תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
נמצאו 10 תוצאות לחיפוש שבוצע

בניה משותפת - חלוקת עלויות

22 מאי, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חלוקת עלויות בניה בין שכנים, היא מהווה נושא שנוי במחלוקת, ונכון למועד כתיבת שורות אלוּ, אין התייחסות לכך במסגרת החוק וחקיקת המשנה.
חוק המקרקעין [באתר 10] | גג רעפים [באתר 9] | מרחב מוגן [באתר 23] | מרתף [באתר 19] | דירה [באתר 473] | בית משותף [באתר 62] | רכוש משותף [באתר 47] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216] | גדר [באתר 251] | מדרגות [באתר 101]

הוראות תחזוקה ושימוש לדירה אינן כוללות אזהרות

15 יולי, 2021 |
עו"ד ענת כהן
חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, החל מתיקונו בשנת 1990 ועד לביטול התיקון בשנת 2011, קבע בסעיף 4(א)(5) לחוק, כי המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם בנסיבות העניין היה עליו לתת לו אזהרות בדבר תכונות מיוחדות של הנכס או הוראות תחזוקה ושימוש, והן לא ניתנו או שאין הן מתאימות.
חוק המכר (דירות) [באתר 113] | חוק המקרקעין [באתר 10] | תקן ישראלי [באתר 75] | חיפוי חוץ [באתר 21] | חיפוי פנים [באתר 1] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | תקן ישראלי [באתר 72] | דירה [באתר 473] | רכוש משותף [באתר 47] | תחזוקה [באתר 28] | גדר [באתר 251]

לא ניתן לחייב קונה לאפשר ביצוע תיקונים בדירתו

31 מאי, 2019 |
עו"ד ענת כהן
רוכש דירה מצא כי בדירה יש ליקויים.
המוכר אחראי לקיומם של ליקויים אלה מכיוון שהוא בנה את הדירה.
תקופת בדק [באתר 22] | חוק המקרקעין [באתר 10] | הזדמנות לתקן [באתר 8] | דירה [באתר 473] | בית משותף [באתר 62] | רכוש משותף [באתר 47] | יסודות [באתר 225] | פסק דין [באתר 431]

תקנת השוק והסדרת יישובים

31 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שימוש מושכל בחוק המקרקעין, מאפשר הסדרת קרקעות ומניעת פינוי יישובים - גם בלי להזדקק לחקיקה חדשה
חוק המקרקעין [באתר 10] | קורות [באתר 279] | החלטה [באתר 235]

עיכוב כחוק אינו מזכה בפיצויים

15 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעל הזכויות של האזרח לשמור על ערך המקרקעין שלו ולהתנגד לתוכנית העלולה לפגוע ברכושו, לא מרחף איום של תביעת פיצויים, בתנאי שההתנגדויות נעשות בתום לב ובהתאם לדין, אף על פי שמדרך הטבע פעילות מעין זו גורמת נזק לבונה, ואיחור בתחילת הבנייה.
חלון [באתר 157] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 21] | חוק המקרקעין [באתר 10] | ועדה מקומית [באתר 82] | בית משותף [באתר 62] | היתר בנייה [באתר 34] | שער [באתר 55] | האחראי לביצוע השלד [באתר 3] | קורות [באתר 279]

שיקולי קניין בהחלטות וועדה

7 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם הוועדה המקומית לתכנון ולבניה או וועדת ערר מחוזית צריכים לשקול גם שיקולי קניין כבסיס להחלטותיהן?
חוק המקרקעין [באתר 10] | ועדה מקומית [באתר 82] | ועדת ערר [באתר 34] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 9] | שיקולי הוועדה [באתר 15] | בית משותף [באתר 62] | ערר [באתר 46] | יסודות [באתר 225] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]

אחזקת הרכוש המשותף

2 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אם תנשור אבן מהמעטפת של הבניין וייגרם אסון, הכתובת לפיצוי לפי שיעור הנזק תהיה נציגות הבית המשותף. כך גם יקרה אם מעבר בלתי בטיחותי או מעקה לא תקני יגרמו או לא ימנעו נזקי גוף לעוברי אורח או למשתמשים קבועים בחלקי הרכוש המשותף.
מומחה צד לדיון [באתר 115] | מעקה [באתר 94] | חוק המקרקעין [באתר 10] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | מהנדס [באתר 402] | חצר [באתר 40] | אורך [באתר 129] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | בית משותף [באתר 62] | רכוש משותף [באתר 47] | ועד הבית [באתר 12] | תחזוקה [באתר 28] | רצפה [באתר 105] | שברים [באתר 88] | מדרגות [באתר 101]

זכויות מתגבשות על ידי מנהג

15 אוגוסט, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"אין מניעה שבהסכמה יחליטו בעלי הזכויות הקנייניות על שימושים כאלה ואחרים של הרכוש המשותף, לרבות שימושים ייחודיים. הסכמה כזו אפשר שתתגבש במפורש על דרך של כתב, על דרך של החלטה המתקבלת באסיפה כללית של בעלי דירות עפ"י 71(א) לחוק המקרקעין, וכן סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, אפשר גם שאותה חלוקה תתגבש במהלך השנים על דרך של מנהג" [המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה].
רום ושלח [באתר 319] | מחסן [באתר 30] | מרפסת [באתר 96] | חוק המקרקעין [באתר 10] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | חניה [באתר 55] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | גינה [באתר 32] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | בית משותף [באתר 62] | רכוש משותף [באתר 47] | חידות [באתר 92] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | החלטה [באתר 235] | מדרגות [באתר 101]

הטעייה בעניין מהותי

12 אפריל, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רכשתי דירה מחברה קבלנית ידועה, לאחר שביקרתי במשרדיה, חתמתי על טופס הרשמה ושילמתי מקדמה. לאחר מכן קיבלתי הזמנה לחתימת ההסכם, ונוכחתי לדעת כי מי שחתם על ההסכם מטעם המוכר - אינו אותה חברה ידועה אליה הגעתי, אלא חברת בת של החברה המוכרת, הנושאת שם דומה. נאמר לי כי מי שחתם על החוזה - ורק הוא - אחראים כלפיי. האם זה נכון?
חוק המקרקעין [באתר 10] | מכשול [באתר 48] | דירה [באתר 473] | גובה [באתר 198]

ת"א 6020/99 בן שבת חוה נ' עיריית נהריה

22 פברואר, 2006 |
בית משפט השלום
חוק המקרקעין [באתר 10] | 79א' [באתר 6] | מכשול [באתר 48] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | מחוברין שבמיצר [באתר 1] | תחזוקה [באתר 28] | שברים [באתר 88] | עמודים [באתר 216] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431]
טוען סינון...ajaxSpinner