תפריט חיפוש

ריצוף: איך מתקנים פגמים?

30 יולי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הריצוף בדירה הוא מרכיב עיקרי וחשוב, מבחינה תפקודית ומבחינה אסתטית.

ביחד עם זאת, נפוצים סוגי פגמים באריחים, בגלל פגמים בייצור, בשינוע ובהנחת האריחים (עבודת הריצוף).

בתי המשפט נדרשים להתייחס לליקויי ריצוף, בהחלטות ובפסקי דין לרוב.

 

מה צריך לדעת?

 אריחים "מהקופסה", כאלה שהם מאותה סדרת ייצור וטרם נעשה בהם שימוש - חזקה שהם תקינים, אלא אם כן לא עברו מבחן התאמה לתקנים (לפי סוג הריצוף), או אם נזנחו באתר בניה זמן רב מדי ללא שימוש ותוך חשיפה לא רק לפגעי הטבע - אלא גם לפגעי צבע וחומרי בניה אחרים.

יש לדעת כי אריח מכל סוג (שיש, קרמיקה, טראצו) - משנה גוון עם חלוף הזמן, דבר שלא יוצר פגם כשמדובר בקבוצת אריחים עם אותה היסטוריה, אך עלול ליצור בעיה כאשר באים להחליף אריח פגום המורכב בדירה - באריח מאותה סדרת ייצור - אך עם היסטוריה אחרת... עלול להיות הבדל גוון שהוא פגם אסתטי באריח.

זאת ועוד, עצם פעולת החלפת אריחים בודדים בדירה היא בעייתית גם בשל הסיכוי לפגיעה באריחים שכנים תוך כדי פירוק האריח הפגום כדי להחליפו.

 

כיצד לבטל את הפגמים?

ראה ת"א 10002/00 הר לב עידית ורון נ' קו רקיע חב' לבניין בע"מ, בית המשפט השלום בחיפה, שופט: יעקב וגנר (פורסם בפדאור), סעיף 9 - להלן ציטוט של טענת התובעים:

 

"9.   כאמור, לטענת התובעים, חוות דעתו של המומחה מטעם ביהמ"ש [המהנדס מר מאיר רופא - אב"ע] אינה מכמתת מספר ליקויים בדירה על אף שמאשרת את קיומם, כאשר התובעים משיגים על קביעות המומחה בגין ליקויים אלה:

א) מומחה ביהמ"ש שגה עת קבע כי אין הקבלה בין ריצוף הקרמיקה לקיר;

ב)  המומחה שגה עת קיבל את המידות שנמצאו בחוו"ד מומחה התובעים במקלחת הורים, שהינן בניגוד לתקן, אולם לא קבע פיצוי כי זה "בהתאם לתוכניות";

ג)  שגה מומחה ביהמ"ש בקובעו ששתי מדרגות מוזאיקה שבורות אך לא קבע פיצוי, כי לא ניתן לייחס את הליקוי לביצוע;

ד)  לעניין ריצוף קרמיקה בסלון, במטבח ובפרוזדור, טוענים התובעים, כי מדובר בסדרת ריצוף ישנה שלא ניתן להשיגה כיום, ומשכך יש לפצות את התובעים בסך 7,540 ₪ כאמור בתשובות לשאלות הבהרה. לטענת התובעים, בהנחתו של המומחה מטעם בימ"ש בסעיף 3(ג) לתשובותיו לשאלות ההבהרה, שהיות וכעת הדירה מושכרת לא יבחרו התובעים לבצע את התיקון, ולכן "העריך" את הפיצוי בפחות מ-50% מעלות תיקון הליקוי, חרג המומחה מסמכותו שכן תפקידו עפ"י המנדט שקיבל מביהמ"ש היה להעריך כל ליקוי שיגלה. בנוסף, חלק מהליקויים שתוקנו ע"י התובעים, כגון הרטיבות, כלל לא נכללים בחוו"ד מומחה מטעם ביהמ"ש. התובעים מוסיפים וטוענים, כי הנתבעת התחייבה בהתאם לסעיף 4.17 למפרט להתקין מחסום חשמלי, כאשר כתוצאה מאי התקנה נתפסים מקומות החניה ע"י צדדים שלישיים".

ראה בהמשך פסק הדין את דבר ביהמ"ש בעניין הריצוף:

"12.  נעבור לעניין ריצוף הקרמיקה; בעניין זה נחה דעתי, כי יש לאמץ את מסקנותיו של המומחה בתשובות לשאלות הבהרה, לפיהן אם לא ניתן למצוא קרמיקה מאותה סדרה, הרי שיש להחליף את כל שטח הקרמיקה ברצפת הסלון, המטבח והפרוזדור בעלות של 7,450 ₪.

לעניין זה מצאתי תימוכין בת"א (י-ם) 1860/85 נציגות בית המשותף 440 גילה ואהרון חממי נ' גד חברה לבניין בע"מ ואח', כפי שהובאו בספרם של שלמה ספקטור ואברהם בן עזרא, בקורת איכות בבנייה (תשנ"ט) 264-265:

        "בעמ' 6 לחוות דעתו של המומחה נאמר כי תיקון פגמי מרצפות יכול שייעשה על-ידי

         החלפת ריצוף כולו, על-ידי החלפת 10% משטח הרצפה, או על-ידי הנחת שטיח.

         הנתבעת מבקשת לפסוק את הנמוך שבסכומים. אני דוחה טענתה. שטיח אינו עניין

         למערכת היחסים בין הצדדים.

        החוזה דן במרצפות, והתובע זכאי לכך. אשר להחלפת 10% מהמרצפות, המומחה

         סבור כי יש  סיכון בדבר נוכח הצורך  למצוא מרצפות  מאותו מפעל,  ומאותו  מספר

         קטלוגי, וכי יש סיכוי שהניסיון להחליף רק חלק מהמרצפות לא יעלה יפה.

        לכך יש להוסיף כי  נוכח הזמן  שחלף ייתכן  שיהיה שוני  בגוונים משום  שהמרצפות

        הקיימות  דהו  בינתיים. לנתבעת  הייתה זכות  לנסות ולתקן רק 10%  מהמרצפות,

        ואזי היה הסיכון שלה. היא בחרה שלא לעשות כן.

        נראה לי כי בנסיבות אלו הסיכון גדול מכדי להטילו על התובע, ועל הנתבעת לשאת

        בהוצאות החלפת כל הריצוף".

"במקרה שבפני, המומחה ציין כי מצא ליקוי בשטח נטו של כ-9 מ"ר, כאשר בהתחשב בפחת העשוי להיגרם בעת הביצוע משיקולים הנדסיים ושמאיים שלו, בחר להתייחס לשטח כולל ושווה ערך של כ-12 מ"ר.

בהעדר ראיה אחרת להימצאותם של אריחים זהים, נחה דעתי כי יש לקבל את המלצת המומחה לפיצוי בגין הצורך לרצף שטח של כ-29 מ"ר [סע' ג'(1) לתשובות לשאלות הבהרה], שכאמור הינו כלל שטח הקרמיקה ברצפת הסלון, המטבח והפרוזדור.

לפיכך אפסוק לתובעים את הסך של 7,450 ₪ בגין ריצוף קרמיקה כאמור בתשובות לשאלות הבהרה, זאת במקום 3,120 ₪ המצוינים בחוות הדעת".

פסק הדין המחוזי עליו נסמך בית משפט השלום בפסק דינו הוא - ע"א 1860/85 נציגות הבית המשותף בניין 440 גילה ואחר נ' גד חברה לבניין בעמ' ואח', בית המשפט המחוזי בירושלים, כבוד הנשיא ו' זיילר, נפסק ביום 13.01.1991, מובא בספר "תכנון דירה כחוק" מאת א' בן-עזרא בהוצאת "בורסי" מהדורת תשס"ב, עמ' 267).

כאשר 10% מכלל הריצוף עם פגמים - הפתרון הוא החלפת הריצוף בשלמותו, ולא החלפת אריחים בודדים.

 

בית המשפט העליון

סוגית הריצוף הפגום, הגיע גם אל פתחו של בית המשפט העליון בפרשת תביעת דיירים שרכשו דירות מחברת רסקו ברח' ההגנה בעכו, ותבעו את החברה בגין ליקויי ריצוף.

מדובר ברע"א 3541/93 נמליט בע"מ נ' רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ ואח', שופט: תיאודור אור.

בית המשפט ראה פני עתיד בפסק דינו, ולא הסתפק בהחלפת ריצוף סלקטיבית - טיפול באריחים הפגומים בלבד, ובלשונו:

"שיעור הנזק נקבע על סמך ראיות שבאו בפני הערכאה הראשונה, ואין יסוד שתערב בקביעתה. ולעניין הפיצוי השווה לגבי הדירות השונות, אף לעניין זה יש הסבר מתקבל על הדעת: המרצפות בכל הדירות נמצאו פגומות ובאלה שלפי שעה נראה נזק קטן יותר צפוי שהנזק יגדל עקב הליקויים הטבועים במרצפות שסופקו בכל הדירות".

כמובן שפסק הדין מתייחס למקרה שהובא בפניו, אולם ניתן להבין ממנו כי בדיקת מומחה צריכה לצפות פני עתיד, וככל שאותר פגם בייצור כבמקרה דנן, או פגם שיטתי בתשתיות, או פגם באופן עבודת  הריצוף - הרי אין להסתפק, במקרים אלו, בתיקון (החלפה) של האריחים הספציפיים שנפגעו, כי כאמור בפסק הדין, אלא שטרם נפגעו - יפגעו בעתיד.

פסק הדין מופיע באתר: www.benezra.co.il.

 

טוען סינון...ajaxSpinner