תפריט חיפוש

עלות ביצוע עבודות איטום: האומנם 6,500 ₪ כקביעת המהנדס גיל?!

22 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

המהנדס רפי גיל אמד את עלויות תיקוני הרטיבות בדירת התובעים בסכום מזערי של 6500 ש"ח בלבד. מומחה בית המשפט סבר אחרת, ובית המשפט פסק מאות אלפי ש"ח פיצויים בגין ליקויי האיטום בדירה...

מדובר בת"א 33958-11-10 ברי איצקין ואח' נ' רמי שבירו הנדסהבניה והשקעות בע"מ, בית משפט השלום בתל אביב, שופט: יאיר דלוגין, פסק דין חלקי מיום כ"ב באלול תשע"ג, 28 לאוגוסט 2013.

בדירת התובע [דירת מגורים בקומה העליונה של בית משותף ברמת אביב] נתגלו ליקויי רטיבות, אותם בחנתי בעצמי אף שלא הגשתי בתיק זה חוות דעת מקצועית לבית המשפט.

מדובר ברטיבות בגלל כשלי איטום חמורים בדירה, רטיבות שחדרה לדירה דרך קירות חוץ בגלל אדני חלונות הבנויים בניגוד לכללי המקצוע וסיבות אחרות, רטיבות שחדרה לדירה מחדר המדרגות של הבית המשותף בכלל כשלי צנרת ורטיבות מהגגות – לרבות ממרפסת-גג ללא איטום. הרטיבות גרמה לעובש שחור בקירות הבית ולפגיעה אנושה במערכת החשמל ומערכת התקשורת – מערכות שקרסו.

המומחה רפאל גיל הגיע לדירה כדי לבדוק את בעיית הרטיבות ולאמוד תיקונה.

הוא הוציא חוות דעת מקצועית ולפי פסק הדין עלות תיקוני האיטום לשיטתו 6,500 ₪.

סכום זה מזערי ביחס לקביעתו של מומחה בית המשפט שהעמיד את עלות התיקונים בפרק זה על סך של 34,375 ₪.

לפי פסק הדין החלקי, הנתבעת חויבה במתן פיצוי בסך 358,596 שקלים ובתוספת 70,800 שכ"ט עו"ד ועוד החזר הוצאות, ובנוסף, חויבה הנתבעת בביצוע בפועל של התיקונים בדירה.

הייתי נוכח בדירה הנ"ל לצורך סיוע בבדיקתה בשני מועדים שונים, כמומחה אשר לא מסר חוות דעת מקצועית בתיק אלא הנחה וסייע במישור האסטרטגי - בהכנת שאלות הבהרה למומחה בית המשפט, בהכנת חקירתו, וכמובן שהחומרים שסופקו והרעיונות שהועלו על ידי שימשו גם בסיכומי התביעה.

הגילוי הנ"ל נועד להבהיר כי אני כותב שורות אלו, מתוך ידיעה אישית-מקצועית של המצב בדירה, ולא רק מתוך קריאת פסק הדין החלקי.

הדירה היא לקויה בחדירת רטיבות לתוכה ובמעברי רטיבות כדלקמן:

  • מעברי רטיבות מחדרי השירות שבדירה אל יתר חלקי הדירה, והרטבת חול המילוי תחת הריצוף בכל שטח הדירה.
  • חדירת רטיבות דרך פתחי החלונות שנקבעו בהם אדנים בניגוד לכללי המקצוע.
  • חדירת רטיבות מהרכוש המשותף במרכז הבניין - מפיר צנרת בחדר המדרגות.
  • חדירת רטיבות מגג הבניין וממרפסת סלון.

לא ברור איך הגיע המהנדס רפאל גיל לסכום זה [6500 ש"ח], במצב בו רק תיקוני החשמל והתקשורת שנפגעו מהרטיבות עולים עשרות אלפי ₪, ואפילו צביעת הדירה לאחר תיקוני האיטום עולה בהרבה יותר מהסכום הכולל שהקציב המהנדס הנכבד גיל לפרק זה.גם המומחה חיט יצחק (מומחה בית המשפט) מזער את עלויות תיקוני הליקויים בדירה והעמידם על סכום של 34,375 שקלים בלבד. המומחה חיט הציע כי תחילה יטופל חדר השירותים בדירה אשר משטחו יש מעברי רטיבות, ואחר כך - ייבחן מצבה של הדירה שוב.

הצעה זו מתאימה לאתר בניה ואינה מתאימה לדירת מגורים. יובהרויודגש כי דירת מגורים מאוכלסת אינה זירת ניסויים, וכי פתרון איטום צריך להיות כוללוודאי מבלי להשאיר את הדיירים בסיכון ובאי וודאות של הופעת רטיבות בדירה לאחר תוםהתיקונים, עקב זאת שהמומחה לא קלע בהנחותיו למקורות הרטיבות.

גם בית המשפט דחה פתרון חלקי ובלתי סופי זה ונפסק כי ימונה מומחה אחר שיכין מפרטי ביצוע לפתרון איטום כולל בדירה וזאת מבלי להיות כפוף לחוות דעתו של יצחק חיט בשל מום זה שנפל בה, וכמובן לא דובר כלל על חוות דעתו של המהנדס רפי גיל שלא הייתה רלוונטית עקב צמצומה כאמור. אומנם בית המשפט התייחס בזהירות למעמדו הרם של מומחה בית המשפט ושמר כל כבודו, אך חוות דעתו לא התקבלה כבסיס לביטול הליקויים בפועל בדירה.

כאן המקום לציין כי מומחים רבים רואים בטעות את מינוים ואת תפקידם כמומחי בית המשפט - כתפקיד לתת חוות דעת לצורך פסק דין, ולא לצורך ביטול הליקויים.לצורך פסק דין, היה אפשר לפסוק כמקובל במחוזותינו כי –

"חוות דעתו של מומחה בית המשפט, שמונה בהסכמת הצדדים והוא מומחה אובייקטיבי, לא נסתרה, ויש על כך לפצות את התובעים בפיצוי על בסיס הסכום שנקבע על ידו".

אין זה, כמובן, ציטוט מפסק הדין הנ"ל, או מכל פסק דין אחר, אלא המחשה של המצב בו נתון בדרך כלל התובע במאבקו לקבלת דירה יבשה ותקינה.

כאמור, בית המשפט במקרה זה סבר אחרת, וכיוון לכך שבסופו של יום תהיה דירת התובע יבשה ותקינה.

חוות דעתו של מומחה אחר בתיק - המומחה ארז אריה מטעם התובע - לפיה יש לבצע תיקון יסודי - התקבלה למעשה, אף שהוא לא נחקר על חוות דעתו.

זאת ועוד, בית המשפט קבע כי הסוגיה האם לבצע פתרון כולל או ניסוי וטעיה היא אינה בתחום המומחיות של המומחה והיא כולה נתונה לבית המשפט. להלן ציטוט:

"כאן המקום לציין כי השאלה, האם לבצע פתרון כולל או פתרון בשלבים, היא מסורה באופן מובהק לביהמ"ש וכלל איננה נתונה להכרעתו של מומחה מקצועי. על המומחה המקצועי, מהנדס במקרה שלפנינו, להביא בפני ביהמ"ש את כל הפרטים הנוגעים לאופן ביצוע העבודות על-פי שתי האופציות, את משך התיקון ואת הסיכוי וסיכון שקיים בכל אופציה מבחינת מתן פתרון סופי לליקויים."

לאמור, חוות דעתו של חיט לא נסתרה מטעמים מקצועיים, אלא מטעמים משפטיים.

לצורך ביצוע התיקונים הכוללים מונה האדריכל אדוורדו ביטלמן והוראות מינויו ותפקידו כוללות הכנת מפרטי ביצוע. מפרטי ביצוע מוקדמים הם המחשבה הנדרשת בטרם המעשה. המומחה אמור להתוות את דרך הטיפול בבעיה הניצבת לפתחו ולא לאמוד את הסכום הכולל תוך קציבת אומדן באוויר ללא בסיס וללא מחשבה וחישובים. רק כאשר אין בידי המומחה המידע הנדרש, הוא רשאי לאמוד את עלות התיקון ללא חישוב, וזאת אולי על-מנת לגרום שהמידע החסר יומצא לו לאחר מכן.

מורה נבוכים

יש עדיפות ברורה לחישוב עלויות התיקונים, על פני "שליפת אומדן מהמותן".

כמומחה מטעם בית המשפט, הבא לפתחו של בית המשפט פירוט מלא של כל האופציות, והשאר לבית המשפט להחליט מה תהיה דרך התיקון; אל תחזור עלהשגיאה של המהנדס יצחק חיט, אשר בחר בדרך של שלבים לתיקון ליקויי הרטיבותבדירה, דרך שלא התקבלה וכל חוות דעתו בעיקרה נדחתה - מבלי לפגוע בכבודו.

היה נכון למצב בו חוות דעתך תעמוד במבחן המציאות כבסיס לביצוע התיקונים בפועל - ולא תשמש רק לצורך כתיבת פסק דין מהיר.

כמומחה צד לדיון - דע כי ההפרזה לטובת משלם שכרך סופה לגרום נזק לשולחך, ואל תחזור על השגיאה של המהנדס רפי גיל, אשר אמד את עלות תיקוני הרטיבות בדירה בסכום סמלי של 6500 שקלים, וגרם לכך שלאחר ציון מידע זה בפסק הדין - חוות דעתו כבר לא הייתה רלוונטית...

טוען סינון...ajaxSpinner