תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
נמצאו 1159 תוצאות לחיפוש שבוצע

חנייה מכנית, מרפסת ניידת

10 יולי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש, ותמיד יהיו, תחומים שבהם הטכניקה תקדים את החקיקה.
מעקה [באתר 94] | חלון [באתר 157] | מרפסת [באתר 96] | חניה [באתר 55] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | מידות [באתר 127] | חישובים סטטיים [באתר 28] | רצפה [באתר 105] | תקרה [באתר 36]

חניה טורית

10 יולי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אפשר להתחיל דיון בנושא החניה הטורית בכך -
חניה [באתר 55] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 9] | יסודות [באתר 225]

טעות - לעולם חוזר

10 יולי, 2023
במסמכים שונים, בעיקר אלה הכוללים חישובים חשבוניים, מופיעה הערת שוליים: "טל"ח" - או ללא קיצור - "טעות לעולם חוזרת".
רמב"ם [באתר 14] | יסודות [באתר 225]

עיצוב פנים וכללי הבטיחות

9 יולי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
עיצוב פנים צריך להיות מתחשב בהוראות התקנים והתקנות, הוראות וחוקי העזר, ולא ליצור מפגעים של אי נוחות או סיכון, בהסתמך על כך שמדובר בריהוט, בין ריהוט ארעי ונייד ובין ריהוט קבוע.
שאלות הבהרה [באתר 78] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | מעקה [באתר 94] | מטבח [באתר 48] | מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | קבועות שרברבות [באתר 57] | חניה [באתר 55] | פודסט [באתר 6] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | בית משותף [באתר 62] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

חלון: חומר למחשבה

9 יולי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגדרת חלון בתקנות ברורה:
חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | גדר [באתר 251]

מבנים: הייתכן כי הפחתת עומס - תיצור החמרה ביציבות?

25 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
נתחיל מהסוף: התשובה היא - כן.
מהנדס [באתר 402] | אורך [באתר 129] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216]

אוורור חדר בדירה - מהו אוורור נאות?

22 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, התוספת השנייה, תקנה 2.01 - מוגדר חלון כדלקמן:
חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | חדר מגורים [באתר 18] | מטבח [באתר 48] | מרפסת [באתר 96] | חדר שרות [באתר 32] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 21] | תריס [באתר 37] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | רצפה [באתר 105] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431]

איטום חדרים רטובים

22 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי המפרט הבינמשרדי לעבודות בנייה, שכינויו - "הספר הכחול", יש בפרק 8 הוראות לגבי איטום חדרים רטובים.
מסתור כביסה [באתר 5] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | מידות [באתר 127] | רטיבות [באתר 119] | רצפה [באתר 105]

מדרגות טרפזיות: כלל מקבילות הקירות

21 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנה 3.2.2.22 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, התוספת השנייה, מסדירה את הכללים לתכנון מדרגות טרפזיות, וכוללת תיאור מילולי וגרפי של מבנה המדרגות.
מסעד [באתר 13] | מעקה [באתר 94] | דירה [באתר 473] | יסודות [באתר 225] | מדרגות [באתר 101]

מעברים עם מכשולים, לרבות מכשולים "מותרים"

21 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הסיפור החל בראשית שנות התשעים של המאה העשרים.
בדקתי מעל מאה דירות במתחם מגורים ברמלה, ובין הליקויים ואי-ההתאמות שנרשמו בחוות דעתי- נכלל גם ליקוי בפתיחת דלת ממ"ד - הפתיחה הייתה בפחות מ-90 מעלות
ערעור [באתר 211] | פרוזדור [באתר 38] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 21] | תקן ישראלי [באתר 75] | מהנדס [באתר 402] | מרחב מוגן [באתר 23] | תקן ישראלי [באתר 72] | מכשול [באתר 48] | דירה [באתר 473] | רוחב [באתר 89] | רכוש משותף [באתר 47] | פסק דין [באתר 431]

מעקים: הסיכון בפינות מעקה המרפסת

20 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפרק זה לא תהיה התייחסות לשאלה, האם מדרך אופקי, שעומקו 2 ס"מ, מהווה מדרגה אפקטיבית היוצרת סיכון (על פי המשתמע מתוך תקן 6250), או שרק מדרך בן 4.5 ס"מ ויותר יוצר סיכון (לפי תקן 1142).
מעקה [באתר 94] | אי התאמה [באתר 140] | מרפסת [באתר 96] | אורך [באתר 129] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | קורות [באתר 279]

מעקים: מחסום קצה

11 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבדיקת מבנים, יש והבודק מאתר מעקים במרפסות שהם בנויים בניגוד לכללי הבטיחות החלים על פי תקן 1142 ותקנים אחרים, או מעקים שמיועדים להסרה ולביצוע מחדש של פתרון מעקה אחר - בגלל התקנה המסכלת ניקוז פני המעקה כלפי פנים, כפי שנדרש בתקן 1752.1 [תקן זה חל על גגות, אולם לאור הערה בסעיף 1.1 שעניינו חלות התקן - הוא חל גם על מרפסות].
מעקה [באתר 94] | מרפסת [באתר 96] | דירה [באתר 473] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | מידות [באתר 127] | רצפה [באתר 105]

דלתות: לחץ אסור על נקודת המשען

11 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ידוע לכול, כי דלת צריכה להיפתח בזוית ישרה לכל הפחות. דרישה זו, שלא מצויה באופן מפורש בתקנות ובתקני בנייה, אך היא מצויה בפסיקה, וברורה לציבור. דומה שאין חולק על כך.
רוחב [באתר 89] | רצפה [באתר 105] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216]

חיפויי חוץ: בדיקות אקראיות ?!

7 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חיפויי חוץ מאבן טבעית צריכים להתבצע על פי מכלול התנאים והדרישות של מפמ"כ 378 וסדרת תקנים 2378; תקנים שחלים על חיפוי החוץ על פי שיטת הקיבוע.
רום ושלח [באתר 319] | חלון [באתר 157] | תקן ישראלי [באתר 75] | חיפוי חוץ [באתר 21] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | עמודים [באתר 216]

חיפוי חוץ: סיכונים

6 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הבעייתיות בחיפויי אבן ידועה, והסיכון - כאשר מתגלית אי התאמה - הוא רב.
רום ושלח [באתר 319] | אי התאמה [באתר 140] | תקן ישראלי [באתר 75] | חיפוי חוץ [באתר 21] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | דירה [באתר 473] | רטיבות [באתר 119]

נגרות בניין: הסטייה המותרת של מלבן דלת מהאנך

28 מאי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בחוות דעת מקצועית שנכתבה על ידי אחד המומחים, נכלל ניתוח של סטייה מותרת מהאנך בהתקנת מלבן של דלת, כדלקמן:
אי התאמה [באתר 140] | תקן ישראלי [באתר 75] | תקן ישראלי [באתר 72] | קורות [באתר 279]

דלתות ארונות שירות

22 מאי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם דין דלת ארון שירות במבנה ציבורי, כדין דלת כניסה לחדר מבחינת חסימה של מעבר או פרוזדור?
דלת כניסה [באתר 30] | פרוזדור [באתר 38] | רוחב [באתר 89] | מדרגות [באתר 101]

ליקויי ריצוף

17 מאי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
להלן ריכוז ליקויי ריצוף בדירה וגישה לביצוע התיקונים:
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | רצפה [באתר 105] | פסק דין [באתר 431]

פלדה: אינטואיציה בהנדסה - עלולה להטעות

14 מאי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התנהגות הפלדה במאמצי מתיחה מפתיעה ואינה ניתנת לניבוי.
רטיבות [באתר 119]

לקראת מאה שנה לטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

10 מאי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל", או בקיצור – הטכניון, נוסד בשנה בה נולדה אמי ז"ל, יהודית בן-עזרא [בשנת 1924], והמחזור הראשון בו - כלל 16 סטודנטים, שלמדו בפקולטות "הנדסה בנאית" [כיום: הנדסה אזרחית], ו"ארכיטקטורה" [אדריכלות].
מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | יסודות [באתר 225] | עמודים [באתר 216] | החלטה [באתר 235]

דמקה לארבעה

9 מאי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
להלן מובא מאמר חשיבה שנכלל בספר "שיעור חופשי חדש" העומד לראות אור - מצוי עתה בשלבי עריכה:

כפרק אחרון בספר, מוצע להכין משחק חשיבתי, שהופק על סמך המצאה של המחבר על ידי חב' "גומגנט" בעבר, והוא עשוי לרתק "שחקנים" גם כיום.
שטח [באתר 350]

הריסה - היתר בניה לביצוע הריסה

9 מאי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי חוק התכנון והבניה (תשכ"ה-1965), סעיף 145(א), נדרש לקבל היתר בנייה גם על הריסת בניין, וזו לשון החוק -
מרפסת [באתר 96] | חוק התכנון והבנייה [באתר 47] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | רכוש משותף [באתר 47] | היתר בנייה [באתר 34] | חישובים סטטיים [באתר 28] | חידות [באתר 92] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216]

רוחב מדרגות

24 אפריל, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנה 3.2.2.2, רוחב המדרגות יהיה כדלקמן:
מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | רוחב [באתר 89] | מדרגות [באתר 101]

"עשה ימים כלילות" או: "עשה לילות כימים"?

22 אפריל, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהו הביטוי הנכון, וכיצד צריך לומר – "עשה ימים כלילות", או: "עשה לילות כימים"?
משלי [באתר 65] | פרשת השבוע [באתר 105] | רש"י [באתר 5]

יסודות עמוקים, לעומסים קטנים

17 אפריל, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקן 940.1 קובע כי כלונסאות בקרקע חרסיתית ובקרקעות אחרון בעלות פוטנציאל תפיחה, יהיו בעומק מינימלי של 10 מ' (סעיף 3.7.3.1 בתקן) . אין "הנחה" בעניין זה - לעומסים קטנים, כגון - בניה קלה, או: קירות גדר.
רום ושלח [באתר 319] | מהנדס [באתר 402] | אורך [באתר 129] | חידות [באתר 92] | שקיעת יסודות [באתר 21] | יסודות [באתר 225] | גדר [באתר 251]

בדיקה של תכולת רטיבות תחת ריצוף

17 אפריל, 2023
בהנחת ריצוף על תשתית חול, יש דרישה כי תכולת הרטיבות של התשתית אחרי סיום הנחת האריחים, לא תהיה גדולה מ-6%.
לגבי תשתית סומסום (במקום חול) - הגבול של תכולת הרטיבות הוא: 3%.
בעניין זה, אין הבדל בין סוגי הריצוף - טראצו, קרמיקה או שיש, ובלבד שהיישום אינו בהדבקה אלא על שכבת תשתית.
מפרט מכר [באתר 29] | חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | מטבח [באתר 48] | חדר כביסה [באתר 12] | חדר רחצה [באתר 34] | קבועות שרברבות [באתר 57] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | מרחב מוגן [באתר 23] | מרתף [באתר 19] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | רטיבות [באתר 119] | יסודות [באתר 225] | גדר [באתר 251]

אוורור מחסן

13 אפריל, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
סוגיית אוורור המחסן היא חשובה לדיירים, המאחסנים במחסן פריטים שונים, המעלים עובש באין אוורור בו.
חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | פרוזדור [באתר 38] | מחסן [באתר 30] | חדר שרות [באתר 32] | מהנדס [באתר 402] | אורך [באתר 129] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | רצפה [באתר 105] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431]

גובה הדלת על פי התקנות

13 אפריל, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970, התוספת השניה: אסורות בליטות ממישורי אגף הדלת (הפנימי והחיצוני) - שגובהן מהרצפה הוא עד 198 ס"מ.
שאלות הבהרה [באתר 78] | אי התאמה [באתר 140] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 21] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | רוחב [באתר 89] | גובה [באתר 198] | מידות [באתר 127] | בית משותף [באתר 62] | רצפה [באתר 105]

סיפור חשבוני: אהבת מספרים

8 אפריל, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין זה סוד שהמורה המדעי חובב מספרים, במיוחד מספרים שלמים, חיוביים, ונגישים לכול – מאחד ועד 10.
הרי זה כה טבעי...

בעד הדמוקרטיה, נגד הרפורמה

3 מרץ, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בימי פורים, יש מנהג להפוך דברים, "ונהפוך הוא", להתחפש, לשבש את ההיגיון, לברך את המן ואת זרש אשתו ולקלס את מרדכי היהודי.
אני, רב טוראי בדימוס [סיימתי שירות מילואים לפני כ 40 שנה], מצהיר בזאת ללא קשר למנהג פורים אלא בצלילות דעת, שאני בעד הדמוקרטיה.
ונגד הרפורמה.
הדעת השתבשה – לא אצלי, אלא אצל אחרים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
רום ושלח [באתר 319] | מהנדס [באתר 402] | יסודות [באתר 225]

עזבו בשקט, בלי פאניקה

27 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדינת ישראל ממוקמת בעשיריה הראשונה במדד האושר העולמי לשנת 2022 – וזה הזמן לדעת זאת ולהפנים, אל מול איומי הנטישה והנטישה של כל מי שעושה חסד עם המדינה בנוכחותו כאן.
רום ושלח [באתר 319] | קבועות שרברבות [באתר 57] | גדר [באתר 251]

מבחן לשופטי בית המשפט העליון

24 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שופטי בית המשפט העליון דנים בסוגיות שהן בעלות חשיבות ערכית וציבורית, אשר בדרך הטבע הן גם סוגיות מהסוג שמעניין - ואף מרתק - את התקשורת.

פסק דין מנומק בעניין שטח חלון

23 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בנושא - כיצד יש למדוד את שטחו של החלון?
חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | חדר רחצה [באתר 34] | קבועות שרברבות [באתר 57] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | פסק דין [באתר 431]

כלל יצירה - של חרוז בשירה

22 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הייחוד של החריזה בשירת ספרד.
ראב"ע [באתר 7] | עמודים [באתר 216]

יוצר אור ובורא חושך

22 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הראב"ע על הבריאה.
ראב"ע [באתר 7] | פרשת השבוע [באתר 105] | גדר [באתר 251]

מקף - או: מקו?

20 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
איך כותבים, ומהי המשמעות?

חל, חלה, מכיל, מחלל, מחולל

13 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
[מנפלאות השפה העברית]
רום ושלח [באתר 319]

נא להכיר: תקן 6250

12 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדובר ב"תקן ישראלי 6250 דירוג בית בטוח לילדים", לאמור, בכל בית מגורים, כי בכל בית ישנם ילדים - בין כבני משפחה הגרים בבית, ובין כאורחים או שוהים מכל סיבה שהיא בבית.
מעקה [באתר 94] | חלון [באתר 157] | תקן ישראלי [באתר 75] | תקן ישראלי [באתר 72] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | חידות [באתר 92] | מדרגות [באתר 101]

ליקויי ריצוף - כשאין אריחים רזרביים

12 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אתחיל בעצה: אם אתם דיירים, שנשלחים על ידי הקבלן לרכוש אריחים לפי טעמכם, ואתם אמורים לבצע את ההזמנה - בצעו את ההזמנה בכמויות שיותירו לכם לפחות 10% אריחים רזרביים בנוסף לכמות המחושבת לגבי האריחים הדרושים, ופנלים רזרביים בכמות עודפת כנ"ל.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | רום ושלח [באתר 319] | מטבח [באתר 48] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | פגם אסתטי [באתר 19] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | בית משותף [באתר 62] | רצפה [באתר 105] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

ת"א 23452-06-19 גלבוע ואח' נ' ביתק טכנולוגיות בע"מ ואח'

11 ינואר, 2023 |
בית משפט השלום
החלטה של בית משפט השלום ברחובות בעניין ביצוע בדיקות שליפה באריחי רצפה, כשאין אריחים עודפים להחלפה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | רצפה [באתר 105] | יסודות [באתר 225] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]

חזקת הסבירות חסרת תוקף בנושאי תכנון ורישוי

5 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האדם הסביר לא מהווה מודל לפיו צריך לתכנן את החלל – אלא נדרש תכנון זהיר, כזה המתאים למקרי קיצון, כדי שגם מי שלא נזהר – לא ייפגע. הפקדת ההחלטה של מבחן הסבירות בידי בית המשפט – עלולה לגרום לפסקי דין על סמך פרשנות מרחיקה לכת, ומנוגדת לתקנות.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | רום ושלח [באתר 319] | מהנדס [באתר 402] | מכשול [באתר 48] | שברים [באתר 88] | החלטה [באתר 235] | מדרגות [באתר 101]

לא תמיד "הגשם אשם"

1 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבדיקות מבנים עם כשלים ביסודות, מומחים (בדרך כלל - מטעם קבלנים, או מטעם בית המשפט) ממהרים לזקוף את הכשלים לחובת בעיות בניקוז.
שכיח לשמוע מפי מומחים, כי יש בעיית ניקוז, ולכן הופיעו סדקים או שברים בבניין.
מהנדס [באתר 402] | רטיבות [באתר 119] | סדקים [באתר 76] | שברים [באתר 88] | יסודות [באתר 225] | פסק דין [באתר 431]

בטיחות במגרשי ספורט

28 דצמבר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תאונות קורות בתדירות גבוהה - גם במגרשים מוסדרים ומפוקחים בבתי ספר ובארגונים אחרים המפעילים אירועי אימון גופני ותחרויות ספורט
רום ושלח [באתר 319] | תקן ישראלי [באתר 75] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | מישוריות [באתר 6] | תקן ישראלי [באתר 72] | מכשול [באתר 48] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | תחזוקה [באתר 28] | סדקים [באתר 76] | שקיעת יסודות [באתר 21] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216]

איטום חיובי ואיטום שלילי

27 דצמבר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
איטום חיובי הוא איטום מבחוץ בשכבות איטום, איטום שלילי הוא איטום מפנים-המבנה, בשלבי גמר או במבנה גמור, תוך שימוש בחומרי איטום מיוחדים.
אורך [באתר 129] | שטח [באתר 350] | רטיבות [באתר 119] | רצפה [באתר 105] | סדקים [באתר 76]

לאן נע עשן ברכבת?

25 דצמבר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
העשן נע למעלה ואחורה - בניגוד לכיוון התנועה, הלא כן?

כאשר אין שיפועי ניקוז במרפסת

16 דצמבר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקן 1752.1 מחייב שיפועי ניקוז במרפסות, בשיעור 1%, בין מרפסות מקורות ובין לא מקורות, והסיבה לכך ברורה: ברדת גשמים, חודרים מי גשם למרפסת.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | סלון [באתר 41] | מרפסת [באתר 96] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | מהנדס [באתר 402] | מכשול [באתר 48] | שטח [באתר 350] | רצפה [באתר 105] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216]

ליקויים שלא נכללים בכתב התביעה

6 דצמבר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מבוא
ליקויי בנייה לא תמיד מתועדים בכתב התביעה, ויתרה מכך, לא תמיד מתועדים בחוות הדעת המקצועית המצורפת לכתב התביעה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | אי התאמה [באתר 140] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 21] | דירה [באתר 473] | סדקים [באתר 76] | שברים [באתר 88] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431]

נושא הקניין ונושא התכנון שלובים זה בזה

25 נובמבר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין לתת היתר בניה במקרקעין הכוללים חריגות בניה, במיוחד כשמדובר בסטיה ניכרת.
לפעמים, הנושא הקנייני משולב עם הנושא התכנוני.
רום ושלח [באתר 319] | ועדה מקומית [באתר 82] | ועדת ערר [באתר 34] | תכנית מתאר [באתר 25] | שטח [באתר 350] | רכוש משותף [באתר 47] | ועד הבית [באתר 12] | ערר [באתר 46] | גדר [באתר 251]

ליקוים נסתרים

7 נובמבר, 2022
מהו ליקוי נסתר ?
באופן כללי, ליקוי נסתר הוא ליקוי שנעלם מעיניו של קונה סביר.
האבחנה בין ליקוי גלוי לבין ליקוי נסתר, היא בעלת חשיבות מבחינת זכויותיו של הקונה, ראה פסק דינו של השופט אבישי קאופמן מבית השלום בחיפה, ת"א 13683-11-18 הירש נ' ט.א. רימון יזמות ובניה (1977) בע"מ, להלן ציטוט רלוונטי [עם הסתמכות על פסקי דין אחרים]:
קונה משנה [באתר 17] | חלון [באתר 157] | אי התאמה [באתר 140] | מטבח [באתר 48] | פרוזדור [באתר 38] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | דירה [באתר 473] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | היתר בנייה [באתר 34] | פסק דין [באתר 431]

לפעמים בתכנון, כשיש ספק – אין ספק

30 אוקטובר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מקור הביטוי שבכותרת הוא ככל הנראה בגולני, שם נאמר ללוחמים, כי כדי להגיע למצוינות – "כאשר יש ספק, אין ספק".
בהנדסת בניין, דומה שמתקין התקנים בנושא ביסוס באמצעות כלונסאות, החליט החלטה דומה ואחראית.
רום ושלח [באתר 319] | גובה [באתר 198] | רצפה [באתר 105] | סדקים [באתר 76] | שברים [באתר 88] | שקיעת יסודות [באתר 21] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner