תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 174 תוצאות לחיפוש שבוצע

הנדסאי בניין כמומחה בית המשפט

17 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הצדק לא נראה - וספק האם הוא נעשה - במצב בו מומחי הצדדים הם מהנדסים או אדריכלים - ובית המשפט ממנה כמומחה מטעמו אשר מתפקידו להכריע בין מומחי הצדדים - הנדסאי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | אוורור [באתר 44] | מחסן [באתר 25] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | מומחה מוסכם [באתר 17] | אורך [באתר 95] | שטח [באתר 258] | מידות [באתר 83] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

מומחה לא אמור להישען על מומחה אחר

14 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"על אף תנאי הפתיחה המועדפים העומדים לזכותו של מומחה בית המשפט, אין לו לא חסות ולא חסינות, וחוות דעתו, גם עדותו תעמודנה במבחן השפיטה לפי הנסיבות".
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | אתיקה [באתר 43] | רום ושלח [באתר 261] | מהנדס [באתר 320] | שטח [באתר 258] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357]

ע"א 45200-08-10 שיכון עובדים בע''מ נ' בת שבע זכאי

17 מרץ, 2011 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 183] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | תקופת בדק [באתר 21] | רום ושלח [באתר 261] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | דירה [באתר 371] | רכוש משותף [באתר 35] | התיישנות [באתר 20] | פסק דין [באתר 357]

קיצוניים בביטול ליקויי בנייה

9 מרץ, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנה קבוצת מומחים נכבדה, אשר עורכים דרך קבע חוות דעת מקצועיות מטעם ולמען קבלני בניין הבונים דירות פגומות, ובחוות הדעת שלהם מומחים אלה מתכחשים לליקויים ומאפסים עלויות של תיקונים. יובהר כי מומחה אינו אמור לרצות את שולחו, וכי מחוייבותו וחוות דעתו אינה כלפי נותן שכרו, אלא בראש ובראשונה כלפי עצמו, מקצועיותו, ידיעותיו, האמת אותה שינן ולמד באקדמיה אשר התגבשה במשך עיסוקיו בתכנון ובניהול הבניה, וכל זאת בתום לב, ביושר, וללא משוא פנים.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | אתיקה [באתר 43] | רום ושלח [באתר 261] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | חצר [באתר 32] | רכוש משותף [באתר 35]

מומחה לא-כל-יודע

1 מרץ, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדיקה רשלנית של מומחית - נדחתה ע"י בית המשפט, אשר לא קיבל חוות דעת שנסמכה על בדיקת חוזקה של תקרה שלא על פי התקן, ולא נשענה על שום חישוב.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מהנדס [באתר 320] | שער [באתר 52] | תקרה [באתר 23] | שקיעת יסודות [באתר 14] | קורות [באתר 223] | עמודים [באתר 164]

אמצעים להשגה על חוות דעת

17 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הדרך להשגה על חוות דעתו של מומחה בית המשפט, במישור המקצועי בדבר קביעותיו ומסקנותיו, ובמישור האישי - בדבר התאמתו לתפקיד, יושרו, ומהימנותו.
ערעור [באתר 183] | שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | עד מומחה [באתר 29] | אתיקה [באתר 43] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

חוות דעת קיצונית אינה רלוונטית

11 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות דעת מקצועית שכל מהותה היא לרצון את מי שמשלם את שכרה, גולשת לעתים לקיצוניות ובכך אמנם גורמת לרוב נחת רוח למזמין העבודה המקצועית, אולם נחת רוח זו הינה לטווח קצר בלבד, שכן בבוא יום משפט - היא במהרה הופכת לבלתי רלוונטית, ואיש לא דן בה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | מעקה [באתר 64] | חלון [באתר 122] | חדר מגורים [באתר 13] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | רטיבות [באתר 99] | תקרה [באתר 23] | סדקים [באתר 58] | יסודות [באתר 175] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

הסתייגויות מחוות דעת מומחה בית המשפט, והקשר הדברים

10 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בית המשפט משפיע על פסק הדין - בכך אין ספק. אין הדבר אמור להרפות ידיו של צד לדיון הנפגע מגישה זו, וראוי כי בית המשפט לא יכניס את עצמו לתוך סד שעלול לעוות אחר כך את פסק הדין.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | חלון [באתר 122] | קורות [באתר 223] | גדר [באתר 179] | החלטה [באתר 202]

טענות מומחה בית משפט בערכאת הערעור

4 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חדירה אל עובי הקורה ועומק המחשבה הטמונה בחוות דעתו של מומחה בית המשפט, תוך השוואתה לחוות הדעת של הצדדים וטענות באי כוחם, הינה לא רק סמכותה של ערכאת ערעור, אלא גם חובתה כלפי צדדים לדיון, אשר עשו כל מה שנדרש מהם בטרם הגשת ערעור, ונאלצו לקבל את שלהם בבית המשפט במסגרת ערעור.
ערעור [באתר 183] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | פרוזדור [באתר 25] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | פרשת השבוע [באתר 92] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

ערכה וחשיבותה של חוות דעת צד לדיון

31 ינואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי התובע, מוציא תחת ידו חוות דעת מורחבת לגבי הממצאים שהוא מאתר בנכס הנבדק, מצלם לשם תיעוד הממצאים, מצרף נספחים לחוות דעתו כדי להוכיח את נכונות גרסתו, מפנה אל פסקי דין המאוששים את גישתו, והנה, מגיע תורו של מומחה מטעם בית המשפט לומר את דברו, והוא מבטל בהינף קולמוסו את עיקר ממצאיו של מומחה התביעה; האומנם?!
ערעור [באתר 183] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | קבועות שרברבות [באתר 45] | גג רעפים [באתר 5] | מהנדס [באתר 320] | מינוי מומחה [באתר 26] | יסודות [באתר 175] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]

התאמת המומחה למינויו

27 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים אמורים להיפסל אם הם נתנו חוות דעת לטובת צד לדיון - גם כעבור תריסר שנים. כשבית המשפט לא עושה כן [לא פוסל את המומחה שמינה], הוא "אוכל את הכובע" כאשר צריך לתת פסק דין, שלא דומה כלל לקביעותיו של אותו מומחה.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | אתיקה [באתר 43] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | בית משותף [באתר 48] | פסילת מומחה [באתר 23] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357] | החלטה [באתר 202]

7608-06-08 פורטונטו כהן ואח' נגד שיכון עובדים בע"מ ואח'

12 ספטמבר, 2010 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מהנדס [באתר 320] | מומחה מוסכם [באתר 17] | שער [באתר 52] | פסילת מומחה [באתר 23] | החלטה [באתר 202]

בית המשפט תומך בהגדלת הפער בין דיירים לקבלנים

8 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת רכישה של דירת מגורים, אין שוויון בין המוכר לקונה. בעוד שהמוכר מיוצג על ידי עורכי דין ומרופד ביועצים, ניצב מולו הקונה בגפו, וחותם על כל מסמך נדרש.
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | דירה [באתר 371] | יסודות [באתר 175] | עמודים [באתר 164] | גדר [באתר 179] | פסק דין [באתר 357] | החלטה [באתר 202]

איך מתקנים ריצוף פגום?

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשהאריחים פגומים פה ושם, ואין להשיג אריחים תואמים - מה עושים? האם בית המשפט יקבל פתרון של החלפה כוללת של הריצוף? ... ומעשה במומחה, שאמד את תיקוני הליקויים בדירה בסך של 200 ₪ בלבד - פי כמה מאות (פחות) ממה שנפסק...
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | סלון [באתר 32] | מטבח [באתר 33] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | דירה [באתר 371] | גובה [באתר 146] | רצפה [באתר 60]

בדיקת ליקויים שאינם מפורטים בכתבי הטענות

19 פברואר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט מקבל מינוי כדי לבדוק האם יש ליקויים בדירה. בבדיקתו הוא רואה ליקוי שלא נכלל בכתבי הטענות מסיבה שאינה ברורה לו. האם הוא חייב לכלול בחוות דעתו את מה שראה - או עליו להתעלם מכך?
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | גג רעפים [באתר 5] | מרחב מוגן [באתר 13] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

ע"א 8949/07 י. ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ נ' משה זאב ואח'

18 נובמבר, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מהנדס [באתר 320] | הזדמנות לתקן [באתר 6] | דירה [באתר 371] | שטח [באתר 258] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

ת"א 3981/07 לרנר נ' ג.ה. דר לבנין ומסחר בע"מ

13 אוקטובר, 2009 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | רום ושלח [באתר 261] | מינוי מומחה [באתר 26] | יסודות [באתר 175] | פסק דין [באתר 357] | החלטה [באתר 202]

אחריות הקבלן מעבר למועד פסק הדין

12 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתביעה בגין ליקויי בנייה, הסעד הכי שכיח הוא פסיקת פיצוי כספי לפי עלות ביצוע התיקונים. אמנם הדרישה הראשונה של הדייר מהקבלן היא בדרך כלל תיקון הליקויים בפועל, אולם מתעוררת מחלוקת בין הצדדים לגבי עצם קיומם של הליקויים בדירה, כמו גם לגבי עלויות התיקונים, ומחלוקת זו מתבררת בבית המשפט בשלב הראיות בסיוע מומחים לרבות מומחה מטעם בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | רום ושלח [באתר 261] | מכשול [באתר 33] | דירה [באתר 371] | רטיבות [באתר 99]

רע"א 10957/08 ש.ח.ן כרמלי עבודות קבלניות בע"מ נ' החברה לפיתוח פתח תקווה

2 אפריל, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | אתיקה [באתר 43] | מהנדס [באתר 320] | מומחה מוסכם [באתר 17] | פסילת מומחה [באתר 23] | גדר [באתר 179] | החלטה [באתר 202]

תעודת עניות לבית המשפט בפרק: מומחים

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | אי התאמה [באתר 111] | ועדה מקומית [באתר 65] | מהנדס [באתר 320] | מידות [באתר 83] | היתר בנייה [באתר 29] | סדקים [באתר 58] | שברים [באתר 72] | קורות [באתר 223] | פסק דין [באתר 357]

בש"א 192257/04 בן עזרא אליהו נ' פסגות זכרון שותפות ואח'

2 ינואר, 2005 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | אתיקה [באתר 43] | מהנדס [באתר 320] | שער [באתר 52] | קורות [באתר 223] | החלטה [באתר 202]

ת"א 43607/03 ורדי רוז לאה ורדי משה נגד פרץ בוני הנגב בע"מ

21 ספטמבר, 2004 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | דירה [באתר 371] | עמודים [באתר 164] | החלטה [באתר 202]

מומחי בית המשפט: האכזבה הגדולה

22 יוני, 2002 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דוגמאות קשות לקריאה על מעלליהם של מומחי בית המשפט בתחום ליקויי הבניה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | מומחה צד לדיון [באתר 94] | חלון [באתר 122] | חוק המכר (דירות) [באתר 96] | מהנדס [באתר 320] | אדריכל [באתר 124] | רכוש משותף [באתר 35] | סדקים [באתר 58] | קורות [באתר 223] | החלטה [באתר 202]

ע"א 680/94 אשר מנחם נ' א' לוי קבלני בניין בע"מ

27 פברואר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 183] | מומחה ביהמ"ש [באתר 174] | חלון [באתר 122] | חדר מגורים [באתר 13] | מטבח [באתר 33] | מחסן [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 123] | מהנדס [באתר 320] | חניה [באתר 35] | דירה [באתר 371] | גובה [באתר 146] | רטיבות [באתר 99] | רצפה [באתר 60] | שברים [באתר 72] | עמודים [באתר 164] | פסק דין [באתר 357] | מדרגות [באתר 73]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner