תפריט חיפוש

יישום ובדיקות של חיפויי אבן בבניינים

12 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ביצוע חיפויי אבן בבניין יכול להיות מוקד אטרקטיבי מהבחינה האדריכלית אך גם יכול להיות מוקד לצרות צרורות לדיירי הבית. כאשר לא מקפידים על ביצוע נכון של אבני החיפוי, תוך המצאת "בדיקות משולבות" או רעיונות אחרים שכל מטרתם להיפטר מקיום הוראות התקנים החלים, עלולות אבני חיפוי להתנתק ממקומן ולגרום לפגיעה בגוף וברכוש, וכן גם לצבור כתמי רטיבות וקורוזיה כהים בפני האבנים, דבר שהוא לא רק מכוער אלא גם סימן לבאות – כי קורוזיה תגרום בסופו של דבר להתנתקות אבני החיפוי במשך הזמן.

על פי תקנה 14.03 לתקנות התכנון והבניה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות} תש"ל – 1970, נקבע כדלקמן:

14.03 התקנת חיפוי [תיקונים: התשס"ז (מס' 2), התשס"ט (מס' 3)]

(א) התקנת חיפוי על חזיתו של בנין או על קירותיו הפנימיים או החיצוניים, תיעשה בהתאם לתקן ישראלי אם קיים לגבי סוג זה של חיפוי; לא קיים תקן כאמור, יותקן החיפוי באופן שימנע את נפילתו של החיפוי מחזית הבנין או מקירותיו ושיבטיח את בטיחות הבנין ובטיחות השוהים בתוכו ובסביבתו.

(ב) השימוש באבן טבעית לחיפוי ייעשה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 2378 חלק 1 - קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי; התקנת חיפוי מאבן טבעית בקיבוע רטוב, תיעשה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 2378 חלק 2 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע רטוב.

(ג) התקנת חיפוי מפסיפס או מאריחי קרמיקה על חזיתו של בנין או על קירותיו החיצוניים, תיעשה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1555 חלק 1 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבנינים: חיפוי חוץ.

עינינו הרואות כי בהתאם ל סעיף קטן א' התקנות מחייבות ביצוע החיפוי בהתאמה לתקנים הישראליים הקיימים, ועוד, כי בהתאם לסעיף קטן ב' - ביצוע חיפויי אבן טבעית יוגבל להתאמה לתקן 2378 חלק 1, והתקנת אבני חיפוי בשיטת הקיבוע הרטוב מוגבלת להוראות התקן 2378 חלק 2.

האמור בתקנה הנ"ל תחת סעיף קטן א' – "לא קיים תקן כאמור, יותקן החיפוי באופן שימנע את נפילתו של החיפוי מחזית הבנין או מקירותיו ושיבטיח את בטיחות הבנין ובטיחות השוהים בתוכו ובסביבתו" – עלול להטעות, וכבר טעו בכך מומחים העלולים להטעות גם את בית המשפט.

הנה, כך סובר המומחה, יש לי דרך קלה, מהירה ובטוחה, לאשר חיפוי אבן ובלבד שאצליח לשכנע את בית המשפט כי שיטת החיפוי שונה במידת מה מהקיבוע הרטוב, כי אז אשתחרר מהחובה לקיים את דרישות התקן 2378.2.

ובדרך זו, ממציאים מומחים "שיטה משולבת", מנותקת מהוראות התקן, משוחררת מהגבלות ברורות, וכל מה שחל עליה הוא – שהאבן תהיה היום חזקה בהידבקותה לבניין ולא חשוב מה יהיה מחר... כי הרי הדיון המשפטי כבר יסתיים.

ראשית, יש להבהיר כי אין שיטה משולבת. מדובר בהמצאה לצורך הגנה על ביצוע קלוקל של חיפוי.

שנית, יש להדגיש כי הוכחת חוזק כיום, באמצעות בדיקת שליפה – אין בה הבטחה לחוזק עתידי, ובדיקה מסוג זה אינה מהווה תחליף למכלול הבדיקות הננקטות על ידי מכון התקנים או מעבדה מאושרת אחרת בהתאם להוראות התקן.

בדיקת שליפה היא בדיקת המאמץ הנדרש כיום לשחרור האבן מהקיר, אך בדיקה זו מפספסת את בדיקת מצב העיגון לאורך זמן. יש מצב בו הווים המחברים את האבן לרשת או העוגנים המחברים את הרשת לבניין – מחלידים, או עשויים מחומר שלא יעמוד בתקינותו לאורך זמן בגלל קורוזיה, בין בגלל סוג האביזרים, בין בגלל חשיפותם של אביזרי העיגון למזג אוויר הרסני, והיו דברים מעולם.

בדיקה תקנית אמורה לתת מענה לחוזק החיפוי לאורך זמן כי הפריטים הנבדקים הם מגוונים וכוללים גם את סוג הפלדה של הווים והעוגנים, גודלם, מיקומם וצורתם, את הרשת ותכונותיה הגיאומטריות והחומריות, את מידת הבטון המהווה מילוי והדבקה וגם מהווה מגן נגד קורוזיה, ולאור כל זאת יש להניח כי מדגם שעומד בדרישות התקן – מעיד על חיפוי שיאריך ימים ביציבותו כחיי הבניין עצמו.

לא כן בבדיקת שליפה, כי חוזק שליפה כיום – לא מעיד ולא מוכיח דבר לגבי החוזר מחר. חוזק השליפה מתאים לבמנים ארעיים, כמבני תערוכות שהם מוקמים מלכתחילה לפרק זמן קצר, ככל שמבנים מסוג זה מחופים אבן, כי אם בהם חוזק השליפה מעיד על יציבות – נתון זה מספק; כעבור זמן קצר המבנים מיועדים לפירוק כי מלכתחילה הוקמו לטווח קצרצר.

ביצוע חיפויי האבן צריך להיות יציב לאורך זמן כמו קיים הבניין, ולכן צריך להקפיד על קיום הוראות התקן החל ולהימנע מהקלות שעלולות לגרום לאסונות.

בדיקת שליפה לא אומרת דבר לגבי התנהגות חיפוי האבן בעתיד ואינה מבטיחה כי בעוד 5 או 10 שנים החיפוי יתערער למרות שהבדיקה הייתה חיובית מבחינת המשתמש.

סטייה מהנורמה מותרת רק כאשר היא מגובה בחישוב סטטי ובבדיקות האמורות להבטיח מצב עתידי – כולל עמידות הדבקים לאורך שנים רבות, סוג חומרי העיגון, ועוד כיוצא בזה בהתאם לשיטת החיפוי. סתם כינוי חדש – כגון: "שיטה משולבת" – לא מכשיר את החיפוי ולא מהווה תחליף לביצוע ולבדיקות בהתאמה לתקנים.

טוען סינון...ajaxSpinner