תפריט חיפוש

אדן חלון שלא חודר לקיר בצדדים

25 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

איטום הדירה והבית צריך להתבצע כבר בשלב התכנון, טרם בניה, כך שהטענה כי רק מבחן התוצאה ילמד האם האיטום תקין אם לאו - היא טענה בלתי מקצועית ואין לקבלה. אגב, טענה זו מקובלת ביותר בקרב שורה ארוכה של מומחים [בעיקר מטעם בית המשפט], ככל שמטרתם היא לבטל טענות על ליקויי איטום.

בתקנה 5.32 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, התוספת השנייה, נקבע כדלקמן:

מניעת חדירת מים ורטיבות דרך קירות חיצוניים 5.32 קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ.

משמעות הנאמר לעיל היא, שהבניין צריך להיות מתוכנן מלכתחילה בשיטה בה לא תחדור רטיבות דרך קירות חוץ.

אם השארת קירות מסד, הבאים במגע עם קרקע, ללא איטום עלולה לגרום לחדירת רטיבות לדירה (לבניין), שומה על המתכנן לתכנן יריעות איטום בשטח המסד מראש, כדי שאם יהיו זרמי מים עיליים או זרמי מים תחתיים [מתחת לפני הקרקע] – המים לא יוכלו לחדור לפנים הבניין;  שכבת האיטום תמנע זאת.

ככל שהתקנת מסגרות התריסים צריכה להיות מושקעת בתוך שכבות הטיח ולא על פני הטיח, וזאת כדי למנוע סיכוי לחדירת רטיבות – הרי יש להתקין את מסגרות התריסים כשהן שקועות, במטרה למנוע סיכוי לחדירת רטיבות.

אם כדי למנוע חדירת רטיבות לדירה, צריך לבצע את אדני החלונות לפי ההוראות שבמפרט הבינמשרדי (הספר הכחול) – הרי כך דרוש לתכנן את הבית מראש, טרם עמידה במבחן חורף, ותוך מניעת פתרונות איטום חליפיים לאחר חוויה של חדירת רטיבות לדירה, ע"י מריחת שפע של סיליקון בכל מקום שאפשר, כניסיון נואש לכיבוי שריפות. (אכן הסיליקון אוטם זמנית, אך לא מהווה תחליף לבניה נכונה).

בית המשפט המחוזי בחיפה התייחס לשיטה הפסולה של התקנת מסגרת תריסים על גבי טיח חוץ, במקום שהמסגרות יושקעו בטיח.

להלן ציטוט סעיף 8ב' מע"א 86/86 אחד העם שפירא נ' לשם אריה ורבקה, פס"מ תשמ"ח (1) מעמ' 3:

ב. באשר לטענת ב"כ המוכרת בקשר לקביעת המהנדס בן-עזרא בסעיף 14 לחוות דעתו ת/1, הרי שאין מחלוקת בין המהנדסים שמסגרת התריס הורכבה על טיח מותז (שפריץ).

המחלוקת ביניהם נסבה בשאלה אם צורת הרכבה שכזו גורמת לחדירת מים ואויר אם לאו. בעוד שהמהנדס בן-עזרא חווה דעתו לחיוב שלל עמיתו, המהנדס טיגרמן את חדירת המים ומסביר בעדותו – ע' 14 המודפס – כי "מזרח זה לא כוון הגשם" ולכן אין חדירת מים ואין אף סימנים לחדירה שכזו. דעתו של המהנדס בן-עזרא היא – ע' 9 המודפס – כי אז אין קשר בין כוון המרפסת לחדירת או אי חדירת מים לעניין הבצוע הנאות של עבודה זו.

המהנדס טיגרמן מתעלם בחוות דעתו נ/1 ובעדותו מקביעתו של המהנדס בן-עזרא כי בניה שכזו היא פגומה מעצם טיבה, ומחייבת את התקון שהוצע על ידו, וזאת ללא קשר עם חדירת מים או חדירת אי חדירתם. גם תריס שאינו מחדיר מים צריך להיות בנוי כראוי. מה גם שלא הובאה כל ראיה מטעם המוכרת לטענה כי מצד מזרח אין גשם. אין לקבל השגתו זו של ב"כ המוכרת.

בעניין אדני חלונות, בסעיף 14033 למפרט הבינמשרדי רשום כדלקמן:

אדני חלונות יהיו רתומים, כלומר בולטים לתוך הקיר.

כשאין חיפוי אבן, אלא בניה עם טיח חוץ רגיל, הדרישה לאדן החלון קיימת בסעיף 10074 בו רשום כי –

שפת האבן המובלטת מהקיר משולשת העברים תעובד עם שן מזלף.

שלושה כיוונים של בליטה – כלפי חוץ, ובצדדים לכיוון החדירה אל הקיר. באין הוראה אחרת, יהיה שיפוע כלפי חוץ לשם ניקוז מי גשם, עם הפרש מפלסים לרוחב האדן כדי 1 ס"מ. מדובר בשיפוע של 1 ס"מ ל- 25 ס"מ שהוא 4%!

להלן מקבץ פסיקה בנושא חדירת אדני חלונות לקיר:

ת"א 48068-07-10 ראם אברהם נ' חב' גב ים לקרקעות בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופט: אמיר סלאמה, פורסם ב"פדאור":

26. בחוות הדעת המשלימה, מצא המומחה ברלינר ליקויים שאת עלות תיקונם העריך בסך של 1,700 ₪, וכדלקמן: אדני חלונות בחדר שינה הורים (2 אדני חלונות מותקנים ללא חדירתם לקירות, בצדדים. לצורך איטום, בוצע מילוי מוגזם בחומר אטימה) עלות תיקון הליקויי – 700 ₪; חלון חדר שינה הורים (יש להחליף את אדן החלון, כך שיתחבר לקירות בצדדים) עלות תיקון ליקוי זה – סך של  300 ₪; אדן החצי חדר (יש להחליף את אדן החלון, כך שיתחבר לקירות בצדדים) עלות תיקון זה – 300 ₪; נקודת חשמל מאחורי דלת ממ"ד: (מיקום נקודת הדלקה של תאורת חדר רחצה, הוא מאחורי דלת הממ"ד, כאשר היא פתוחה) עלות העברת נקודת ההדלקה למקום נוח – 400 ₪.

יש לקבל את ממצאי המומחה ברלינר ביחס לליקויים אלה ועלותם.

ת"א 26800-10-10 אגוזי גלית ואילן נ' אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופט: אחסן כנעאן, פסק דין מיום 3 ליולי 2014, פורסם בפדאור:

14. הנחת אדני השיש, כפי שהונחו בענייננו מהווה, סטיה מסטנדרט התנהגות סביר. הנחתם בצורה זו גורמת לבעיות רטיבות כפי שהעיד המומחה וחיווה את דעתו ועל כך לא באה ראיה משמעותית מטעם הנתבעות לסתור קביעה זו. לכן יש לאמץ את מסקנתו של המומחה במישור ולקבוע כי הנתבעות אחריות במישור הנזיקי לפריט זה.

15. המומחה נחקר בשאלה האם ניתן לפתור את הבעיה על-ידי איטום בעזרת חומר איטום סיליקון. המומחה קבע בחקירתו שזו אפשרות אך הדבר לא יבטיח כי הבעיה תיפתר והמים לא יחדרו (עמ' 18-19). המומחה אף הוסיף כי ביצוע אדני החלונות המתפרשים לצד אף מונע בעיות עובש ופתרון זה נקי (עמ' 20). יתרה מכך המומחה עומת עם תמונות שצולמו לאחר שנעשה איטום בסיליקון כפי שהציעו הנתבעות אך הוא אישר שזה לא פתר את הבעיה (עמ' 21-22).

המגמה היא למנוע מהדיירים התמודדות עם חדירת רטיבות לדירה לאחר ובמהלך כל עונה גשומה, על ידי תכנון תקין ויישום התכנון בזמן הנכון. 

ראה גם דברי השופטת תמי לוי יטח, בית משפט השלום בחיפה בת"א 14626-12-14 יצחק ציגלמן נ' ספייס בניה ויזמות בע"מ, שלום חיפה:

51. אדני חלונות המטבח ופינת האוכל סע' 42 לחוו"ד מומחה בית המשפט - מומחה בית המשפט קבע כי לא מצא פגם באדן החלון.

52. התובעים טוענים כי אדן חלון המטבח ואדן חלון פינת האוכל, קצרים מהפתחים שנועדו להם ואינם מגיעים לקיר. מומחה בית המשפט בחקירתו אישר כי "עדיף" להתקין אדן חלון עם חדירה לקיר בצדדים, אך הוא בדק ליקוי זה לפי מבחן התוצאה ומכיוון שלא חדרה רטיבות, לא קבע ליקוי. יש לדחות מסקנה זו שכן מבחינת ביצוע בניה באיכות טובה, מגיעה לתובעים צורת ההתקנה העדיפה, וכי תכליתו של אדן החלון לא רק למניעת חדירה של רטיבות.

53. הנתבעת טוענת בחוות דעתה כי אין לדרישה כי אדן החלון יחדור לקירות כל מקור חוקי. התקן אליו מפנה מומחה התובעים אינו רלוונטי וכך גם הספר הכחול אליו מפנה, אשר אינו מהווה חלק ממסמכי ההתקשרות. משאין כל רטיבות, אין מקום לקבוע פיצוי.

54. עיינתי בתמונות שצולמו מהם עולה כי הרווח בין אדן החלון לקיר מולא בבטון. גם בהעדר תקנה, תקן או הוראה אחרת המחייבת כי אדן החלון יחדור לקירות, הרי שהתובעים, כמי שרכשו דירה חדשה ממיטב כספים, זכאים לקבל דירה עם איכות בניה טובה ואדני חלונות שלמים אשר אינם נראים ככאלו אשר הושלמו בטלאי בטון. אשר על כן הנני מקבלת טענת התובעים בעניין זה ומוסיפה לחוות הדעת של מומחה בית המשפט, סך של 750 ₪ ובתוספת מע"מ ופיקוח - סך של 965 ₪, עבור כל אדן. הואיל ומדובר ב- 2 אדני חלון, הנני מאשר תוספת בסך של 1,500 ₪ ובתוספת מע"מ ופיקוח, סך של 1,930 ₪.

ראה גם ת"א 4945-12-11 ניצני העמק בע"מ נ' מנשרי ואח' בית משפט השלום בנצרת, שופט: אלעד טל, להלן ציטוט: ["המומחה" - הוא מומחה מטעם בית המשפט אמיל אבו האני, ומומחה התביעה שכנגד הוא ד"ר א' בן-עזרא].

שיש לא חודר לקיר באדני חלונות – ביחס לפריט זה נטען כי קיימים אדני שיש בחלונות שאינם חודרים לקיר בקצה. המומחה אישר כי המדובר בסטנדרד נדרש אולם בכל זאת בחר שלא לזכות את מנשרי בגין ליקוי זה. איני מקבל את תשובות המומחה כי משום שאחד החלונות נופל צמוד לקיר בטון וצריך לחצוב "אין ליקוי", דבר שלא מוסבר בחוות דעתו. כמו כן איני מקבל את טענתו כי גם אדן שיש שחודר "אולי לא מספיק" אינו מהווה ליקוי [עמוד 8 שורות 16-30]. על כן בגין ליקוי זה אני מקבל את טענת מנשרי ביחס לזכאותה לפיצוי כאמור בחוו"ד המומחה מטעמה.

מחוות דעתו של מר בן עזרא עולה כי קיימים ארבעה אדני חלונות בהם קיים שיש שאינו חודר לקיר, בחלון מטבח [סעיף 16 לחוות הדעת], חלון חדר שינה הורים [סעיף 9 לחוות הדעת] ו- 2 נוספים בקומה העליונה [סעיף 26 לחוות הדעת]. על כן הפיצוי הוא פי 4 מעלות תיקון חלון אחד – 2800 ₪.

טוען סינון...ajaxSpinner