תפריט חיפוש

דוגמא למינוי מומחה

30 ינואר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בתי המשפט ממנים מומחים, על מנת שיחוו דעה מקצועית, ומאצילים עליהם סמכויות ומטלות שהן מעבר ליכולותיהם ולכישוריהם. המומחים מנצלים מצב זה כדי להעצים את עבודתם המקצועית, ולהעניק לה צלם שיפוטי.

מומחים המתמנים כמומחי בית המשפט, מנכסים להם מעמד של שופטים, ונוטלים לעצמם זכות לשבש הליכי משפט ולהכתיב את פסק הדין, על ידי הטבעת חותמם האישי והחדרת שיקולים זרים לחוות דעתם. לעתים השופט לא מקבל מידע שהיה עשוי לשנות את פסק דינו, כי המומחה שמינה ממדר את המידע הרלוונטי, או מוסיף נתונים החורגים מגדר המחלוקת, לטובת צד לדיון המוצא חן בעיניו.

בית המשפט – מטעמי נוחות וקיצור הדיונים – לפעמים מקבל את חוות הדעת של המומחה שמינה "כזה ראה וקדש" ואינו מודע כלל לבעייתיות של חריגת המומחה מסמכותו ומהשיבושים שיצר.

השיבוש העיקרי נוצר כאשר המומחה מקיים באתר מעין "משפט זוטא", וב"משפט" זה - הוא חוקר צדדים לדיון, מאפשר להם להגיש לידיו מסמכים שלא היו מוצאים את דרכם לשולחנו של השופט בדרך אחרת, מסייע לצד לדיון ומדריך אותו כיצד לגרום לחיזוק עמדותיו, ועל ידי כך מגיש לבית המשפט חוות דעת מוטית, הנשענת על מסקנות שלא היו יכולות להתקבל לפי סדרי הדין.

האפשרות למצב מעוות זה, מתאפשרת כאשר בית המשפט אינו ער לבעייתיות שבהתנהלות המומחה באתר, ולא מגביל ולא מבהיר למומחה בצורה נחרצת את תפקידו.

יתירה מכך, לפעמים בית המשפט מרחיק לכת ומטיל על המומחה מטלות שיפוטיות, כגון: מטלה לקבוע מי אחראי על היווצרות הליקוי ובאיזה שיעור.

להבהיר, המומחה שאינו משפטן, בדרך כלל לא מעלה בדעתו אפשרות של אחריות בחפיפה ומקצה את שיעורי האחריות כך שהסכום הכולל של החלקים הוא 100%. כידוע, לא תמיד זהו המצב לאשורו, ויש מקרים שכיחים, בהם צד א' אחראי לקיומו של הליקוי ב- 100% אך גם צד ב' נושא באחריות, מלאה או חלקית, כי לו צד ב' היה מבצע את מה שהוטל עליו ללא רבב – הליקוי לא היה נגרם.

הנושא של קציבת שיעורי האחריות, הכולל בתוכו גם את האפשרות לאשם תורם, הוא נושא משפטי מובהק, ואינו עניין למומחה מקצועי לענות בו.

בית משפט השלום בנצרת החליט החלטה שמנטרלת את עבודת המומחה מטעויות ומהטעיות מהסוג המתואר לעיל, ככל שאפשר.

מדובר בהחלטת סגן-הנשיא, השופט: יוסף סוהיל, ת"א 36771-02-18 גלעד ועדית מלכא נ' דור-שבח בניה ופיתוח בע"מ ואח', החלטה על מינוי מומחה מיום 28 לינואר 2019.

המרכיבים בהחלטה זו הם כדלקמן:

מומחי הצדדים לא יהיו רשאים להיות נוכחים במועד בדיקת מומחה בית המשפט באתר. הוראה זו מונעת מראש אפשרות של "דיון" באתר בין הצדדים בנושא של פרשנות תקנות ותקנים, דעות מקצועיות, ויכוחים מיותרים ונוכחות מפריעה של מומחי הצדדים.

[יש ומומחה צד לדיון נדבק פיזית למומחה בית המשפט ויוצר חיץ פיזי בינו לכל שאר הנוכחים, תוך מלל בלתי נפסק ובלתי נשלט, במטרה להשפיע על מומחה בית המשפט, ויש והמלל המופרז גם משפיע על המומחה. כל זאת נמנע מראש בהחלטה האמורה].

עוד הותנה בהחלטה, כי "הצדדים ובאי-כוחם לא יהיו רשאים להשמיע טיעונים בפני המומחה מטעם בית המשפט ביום ביקורו במקום, ונוכחותם תהא כמשקיפים בלבד, למעט במקרה שהמומחה יבקש ממי מהצדדים הבהרות כלשהן". תנאי זה נועד למנוע את "משפט הזוטא" המנוהל על ידי חלק ממומחי בית המשפט כדרך שגרה.

יודגש כי המומחה לא זקוק למומחי-משנה שיסבירו לו על-אתר את עמדותיהם, ויבהירו בפניו את חוות הדעת שלהם.

גם אם דבר מה לא ברור, ישנם דרכים רבות ושונות לבררו, ויש גם דרך להציבו בחוסר בהירותו לבית המשפט על מנת שיחליט ויכריע בו, לאחר שמיעת עדויות ובחינת ראיות.

זאת ועוד, באופן זה מתקצר להפליא זמן יקר שהיה נדרש לצורך הבדיקה, זמן שנחסך מכל הבאים לפגישה המורחבת; נמנעת חנופה מיותרת כלפי מומחה בית המשפט, המלווה בדרך כלל ב"בדיחות קרש" של המומחה ובצחוק מאולץ של הנוכחים.

 

טוען סינון...ajaxSpinner