תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 67 תוצאות לחיפוש שבוצע

בנייה ללא היתר – לא תשפיע על שיקולי הוועדה

11 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באה להחליט החלטה האם לאשר מבנה בלתי חוקי או לדחות את הבקשה לאישורו ובכך להכשיר את הדרך להריסתו, היא עלולה להתחשב במצב העובדתי של עצם הבנייה ללא היתר ובניגוד לדין, ובהשלכות של ההימנעות מלאשר את מה שכבר עומד על תילו.
ועדה מקומית [באתר 67] | ועדת ערר [באתר 30] | שטח [באתר 259] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | ערר [באתר 41] | החלטה [באתר 203]

וועדה מקומית לתכנון ולבנייה מול האזרח

11 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט העליון קבע כי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מנועה מלקחת ערבות ממי שמגיש בקשה להיתר בנייה, כשמטרתה של ערבות זו היא להבטיח קיום תנאי ההיתר, וזאת (בין היתר) מפני שהבסיס לדרישת ערבות מסוג זה הינו העמדת האזרח כעבריין בפוטנציה.
אינטרס ציבורי [באתר 4] | ועדה מקומית [באתר 67] | ועדת ערר [באתר 30] | גינה [באתר 29] | אורך [באתר 97] | היתר בנייה [באתר 29] | ערר [באתר 41] | קורות [באתר 223] | החלטה [באתר 203]

תקן חניה – מגביל את מספר הדירות

13 יולי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אם אין אפשרות לבצע חניות במספר כנדרש בתקן החניה - יופחת מספרן של הדירות, כך שתהיה התאמה לתקן חניה.
אי התאמה [באתר 111] | ועדה מקומית [באתר 67] | ועדת ערר [באתר 30] | חניה [באתר 35] | ערר [באתר 41] | החלטה [באתר 203]

הדרישה לסגירה ולמילוי של חלל אטום

18 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין זו הפעם הראשונה שהנושא מועלה על הכתב, והסיבה לכך היא כי וועדות מקומיות לתכנון ולבניה חוזרות ודורשות דרישות חסרות שחר מאזרחים לגבי חללים שאינם בני שימוש בבניין.
חלון [באתר 122] | ועדה מקומית [באתר 67] | דירה [באתר 374] | שטח [באתר 259] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 6] | היתר בנייה [באתר 29] | רטיבות [באתר 99] | יסודות [באתר 178] | עמודים [באתר 164]

חישוב שטח של מרפסת גג

13 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני מתגורר בישוב בדרום הארץ. הגשתי בקשה להיתר בניה של בית פרטי עם גג בטון שטוח, ועם חדר מדרגות העולה אל הגג. את הגג שרצפתו בטון ומותקנים בו דודי שמש ומזגנים - הקפתי במעקה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דורשת ממני לכלול את שטח הגג בחישוב אחוזי הבניה והאגרות כאילו מדובר במרפסת. האם הדרישה מוצדקת?
רום ושלח [באתר 264] | מעקה [באתר 66] | אוורור [באתר 45] | אי התאמה [באתר 111] | מרפסת [באתר 71] | ועדה מקומית [באתר 67] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | דירה [באתר 374] | שטח [באתר 259] | חישוב שטחים [באתר 13] | רצפה [באתר 61] | גדר [באתר 181] | פסק דין [באתר 360] | מדרגות [באתר 74]

ערר 26/10 אלברט אסבן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון

5 מאי, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
ועדה מקומית [באתר 67] | ועדת ערר [באתר 30] | אורך [באתר 97] | שטח [באתר 259] | ערר [באתר 41] | עמודים [באתר 164] | החלטה [באתר 203]

התנאים והכללים לבניית פרגולה

1 מרץ, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
קניתי דירה בפתח תקווה עם מרפסת רחבת ידיים, וברצוני לבנות במרפסת פרגולה; האם יידרש היתר בניה לכל סוג של פרגולה, גגון או קירוי קל?
מסעד [באתר 7] | מרפסת [באתר 71] | תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) [באתר 1] | ועדה מקומית [באתר 67] | מהנדס [באתר 325] | דירה [באתר 374] | שטח [באתר 259] | גובה [באתר 149] | היתר בנייה [באתר 29] | ערר [באתר 41] | תקרה [באתר 23] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 181]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 71] | תריס [באתר 32] | ועדה מקומית [באתר 67] | אדריכל [באתר 124] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 374] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 259] | בית משותף [באתר 48] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 41] | רצפה [באתר 61] | תקרה [באתר 23] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 181] | החלטה [באתר 203]

פרשנות שסופה הלכה פסוקה

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההשלכות של הלכת בית המשפט העליון שכוונה נגד מגורשי גוש קטיף, אינן צטמצמות לזכויותיהם בלבד, אלא הן חובקות את כל שדה התכנון והרישוי בישראל, והמשמעות הינה כי הלובי במלון בן 2 הקומות שבמרכז רוב בתי המלון בישראל - לא ייחשב כשטח בנוי ולא יילקח בחשבון בחישוב אחוזי הבנייה, כמו גם לא ישולמו מיסי ארנונה בגינו, וכך גם כל שטח בן שתי קומות מקומת הקרקע מעלה, שסביבו חלל ולא קירות, בדיוק כמו שקיים בבית עוזי כהן לקמן.
ערעור [באתר 185] | רום ושלח [באתר 264] | סלון [באתר 33] | מבואה [באתר 3] | ועדה מקומית [באתר 67] | ועדת ערר [באתר 30] | מהנדס [באתר 325] | אדריכל [באתר 124] | שטח שירות [באתר 5] | שטח [באתר 259] | גובה [באתר 149] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 41] | קורות [באתר 223] | גדר [באתר 181] | החלטה [באתר 203]

הפשרת קרקע אינה זכות קניינית

9 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור צמצום הצורך בקרקע חקלאית – צמצום שהוא פועל יוצא של התפתחות המכשור החקלאי והתעשייה החקלאית, ומצד שני גידול האוכלוסין בערים – אך טבעי כי יופשרו קרקעות חקלאיות לבנייה למגורים ולמרכזים עירוניים, דבר הגורם כמובן לבעלי הקרקע החקלאית המופשרת רווחים רבים; קרקע לבנייה מעשירה את בעליה.
ערעור [באתר 185] | רום ושלח [באתר 264] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | ועדה מקומית [באתר 67] | ועדה מחוזית [באתר 11] | תכנית מתאר [באתר 20] | שטח [באתר 259] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | קורות [באתר 223] | גדר [באתר 181] | פסק דין [באתר 360] | החלטה [באתר 203]

שמ ב' - 6081/08 זוהאדי אבו ג'אמע נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ב'

29 אוקטובר, 2008
רום ושלח [באתר 264] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | ועדה מקומית [באתר 67] | ועדה מחוזית [באתר 11] | ועדת ערר [באתר 30] | מהנדס [באתר 325] | אדריכל [באתר 124] | קו בניין [באתר 8] | ערר [באתר 41] | החלטה [באתר 203]

הוכחת בנייה ללא היתר ושימוש שלא כדין

5 מרץ, 2008 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היעדרו של היתר אינו ראיה לבנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 185] | ועדה מקומית [באתר 67] | ועדה מחוזית [באתר 11] | מהנדס [באתר 325] | שטח [באתר 259] | היתר בנייה [באתר 29] | חידות [באתר 72] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 360]

תעודת עניות לבית המשפט בפרק: מומחים

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 176] | אי התאמה [באתר 111] | ועדה מקומית [באתר 67] | מהנדס [באתר 325] | מידות [באתר 84] | היתר בנייה [באתר 29] | סדקים [באתר 59] | שברים [באתר 73] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 360]

ע"א 2242/03 אורה אברהם נ' עדנאן רשאד

18 יולי, 2005 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 185] | ועדה מקומית [באתר 67] | מהנדס [באתר 325] | שטח [באתר 259] | התיישנות [באתר 20] | סדקים [באתר 59] | יסודות [באתר 178] | פסק דין [באתר 360]

קבלת מידע בהליך תכנוני

25 מאי, 2005 |
עו"ד סמדר בן-דור
הארה חשובה של עו"ד סמדר בן-דור לגבי קבלת מידע מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה וממשרדי מהנדס המועצה/העיר - זכות האזרח לקבל וחובת הרשות לתת.
ועדה מקומית [באתר 67] | מהנדס [באתר 325] | ערר [באתר 41] | יסודות [באתר 178] | עמודים [באתר 164]

ערר 6018/04 עוזי כהן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים

3 יוני, 2004 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 264] | ועדה מקומית [באתר 67] | ועדת ערר [באתר 30] | שטח [באתר 259] | גובה [באתר 149] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 41] | קורות [באתר 223] | החלטה [באתר 203]

ערר 21/02 גנס נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון

10 מרץ, 2002 |
ועדת ערר מחוזית
חלון [באתר 122] | חוק התכנון והבנייה [באתר 40] | ועדה מקומית [באתר 67] | ועדת ערר [באתר 30] | דירה [באתר 374] | ערר [באתר 41] | החלטה [באתר 203] | מדרגות [באתר 74]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner