תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 413 תוצאות לחיפוש שבוצע

על פי איזו תקנה נקבעת אי התאמה?

10 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טבעם של התקנות והתקנים - הוא להשתנות. מה החשיבות של תקנה שתוקנה, או בוטלה, לאחר מסירת הדירה? מה אומר על כך בית המשפט העליון?
אי התאמה [באתר 122] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | תקן ישראלי [באתר 49] | תריס [באתר 33] | המועד החל [באתר 7] | תקן ישראלי [באתר 53] | דירה [באתר 413] | עמודים [באתר 182] | פסק דין [באתר 384]

התאמת המומחה למינויו

27 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים אמורים להיפסל אם הם נתנו חוות דעת לטובת צד לדיון - גם כעבור תריסר שנים. כשבית המשפט לא עושה כן [לא פוסל את המומחה שמינה], הוא "אוכל את הכובע" כאשר צריך לתת פסק דין, שלא דומה כלל לקביעותיו של אותו מומחה.
שאלות הבהרה [באתר 67] | מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | אתיקה [באתר 48] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | בית משותף [באתר 52] | פסילת מומחה [באתר 26] | קורות [באתר 241] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

שנת הבדק - מהי?

17 ספטמבר, 2010 |
אינג' יואל בן עזרא
"שנת בדק", מונח שאינו מצוי בחוק ובתקנות, הומצא על ידי הקבלנים לתועלתם בלבד - וכבר הוחדר כמונח חוקי-לכאורה לכתבי טענות ואף לפסקי דין.
תקופת בדק [באתר 21] | תקופת אחריות [באתר 17] | אי התאמה [באתר 122] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | רטיבות [באתר 101] | סדקים [באתר 64] | יסודות [באתר 188] | קורות [באתר 241] | מדרגות [באתר 81]

המפרט המצורף לחוזה מכר דירה

14 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, שיכונה להלן: "החוק", אי התאמה למפרט יוצרת עילת תביעה לקונה, כלפי מוכר הדירה, ומכאן חשיבותו של המפרט המצורף כחלק בלתי נפרד מחוזה המכר. המפרט צריך להיות מנוסח בנוסח אחיד, כלהלן.
שאלות הבהרה [באתר 67] | חלון [באתר 131] | אי התאמה [באתר 122] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | תקן ישראלי [באתר 49] | תריס [באתר 33] | תקן ישראלי [באתר 53] | דירה [באתר 413] | פרשת השבוע [באתר 94] | פסק דין [באתר 384]

תריסר שלחים, תליסר רומים

12 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המדרגה הבודדה הינה מכשול בטיחותי, ללא כל קשר לתקנות הבנייה המשתנות כמטוטלת בהתאם ללחצים המופעלים על מחוקק המשנה על ידי לובי אינטרסנטי כזה או אחר.
רום ושלח [באתר 283] | אי התאמה [באתר 122] | תריס [באתר 33] | מדרגה בודדה [באתר 8] | מכשול [באתר 37] | דירה [באתר 413] | חצר [באתר 34] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 277] | גדר [באתר 199] | מדרגות [באתר 81]

בית המשפט תומך בהגדלת הפער בין דיירים לקבלנים

8 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת רכישה של דירת מגורים, אין שוויון בין המוכר לקונה. בעוד שהמוכר מיוצג על ידי עורכי דין ומרופד ביועצים, ניצב מולו הקונה בגפו, וחותם על כל מסמך נדרש.
ערעור [באתר 196] | מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 413] | יסודות [באתר 188] | עמודים [באתר 182] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

איך מתקנים ריצוף פגום?

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשהאריחים פגומים פה ושם, ואין להשיג אריחים תואמים - מה עושים? האם בית המשפט יקבל פתרון של החלפה כוללת של הריצוף? ... ומעשה במומחה, שאמד את תיקוני הליקויים בדירה בסך של 200 ₪ בלבד - פי כמה מאות (פחות) ממה שנפסק...
מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | מומחה צד לדיון [באתר 107] | סלון [באתר 35] | מטבח [באתר 36] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | גובה [באתר 166] | רצפה [באתר 72]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 131] | אוורור [באתר 48] | מרפסת [באתר 76] | חדר שרות [באתר 27] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 413] | חצר [באתר 34] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 277] | מידות [באתר 92] | רצפה [באתר 72] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384] | מדרגות [באתר 81]

עע"מ 2219/10 הועדה המקומית לתכנון ובניה אבו בסמה נ' עמותת רגבים

12 אפריל, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | רום ושלח [באתר 283] | דירה [באתר 413] | חידות [באתר 78] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

אישוש לתקדים בחישוב שטחים

24 מרץ, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנה 4 (ט) לחישוב שטחים בתכניות ובהיתרים קובעת כללים על פיהם יזוכה שטח מחישוב שטחים, אם הוא במפלס הכניסה, גובהו כחלל כפול והוא סגור בשני קירות לכל היותר. תקנה זו איננה עוסקת בייעוד השטח בפועל, ומדובר גם בשטח אשר משמש בפועל כשטח עיקרי, בתוך המבנה.
ערעור [באתר 196] | רום ושלח [באתר 283] | סלון [באתר 35] | ועדת ערר [באתר 32] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | גובה [באתר 166] | זכויות בנייה [באתר 5] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 241] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

בדיקת ליקויים שאינם מפורטים בכתבי הטענות

19 פברואר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט מקבל מינוי כדי לבדוק האם יש ליקויים בדירה. בבדיקתו הוא רואה ליקוי שלא נכלל בכתבי הטענות מסיבה שאינה ברורה לו. האם הוא חייב לכלול בחוות דעתו את מה שראה - או עליו להתעלם מכך?
מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | מומחה צד לדיון [באתר 107] | גג רעפים [באתר 5] | מרחב מוגן [באתר 15] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | קורות [באתר 241] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 13236/04 תמיר נ' שיכון עובדים

14 ינואר, 2010 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 67] | תקופת בדק [באתר 21] | רום ושלח [באתר 283] | מהנדס [באתר 352] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | רטיבות [באתר 101] | עמודים [באתר 182] | פסק דין [באתר 384]

ע"א 8949/07 י. ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ נ' משה זאב ואח'

18 נובמבר, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | מהנדס [באתר 352] | הזדמנות לתקן [באתר 8] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | קורות [באתר 241] | פסק דין [באתר 384]

איחור במסירת הדירה ועיכוב תשלומים לקבלן - שלובים זה בזה

22 ספטמבר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בהתאם לפסק דין של בית המשפט העליון, ע"א 1632/98 אורבוס משה ואח' נ' אברהם רובינשטיין בע"מ ואח', (שופטים: ד' דורנר, י' טירקל, א' ריבלין) פ"ד נה (3) 913, עמוד 913, איחור במסירת הדירה מזכה את הדיירים לעכב תשלומים.
רום ושלח [באתר 283] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | דירה [באתר 413] | עמודים [באתר 182] | פסק דין [באתר 384]

"שאלות התשה"

12 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים צד לדיון [צד א'] המעוניין בעיכוב הליכי המשפט והתשת היריב [צד ב'], נוקט בתכסיסים שונים כדי לחבל במהלך המשפט ולהתיש את היריב, במיוחד כאשר אותו יריב לדיון אינו בעל כיס עמוק ויכולות בדומה לאלו של צד א'. כך יכול לקרות ביחסים בין חברה קבלנית לבין רוכש דירה המנסה לקבל פיצויים בגין נזקי בנייה שנגרמו לו, לטענתו.
אתיקה [באתר 48] | רום ושלח [באתר 283] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 413] | אורך [באתר 103] | יסודות [באתר 188] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

אדני חלונות

10 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת מבנה אדן החלון ובבחינתו - האם הפריט תקין או שמא נפל בו פגם, אין צורך לראות את הנזק ורק אז לקבוע קיומו. על המומחה לראות פני עתיד, ולבחון את טיב הבנייה גם באין כל סימני רטיבות. וראה דבר בית המשפט בעניין אדני חלונות.
רום ושלח [באתר 283] | חלון [באתר 131] | אוורור [באתר 48] | סלון [באתר 35] | חדר שינה [באתר 14] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 352] | אדן חלון [באתר 10] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | רטיבות [באתר 101] | חידות [באתר 78] | סדקים [באתר 64] | פסק דין [באתר 384]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 196] | רום ושלח [באתר 283] | מעקה [באתר 74] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 15] | דירה [באתר 413] | חצר [באתר 34] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 277] | גובה [באתר 166] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 241] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

אחריות הקבלן מעבר למועד פסק הדין

12 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתביעה בגין ליקויי בנייה, הסעד הכי שכיח הוא פסיקת פיצוי כספי לפי עלות ביצוע התיקונים. אמנם הדרישה הראשונה של הדייר מהקבלן היא בדרך כלל תיקון הליקויים בפועל, אולם מתעוררת מחלוקת בין הצדדים לגבי עצם קיומם של הליקויים בדירה, כמו גם לגבי עלויות התיקונים, ומחלוקת זו מתבררת בבית המשפט בשלב הראיות בסיוע מומחים לרבות מומחה מטעם בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | מומחה צד לדיון [באתר 107] | רום ושלח [באתר 283] | מכשול [באתר 37] | דירה [באתר 413] | רטיבות [באתר 101]

הטעייה בעניין מהותי

12 אפריל, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רכשתי דירה מחברה קבלנית ידועה, לאחר שביקרתי במשרדיה, חתמתי על טופס הרשמה ושילמתי מקדמה. לאחר מכן קיבלתי הזמנה לחתימת ההסכם, ונוכחתי לדעת כי מי שחתם על ההסכם מטעם המוכר - אינו אותה חברה ידועה אליה הגעתי, אלא חברת בת של החברה המוכרת, הנושאת שם דומה. נאמר לי כי מי שחתם על החוזה - ורק הוא - אחראים כלפיי. האם זה נכון?
חוק המקרקעין [באתר 9] | מכשול [באתר 37] | דירה [באתר 413] | גובה [באתר 166]

ע"א 8148/06 ברכה אליהו נ' נפתלי שימרובסקי

31 דצמבר, 2008 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | מטבח [באתר 36] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 413] | גינה [באתר 31] | שטח [באתר 277] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 38] | חידות [באתר 78] | פסק דין [באתר 384]

ע"א 7298/00 בסט דוד נ' חממי עזרא

4 ספטמבר, 2007 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | רום ושלח [באתר 283] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 413] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 16325/04 מוזש עודד ודורית נ' מטאנס מיכאל חברה לבניין ועבודות אבן בע"מ

30 אוגוסט, 2006 |
בית משפט השלום
חקירת מומחה [באתר 19] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | מומחה מוסכם [באתר 19] | דירה [באתר 413] | פסק דין [באתר 384] | פרוטוקול המסירה [באתר 9]

בש"א 2236/06 עזרא חממי ואח' נ' אלברט אוחיון ואח'

5 יוני, 2006 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

ת"א 24821/01 קורן אביבה נ' פרנקל יחזקאל ומירה

1 פברואר, 2006 |
בית משפט השלום
מפרט מכר [באתר 28] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | דירה [באתר 413] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 48122/04 רייטר נ' ו.א.קבלני בניין בע"מ

23 ינואר, 2006 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 107] | חלון [באתר 131] | חדר שינה [באתר 14] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 413] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 277] | תקרה [באתר 27] | מינוי מומחה [באתר 28] | יסודות [באתר 188] | פסק דין [באתר 384]

תשובות לשאלות הבהרה
לפסק הדין 60260/05 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחים הממונים כמומחי בית המשפט לעתים מעריכים את עצמם כמומחי-על ללא הצדקה מקצועית, ולעתים מסוחררים מהילת בית המשפט המרחפת מעל ראשם ויש ואפילו מתנגדים להשיב על שאלות הבהרה לגיטימיות ששואלים הצדדים.
שאלות הבהרה [באתר 67] | רום ושלח [באתר 283] | יציאה משנית [באתר 2] | דירה [באתר 413] | רוחב [באתר 64] | רטיבות [באתר 101] | סדקים [באתר 64] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

ת"א 10756/99 מנדלוביץ מיכל ואח' נ' אלי יוחנן

13 דצמבר, 2005 |
בית משפט השלום
תקופת בדק [באתר 21] | אי התאמה [באתר 122] | מטבח [באתר 36] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | חניה [באתר 40] | דירה [באתר 413] | גינה [באתר 31] | שטח [באתר 277] | רטיבות [באתר 101] | קורות [באתר 241] | החלטה [באתר 218]

ע"א 1128/05 קליימן מרצלו נ' אחים שרבט חברה לבניין בע"מ

8 דצמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 196] | מפרט מכר [באתר 28] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | 79א' [באתר 6] | דירה [באתר 413] | רטיבות [באתר 101] | פסק דין [באתר 384]

ה"פ 11415/99 עונות נ' בן דוד

8 נובמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 196] | חלון [באתר 131] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

ע"א 2081/04 אנגל נ' דגן

4 אוגוסט, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 196] | אי התאמה [באתר 122] | מרפסת [באתר 76] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | מידות [באתר 92] | שער [באתר 53] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 22962/04 שוהם נ' זלינגר

31 מאי, 2005
שאלות הבהרה [באתר 67] | סלון [באתר 35] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | רטיבות [באתר 101] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 11062/02 סבן נ' אפריקה ישראל

20 מרץ, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 67] | חלון [באתר 131] | אוורור [באתר 48] | מטבח [באתר 36] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | גובה [באתר 166] | יסודות [באתר 188] | עמודים [באתר 182] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 27349/99 סטארובין נ' שו"פ

27 פברואר, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 67] | חקירת מומחה [באתר 19] | רום ושלח [באתר 283] | אי התאמה [באתר 122] | מטבח [באתר 36] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | יסודות [באתר 188]

ת"א 3098/04 חנן אדד נ' קדומים 3000 חברה לבניין
לפסק הדין 3098/04 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

10 ינואר, 2005 |
בית משפט השלום
חדר מגורים [באתר 15] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | הרחבת חזית [באתר 9] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | קורות [באתר 241] | החלטה [באתר 218]

דייר ממשיך בדיור הציבורי

24 דצמבר, 2004 |
בית המשפט העליון
  |   |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי הוא דייר ממשיך ומהן זכויותיו
חלון [באתר 131] | דירה [באתר 413] | גדר [באתר 199]

ת"א 4240/99 קלדרון ואח' נ' סטלה דר בע"מ

22 נובמבר, 2004 |
בית משפט השלום
דירה [באתר 413] | משלי [באתר 55] | תקרה [באתר 27] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 906/00 חזות ערן ואח' נ' רג'י חב' לבניין בע"מ

8 נובמבר, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 283] | אי התאמה [באתר 122] | דירה [באתר 413] | רכוש משותף [באתר 38] | ועד הבית [באתר 11] | מינוי מומחה [באתר 28] | שברים [באתר 77] | עמודים [באתר 182] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 43607/03 ורדי רוז לאה ורדי משה נגד פרץ בוני הנגב בע"מ

21 ספטמבר, 2004 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 67] | מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | דירה [באתר 413] | עמודים [באתר 182] | החלטה [באתר 218]

ת"א 45958/99 מירי פיש שנקר נ' קונס לאן ואח'

4 פברואר, 2004
מפרט מכר [באתר 28] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 413] | בית משותף [באתר 52] | שברים [באתר 77] | פסק דין [באתר 384]

ע"א 2949/00 זינקין סוזן נ' קינג ג'ורג' 21 קורפ ואח'

26 אוגוסט, 2003 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 196] | שאלות הבהרה [באתר 67] | דירה [באתר 413] | רטיבות [באתר 101] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 1494/97 אלי סרביה ואח' נ' ע.ר.מ רעננה לבניה והשכרה בע"מ

24 אוגוסט, 2003 |
בית המשפט המחוזי
מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384]

בש"א 6791/03 ויינר יוסף ובלה נ' יובל הנדסה בע"מ

19 יוני, 2003 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | פסילת מומחה [באתר 26] | החלטה [באתר 218]

דוד אוטמזגין נגד כדורי פיתוח עירוני בע"מ

7 אוקטובר, 2002 |
בית המשפט העליון
המערערים רכשו מהמשיבה קוטג'ים. הם הגישו תביעה בגין ליקויי בנייה, לרבות בטענה כי מיגון הפתחים בקוטג'ים אינו תואם את דרישות הדין. לבקשת בית-המשפט, המערערים הגישו תצהירים כתחליף לחקירה ראשית, למעט משפחה אחת שנמצאה בשליחות מחוץ לישראל .
ערעור [באתר 196] | חלון [באתר 131] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | דירה [באתר 413]

ת"א 1183/95 מלכה יוסף נ' שיכון עובדים

21 אוגוסט, 2002 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 67] | רום ושלח [באתר 283] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | רכוש משותף [באתר 38] | מינוי מומחה [באתר 28] | שברים [באתר 77] | קורות [באתר 241] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

הכנה לא נכונה

14 יוני, 2002 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלה ותשובה: מה כוללת הכנה לתאורה?
דירה [באתר 413]

ת"א 24366/99 אסל נ' בוני התיכון

19 מרץ, 2002 |
בית משפט השלום
חקירת מומחה [באתר 19] | דירה [באתר 413] | גינה [באתר 31] | שער [באתר 53] | משלי [באתר 55] | יסודות [באתר 188] | פסק דין [באתר 384]

ערר 21/02 גנס נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון

10 מרץ, 2002 |
ועדת ערר מחוזית
חלון [באתר 131] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 71] | ועדת ערר [באתר 32] | דירה [באתר 413] | ערר [באתר 44] | החלטה [באתר 218] | מדרגות [באתר 81]

ת"א 10374/96 שטרית אברהם ואח' נ' אחים שרבט חב' לבניין בע"מ

30 אוקטובר, 2000 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 67] | חקירת מומחה [באתר 19] | רום ושלח [באתר 283] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | אורך [באתר 103] | רכוש משותף [באתר 38] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

ת"א 1098/98 בר נ' עובד לוי

24 יולי, 2000 |
בית משפט השלום
חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | יסודות [באתר 188] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384] | פרוטוקול המסירה [באתר 9]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner