא פנה ליו"ר הועד אשר מסרה את הסבריה בעניין תחזוקת הבניין וכן סיפרה לו על החלפת החיפוי המקורי וביצוע חיפוי חדש לפני כשלוש שנים. לאחר כל זאת, ציינה בפניו כי היא מכירה את ההיסטוריה של המבנה (נשוא התביעה שלפנינו) בהיותה אדריכלית המבנה (לא ברור האם היא ציינה בפניו כי היא נתבעת בתביעה).

המומחה מוסיף ומציין בתגובתו כי הוא העדיף לציין קיומה של פגישה זו בחוות דעתו אף שיכול היה להימנע מכך ואזי לא היה חשוף "לטענה המוצדקת של פגישה אקראית החורגת מהנוהל מההנחיות שקיבלתי, או להציג את קיום הפגישה עם הבעייתיות הנובעת ממנה". המומחה חזר וציין בתגובתו כי הוא לא היה מקיים פגישה זו אם היה ידוע לו מראש על מעורבותה של הנתבעת 3 בתביעה.

עוד ציין המומחה כי הוא מודע למצב שנוצר ולכן כל החלטה של בית המשפט תתקבל על ידו בהבנה. המומחה מדגיש כי הוא אמנם פעל בניגוד להנחיות אך זאת בתום לב ולא באופן מכוון והוא מיצר על כך.

4. לאחר קבלת תגובת המומחה הביעו הצדדים עמדתם: הנתבעת 1 השאירה את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט, והנתבעות 1 ו- 2 סברו כי נוכח השתלשלות העניינים אין עוד מקום להורות על מינוי מומחה אחר מטעם בית המשפט ויש לחקור את המומחים השונים שנתנו חוות דעת מטעם הצדדים.

5. לצערי, אין מנוס מפסילת חוות דעתו של המומחה וביטול מינויו. פגישתו של המומחה עם הנתבעת מס' 3, שלא בנוכחות יתר בעלי הדין, חורגת מהנחיות שקיבל המומחה באופן מפורש בהחלטתי מיום 19.10.14. יתרה מכך, גם אלמלא החלטה מפורשת זו, ברי כי מומחה לא היה רשאי ואין זה ראוי להיפגש עם בעל דין ולקבל ממנו הסברים אודות נושאים שהם בליבת המחלוקת, וכל זאת בהעדר יתר הצדדים.

אוסיף עוד כי המומחה לא היה רשאי לברר מיוזמתו פרטים אודות תחזוקת המבנים האחרים והשוואת מצבם למבנה נשוא התביעה.

6. עיון בחוות הדעת מלמד כי מסקנותינו של המומחה מבוססות בין היתר על ההסברים ששמע מפי הנתבעת 3 בעת הפגישה הנדונה ועל התרשמותו מהמבנים הסמוכים. אשר על כן, נפל פגם מהותי בחוות הדעת המחייב את פסילתה.

7. אני מורה אם כן על פסילת חוות הדעת, על ביטול מינויו של המומחה ועל מינוי מומחה אחר תחתיו. הפער בין חוות דעת המומחים מטעם הצדדים מחייב מינוי מומחה מטעם בית המשפט.

8. אני מורה על מיניו של המהנדס מר שטרנברג רונן מרחוב דרך הים 73 א' חיפה (נייד – 052-3488724).

המומחה יתייחס בחוות דעתו לכל המחלוקות בין הצדדים כעולה מכתבי הטענות ומחוות הדעת מטעם כל הצדדים. המומחה יהיה רשאי להיפגש עם הצדדים ובאי כוחם. כמו כן, במידה והמומחה ימצא כי קיימים ליקויים שהם באחריות מי מהנתבעים או צדדים שלישיים, יקבע המומחה את עלות התיקונים ולרבות עלות הפיקוח.

למען הסר ספק, המומחה לא יתייחס לסוגיות משפטיות.

הצדדים ימציאו למומחה את כתבי הטענות, התמונות וחוות דעת המומחים מטעמם בלבד.

שכר טרחתו של המומחה ישולם על ידי כל הצדדים בחלקים שווים.

9. לבסוף – המומחה כותב בתגובתו כי ב"כ התובעים פנתה אליו, טרם המינוי, וביקשה כי יסרב לקבל על עצמו את המינוי. אבקש לקבל הבהרות מאת ב"כ התובעים לעניין זה תוך 10 ימים מהיום. כמו כן, אבקש לקבל תוך פרק זמן זה, את עמדת הנתבעת 3 והסבריה מדוע שוחחה עם המומחה בלא נוכחות כל בעלי הדין.

מזכירות – נא לשלוח החלטה זו למומחה.

ת.פ. 22.3.15.

ניתנה היום, כ' אדר תשע"ה, 11 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.

פסק דין זה מופיע עוד ב:

-  מכת ברק

טוען סינון...ajaxSpinner