תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 383 תוצאות לחיפוש שבוצע

עע"מ 2219/10 הועדה המקומית לתכנון ובניה אבו בסמה נ' עמותת רגבים

12 אפריל, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 195] | רום ושלח [באתר 282] | דירה [באתר 412] | חידות [באתר 77] | גדר [באתר 198] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

אישוש לתקדים בחישוב שטחים

24 מרץ, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנה 4 (ט) לחישוב שטחים בתכניות ובהיתרים קובעת כללים על פיהם יזוכה שטח מחישוב שטחים, אם הוא במפלס הכניסה, גובהו כחלל כפול והוא סגור בשני קירות לכל היותר. תקנה זו איננה עוסקת בייעוד השטח בפועל, ומדובר גם בשטח אשר משמש בפועל כשטח עיקרי, בתוך המבנה.
ערעור [באתר 195] | רום ושלח [באתר 282] | סלון [באתר 35] | ועדת ערר [באתר 32] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 412] | שטח [באתר 276] | גובה [באתר 165] | זכויות בנייה [באתר 5] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 240] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

בר"מ 8745/09 מנהלת הארנונה בעיריית חיפה נ' יחיאל הראל

23 פברואר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 195] | מהנדס [באתר 349] | ערר [באתר 44] | יסודות [באתר 187] | גדר [באתר 198] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

בדיקת ליקויים שאינם מפורטים בכתבי הטענות

19 פברואר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט מקבל מינוי כדי לבדוק האם יש ליקויים בדירה. בבדיקתו הוא רואה ליקוי שלא נכלל בכתבי הטענות מסיבה שאינה ברורה לו. האם הוא חייב לכלול בחוות דעתו את מה שראה - או עליו להתעלם מכך?
מומחה ביהמ"ש [באתר 193] | מומחה צד לדיון [באתר 106] | גג רעפים [באתר 5] | מרחב מוגן [באתר 15] | דירה [באתר 412] | שטח [באתר 276] | קורות [באתר 240] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 13236/04 תמיר נ' שיכון עובדים

14 ינואר, 2010 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 67] | תקופת בדק [באתר 21] | רום ושלח [באתר 282] | מהנדס [באתר 349] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 412] | שטח [באתר 276] | רטיבות [באתר 101] | עמודים [באתר 181] | פסק דין [באתר 383]

ע"א 8949/07 י. ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ נ' משה זאב ואח'

18 נובמבר, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 195] | מומחה ביהמ"ש [באתר 193] | מהנדס [באתר 349] | הזדמנות לתקן [באתר 8] | דירה [באתר 412] | שטח [באתר 276] | קורות [באתר 240] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 3981/07 לרנר נ' ג.ה. דר לבנין ומסחר בע"מ

13 אוקטובר, 2009 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 195] | מומחה ביהמ"ש [באתר 193] | רום ושלח [באתר 282] | מינוי מומחה [באתר 27] | יסודות [באתר 187] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

איחור במסירת הדירה ועיכוב תשלומים לקבלן - שלובים זה בזה

22 ספטמבר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בהתאם לפסק דין של בית המשפט העליון, ע"א 1632/98 אורבוס משה ואח' נ' אברהם רובינשטיין בע"מ ואח', (שופטים: ד' דורנר, י' טירקל, א' ריבלין) פ"ד נה (3) 913, עמוד 913, איחור במסירת הדירה מזכה את הדיירים לעכב תשלומים.
רום ושלח [באתר 282] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | דירה [באתר 412] | עמודים [באתר 181] | פסק דין [באתר 383]

"שאלות התשה"

12 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים צד לדיון [צד א'] המעוניין בעיכוב הליכי המשפט והתשת היריב [צד ב'], נוקט בתכסיסים שונים כדי לחבל במהלך המשפט ולהתיש את היריב, במיוחד כאשר אותו יריב לדיון אינו בעל כיס עמוק ויכולות בדומה לאלו של צד א'. כך יכול לקרות ביחסים בין חברה קבלנית לבין רוכש דירה המנסה לקבל פיצויים בגין נזקי בנייה שנגרמו לו, לטענתו.
אתיקה [באתר 46] | רום ושלח [באתר 282] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 412] | אורך [באתר 103] | יסודות [באתר 187] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

אדני חלונות

10 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת מבנה אדן החלון ובבחינתו - האם הפריט תקין או שמא נפל בו פגם, אין צורך לראות את הנזק ורק אז לקבוע קיומו. על המומחה לראות פני עתיד, ולבחון את טיב הבנייה גם באין כל סימני רטיבות. וראה דבר בית המשפט בעניין אדני חלונות.
רום ושלח [באתר 282] | חלון [באתר 131] | אוורור [באתר 48] | סלון [באתר 35] | חדר שינה [באתר 14] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 349] | אדן חלון [באתר 10] | דירה [באתר 412] | שטח [באתר 276] | רטיבות [באתר 101] | חידות [באתר 77] | סדקים [באתר 63] | פסק דין [באתר 383]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 195] | רום ושלח [באתר 282] | מעקה [באתר 74] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 16] | דירה [באתר 412] | חצר [באתר 34] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 276] | גובה [באתר 165] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 240] | גדר [באתר 198] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

הפשרת קרקע אינה זכות קניינית

9 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור צמצום הצורך בקרקע חקלאית – צמצום שהוא פועל יוצא של התפתחות המכשור החקלאי והתעשייה החקלאית, ומצד שני גידול האוכלוסין בערים – אך טבעי כי יופשרו קרקעות חקלאיות לבנייה למגורים ולמרכזים עירוניים, דבר הגורם כמובן לבעלי הקרקע החקלאית המופשרת רווחים רבים; קרקע לבנייה מעשירה את בעליה.
ערעור [באתר 195] | רום ושלח [באתר 282] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 71] | ועדה מחוזית [באתר 11] | תכנית מתאר [באתר 22] | שטח [באתר 276] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | קורות [באתר 240] | גדר [באתר 198] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

ת"ת 224/08 יעקובסון נעמי ואלי נ' הרשקוביץ שמעונה ודניאל

26 אפריל, 2009 |
המפקח/ת על רישום מקרקעין
רום ושלח [באתר 282] | רטיבות [באתר 101] | פסק דין [באתר 383]

ע"א 8148/06 ברכה אליהו נ' נפתלי שימרובסקי

31 דצמבר, 2008 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 195] | מטבח [באתר 36] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 412] | גינה [באתר 31] | שטח [באתר 276] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 38] | חידות [באתר 77] | פסק דין [באתר 383]

ע"א 8626/06 פורמה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה

30 אפריל, 2008 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 195] | רום ושלח [באתר 282] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | תכנית מתאר [באתר 22] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 276] | פרשת השבוע [באתר 94] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

הוכחת בנייה ללא היתר ושימוש שלא כדין

5 מרץ, 2008 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היעדרו של היתר אינו ראיה לבנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 195] | ועדה מקומית [באתר 71] | ועדה מחוזית [באתר 11] | מהנדס [באתר 349] | שטח [באתר 276] | היתר בנייה [באתר 30] | חידות [באתר 77] | עמודים [באתר 181] | פסק דין [באתר 383]

ע"א 7298/00 בסט דוד נ' חממי עזרא

4 ספטמבר, 2007 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 195] | רום ושלח [באתר 282] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 412] | פסק דין [באתר 383]

ע"א 1056/06 בר-און נ' רגבה

2 מאי, 2007 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 195] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

ת"א 16325/04 מוזש עודד ודורית נ' מטאנס מיכאל חברה לבניין ועבודות אבן בע"מ

30 אוגוסט, 2006 |
בית משפט השלום
חקירת מומחה [באתר 19] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 349] | אדריכל [באתר 130] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | מומחה מוסכם [באתר 19] | דירה [באתר 412] | פסק דין [באתר 383] | פרוטוקול המסירה [באתר 9]

בש"א 2236/06 עזרא חממי ואח' נ' אלברט אוחיון ואח'

5 יוני, 2006 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 195] | דירה [באתר 412] | שטח [באתר 276] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

ת"א 6020/99 בן שבת חוה נ' עיריית נהריה

22 פברואר, 2006 |
בית משפט השלום
חוק המקרקעין [באתר 9] | 79א' [באתר 6] | מכשול [באתר 37] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 276] | גובה [באתר 165] | מחוברין שבמיצר [באתר 1] | תחזוקה [באתר 23] | שברים [באתר 76] | עמודים [באתר 181] | גדר [באתר 198] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 24821/01 קורן אביבה נ' פרנקל יחזקאל ומירה

1 פברואר, 2006 |
בית משפט השלום
מפרט מכר [באתר 28] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | דירה [באתר 412] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 48122/04 רייטר נ' ו.א.קבלני בניין בע"מ

23 ינואר, 2006 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 106] | חלון [באתר 131] | חדר שינה [באתר 14] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 349] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 412] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 276] | תקרה [באתר 27] | מינוי מומחה [באתר 27] | יסודות [באתר 187] | פסק דין [באתר 383]

ע"א 6373/03 אשטרום נ' סלומון

16 ינואר, 2006 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 195] | רום ושלח [באתר 282] | 79א' [באתר 6] | רכוש משותף [באתר 38] | עמודים [באתר 181] | פסק דין [באתר 383]

תשובות לשאלות הבהרה
לפסק הדין 60260/05 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחים הממונים כמומחי בית המשפט לעתים מעריכים את עצמם כמומחי-על ללא הצדקה מקצועית, ולעתים מסוחררים מהילת בית המשפט המרחפת מעל ראשם ויש ואפילו מתנגדים להשיב על שאלות הבהרה לגיטימיות ששואלים הצדדים.
שאלות הבהרה [באתר 67] | רום ושלח [באתר 282] | יציאה משנית [באתר 2] | דירה [באתר 412] | רוחב [באתר 64] | רטיבות [באתר 101] | סדקים [באתר 63] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

תעודת עניות לבית המשפט בפרק: מומחים

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 67] | חקירת מומחה [באתר 19] | מומחה ביהמ"ש [באתר 193] | אי התאמה [באתר 121] | ועדה מקומית [באתר 71] | מהנדס [באתר 349] | מידות [באתר 92] | היתר בנייה [באתר 30] | סדקים [באתר 63] | שברים [באתר 76] | קורות [באתר 240] | פסק דין [באתר 383]

ע"א 1128/05 קליימן מרצלו נ' אחים שרבט חברה לבניין בע"מ

8 דצמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 195] | מפרט מכר [באתר 28] | ריצוף וחיפוי [באתר 135] | מהנדס [באתר 349] | 79א' [באתר 6] | דירה [באתר 412] | רטיבות [באתר 101] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 1909/02 רגבה נ' בר-און

14 נובמבר, 2005 |
בית משפט השלום
משלי [באתר 55] | פסק דין [באתר 383]

ה"פ 11415/99 עונות נ' בן דוד

8 נובמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 195] | חלון [באתר 131] | דירה [באתר 412] | שטח [באתר 276] | גדר [באתר 198] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

ע"א 2081/04 אנגל נ' דגן

4 אוגוסט, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 195] | אי התאמה [באתר 121] | מרפסת [באתר 76] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | דירה [באתר 412] | שטח [באתר 276] | מידות [באתר 92] | שער [באתר 52] | גדר [באתר 198] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' חממי עזרא ואח'
לפסק הדין 1208/96 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

28 יולי, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 195] | רום ושלח [באתר 282] | אדריכל [באתר 130] | קורות [באתר 240] | גדר [באתר 198] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

ע"א 2242/03 אורה אברהם נ' עדנאן רשאד

18 יולי, 2005 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 195] | ועדה מקומית [באתר 71] | מהנדס [באתר 349] | שטח [באתר 276] | התיישנות [באתר 21] | סדקים [באתר 63] | יסודות [באתר 187] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 22962/04 שוהם נ' זלינגר

31 מאי, 2005
שאלות הבהרה [באתר 67] | סלון [באתר 35] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 349] | דירה [באתר 412] | רטיבות [באתר 101] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 11062/02 סבן נ' אפריקה ישראל

20 מרץ, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 67] | חלון [באתר 131] | אוורור [באתר 48] | מטבח [באתר 36] | מהנדס [באתר 349] | דירה [באתר 412] | גובה [באתר 165] | יסודות [באתר 187] | עמודים [באתר 181] | גדר [באתר 198] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 5088/03 קט גילית נ' ע.ל. פיתוח ובינוי בע"מ

2 מרץ, 2005
חוק המכר (דירות) [באתר 100] | ריצוף וחיפוי [באתר 135] | מהנדס [באתר 349] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | חניה [באתר 40] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 38] | רטיבות [באתר 101] | גדר [באתר 198] | פסק דין [באתר 383]

ע"א 2604/04 בוחבוט משה נ' עואד אברהם

23 פברואר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 195] | רום ושלח [באתר 282] | גובה [באתר 165] | גדר [באתר 198] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 2035/01 אשרוב נ' מדינת ישראל

29 נובמבר, 2004 |
בית משפט השלום
פרוזדור [באתר 28] | תקן ישראלי [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 135] | מהנדס [באתר 349] | תקן ישראלי [באתר 52] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 276] | גובה [באתר 165] | רצפה [באתר 72] | חידות [באתר 77] | שברים [באתר 76] | יסודות [באתר 187] | פסק דין [באתר 383] | מדרגות [באתר 81]

ת"א 4240/99 קלדרון ואח' נ' סטלה דר בע"מ

22 נובמבר, 2004 |
בית משפט השלום
דירה [באתר 412] | משלי [באתר 55] | תקרה [באתר 27] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 906/00 חזות ערן ואח' נ' רג'י חב' לבניין בע"מ

8 נובמבר, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 282] | אי התאמה [באתר 121] | דירה [באתר 412] | רכוש משותף [באתר 38] | ועד הבית [באתר 11] | מינוי מומחה [באתר 27] | שברים [באתר 76] | עמודים [באתר 181] | פסק דין [באתר 383]

ע"א 3862/04 עיריית פתח תקווה נ' אורה נקר ואח'

26 יולי, 2004 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 195] | גובה [באתר 165] | היתר בנייה [באתר 30] | יסודות [באתר 187] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

ת"א 297/96 אוחנה נ' שו"פ

20 יוני, 2004 |
בית המשפט המחוזי
גינה [באתר 31] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 676/00 שקולניק גרש וגלינה נ' א.ש. רהט הנדסה בע"מ

7 יוני, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 282] | חלון [באתר 131] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 135] | מהנדס [באתר 349] | אדריכל [באתר 130] | פסק דין [באתר 383]

בש"א 9696/03 סגל אבי נ' שיכון ופיתוח

23 פברואר, 2004
חקירת מומחה [באתר 19] | חלון [באתר 131] | שטח [באתר 276] | פסק דין [באתר 383] | החלטה [באתר 215]

ת"א 45958/99 מירי פיש שנקר נ' קונס לאן ואח'

4 פברואר, 2004
מפרט מכר [באתר 28] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 412] | בית משותף [באתר 52] | שברים [באתר 76] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 4397/00 ישראלי אביגיל ואח' נ' צדוק יהודה ואח'

21 דצמבר, 2003 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 282] | חלון [באתר 131] | מטבח [באתר 36] | גובה [באתר 165] | היתר בנייה [באתר 30] | עמודים [באתר 181] | פסק דין [באתר 383] | מדרגות [באתר 81]

ע"א 2949/00 זינקין סוזן נ' קינג ג'ורג' 21 קורפ ואח'

26 אוגוסט, 2003 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 195] | שאלות הבהרה [באתר 67] | דירה [באתר 412] | רטיבות [באתר 101] | פסק דין [באתר 383]

ת"א 1494/97 אלי סרביה ואח' נ' ע.ר.מ רעננה לבניה והשכרה בע"מ

24 אוגוסט, 2003 |
בית המשפט המחוזי
מהנדס [באתר 349] | דירה [באתר 412] | גדר [באתר 198] | פסק דין [באתר 383]

ע"א 2203/00 הדר חברה לביטוח נ' לאה משולם

30 דצמבר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 195] | רום ושלח [באתר 282] | מכשול [באתר 37] | שטח [באתר 276] | גובה [באתר 165] | סדקים [באתר 63] | שברים [באתר 76] | פסק דין [באתר 383]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner