תפריט חיפוש

ובכל זאת, נעילה לארבעה כיוונים

25 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לאחר ערעור לבית המשפט המחוזי וחזרה אל אותו בית משפט שלום שנמנע מלאשר ליקוי במיגון דלת הכניסה - הוכרעה הסוגיה השנויה במחלוקת, ומעתה, בכל זאת, הפסיקה קובעת כי נדרשים עוקצים לארבעה כיוונים - כולל את הרצפה - בדלת הכניסה לדירה.

בתביעה בגין ליקויי בנייה, קבע מומחה הדיירים כי דלת הכניסה לדירה הינה עם נעילה ל- 3 כיוונים בלבד בעוד בהתאם לתקנה 2.92 לתוספת השניה של תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970 - נקבע כדלקמן:

"אמצעי (2) (א) מנעול ביטחון בעל 4 בריחים הננעלים בארבעה כיוונים ומופעלים על-ידי מנגנון גלילי ואולם אם קיים חלון או פתח במרחק הקטן ממטר אחד מהדלת, אין חובה להתקין ידית במנגנון גלילי."

לאמור, מדובר בארבעה כיוונים של נעילה - למעלה, ימינה, שמאלה, ולמטה.

למטה - אין פירושו אלא עוקץ בכיוון הרצפה, ואין תחליף לדרישה זו, כי עוקץ צדי בחלק התחתון אינו עמיד כעוקץ לכיוון הרצפה לגבי סוג מסוים של פריצות.

בדירות התובעים הותקנו דלתות כניסה ראשיות עם מנגנון נעילה לפי אמצעי (2) בתקנות אלא שהדבר נעשה תוך שינוי וצמצום - הותקנו עוקצים רק ל- 3 כיוונים, והעוקץ כלפי מטה - אשר היה צריך לחדור לרצפה - נחסך, ותחתיו בוצע עוקץ לצד בחלק התחתון של כל דלת כניסה. מומחה התובעים ראה בכך אי התאמה לדרישות התקנות, ואילו בית המשפט לא קיבל טענתו ופסק כי אין צורך בעוקצים ל- 4 כיוונים. 

מדובר בת"א 1151-05 בודנר נ' גורגה, בית משפט השלום בחדרה, שופטת: הדסה אסיף, ולהלן ציטוט:

"דלת כניסה –
61. בעניין זה נטען בחוו"ד מטעם התובעים כי דלת הכניסה היא בעלת מנגנון נעילה רב זרועי וללא עוקץ ברצפה כנדרש בתקנות.

בשל כך נדרש פיצוי לשם החלפת דלת ובסכום של 1,400 ₪.

אינני מקבלת את טענות התובעים בעניין זה. מומחה התובעים הודה בחקירתו כי ניתן לקבל גם חלוקה אחרת של עוקצים (עמ' 53 שורה 6-10). מכאן שאין כל ליקוי בדלת רק משום שהותקן בה מנגנון ובו שלוש זרועות ולא ארבע."

על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, אשר פסק כדלקמן:

"29.1 דלת כניסה - בימ"ש קמא קבע כי אין ליקוי בדלת הכניסה - כאשר הורכבו בדלת 3 עוקצים במקום 4. סעיף 2.92 לתוספת לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל- 1970 קובע כי לדלת כניסה לבית נדרש "מנעול בטחון בעל 4 בריחים הננעלים ב- 4 כיוונים".

בנסיבות אלה, טעה בימ"ש קמא בקובעו כי אין ליקוי בדלת ואנו מאמצים קביעת המומחה מטעם המערערים לפיה המדובר בליקוי."

[ע"א 4661-03-09 אלון בודנר נ' דינה גורגה, בית המשפט המחוזי בחיפה, שופטים: מ' שטמר, ב' בר זיו, ע' זרנקין, פדאור 361-16-10.]

אכן, בית משפט השלום התיישר לפי הקוו שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי פנאלץ לפסוק כדלקמן:

"דלת כניסה 6. בעניין זה הורה בית המשפט של הערעור לקבל את קביעת מומחה התובעים, והפך בכך, ככל הנראה, את הקביעה בפסק הדין - קביעה שהתבססה, בין היתר, על דברי מומחה התובעים (עמ' 53 שו' 6-10) לפיהם "אני יודע שיש הסכמה לקבל חלוקה אחרת של עוקצים."

לאור קביעת בית המשפט המחוזי לא נותר אלא לפסוק לתובעים את הסכום שפורט בחוות הדעת מטעמם ואולם פיצוי בעניין זה לא מגיע למר אלון בודנר - שבביתו הורכבה דלת שונה - על פי הזמנתו. (הטענה לפיה דלת ביתו של בודנר שונתה לפי הזמנתו - פורטה בחוות דעת מומחה הנתבעת - ולא נסתרה).

הפיצוי ליאיר ועדנה שטרן, הינו לכן - 1,400 ₪ לכל אחד מהם."

[ת"א 1151-05 בודנר ואח' נ' גורגה [תיווך יוקרה] ואח', בית משפט השלום בחדרה, שופטת: הדסה אסיף. פורסם במאגר נבו].

המסקנה המתקבלת בעניין זה הינה כי קיימת חוקה לבצע את דלתות הכניסה לדירות עם עוקצים בארבעה כיוונים וכי הפרשנות המקלה תוך זניחת הכיוון הרביעי באמתלה כי די בעוקץ צדי תותון - הינה פרשנות שגויה. 

טוען סינון...ajaxSpinner