תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 988 תוצאות לחיפוש שבוצע

המומחה אינו משפטן

9 אוגוסט, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות דעתו של מומחה, אינה אמורה לכלול הכרעות משפטיות ובכך לכבול את בית המשפט לקונספציה משפטית שאולי היא שגויה, כי המומחה אינו משפטן ולא בזכות הידע המשפטי שלו הוא מונה לתפקידו כמומחה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | משלי [באתר 58] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

חוות דעתו של מומחה בית המשפט

8 אוגוסט, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תיקון תשפ"א לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט - 2018, תקנה 90, "מומחה בית המשפט רשאי לדרוש מבעל דין להעמיד לבדיקה את נושא חוות הדעת".
מדובר בהענקת סמכויות למומחה מטעם בית המשפט, וצריך להשכיל לעשות שימוש נכון בתקנה, כדי שלא תנוצל תקנה זו לרעה.
שאלות הבהרה [באתר 68] | מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | רום ושלח [באתר 286] | משלי [באתר 58] | חידות [באתר 79] | החלטה [באתר 220]

פעלים צמודים

7 אוגוסט, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פעלים צמודים מקובלים בשפה העברית, והדוגמא הכי שכיחה היא צמד המלים "יעלה ויבוא", הזמנה של מתפלל להגיע לקריאת התורה.
רום ושלח [באתר 286] | פרשת השבוע [באתר 95] | שקיעת יסודות [באתר 16] | מדרגות [באתר 82]

ת''א 11174-06-19, לב נ' ש.ק.ד. בע''מ ואח'

7 אוגוסט, 2022 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | חלון [באתר 133] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 354] | שטח [באתר 280] | יסודות [באתר 190] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 388]

שחיקת כושרו המקצועי של מומחה

2 אוגוסט, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדובר בכל מומחה, בין מומחה שעיקר עבודתו בא לידי ביטוי במתן חוות דעת לטובת צד לדיון ובין מומחה המקבל את רוב מינוייו מבתי המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | חלון [באתר 133] | אוורור [באתר 49] | דירה [באתר 414] | שטח [באתר 280] | התיישנות [באתר 22] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 388]

כשל בתכנון וביצוע בית מגורים בקיבוץ כנרת

1 אוגוסט, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים מומחה יוצא מגדרו, כדי לרצות את רצונו של שולחו ומשלם שכרו, ובכך הוא עלול לגרום למזמין חוות הדעת נזק ולא תועלת.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | אתיקה [באתר 49] | רום ושלח [באתר 286] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 354] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 388]

מכפילי חניה

28 יולי, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לתחום התכנון והבניה חודרים רעיונות ויישומים חדשניים מעת לעת, ובנושא המציק של חניה לרכב פרטי, לאור מצוקת החניה ברגילה הדורשת הקצאת קרקע לא רק לפי שטח החניה אלא גם דרכי גישה ואפשרויות תמרון בבטיחות, כשגילו יזמי בניה את ה"פתרון" של מכפילי חניה – עטו עליו כמוצאי שלל רב.
חניה [באתר 41] | שטח [באתר 280] | תקרה [באתר 28] | פסק דין [באתר 388]

מזקנים אתבונן

20 יולי, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האתגר שהצבתי לסטודנטים, ומה חשב דוד המלך על בינת הזקנים.
משלי [באתר 58]

האחריות לליקויים היא של המתכנן

23 יוני, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתיק תביעה של דיירים נגד מתכנן הבית.
תקן ישראלי [באתר 49] | מהנדס [באתר 354] | סדקים [באתר 64] | יסודות [באתר 190] | 940.1 [באתר 1]

אריחים שעמדו במבחן התאמה לתקן - נפסלו בגלל "פגם תפקודי"

22 יוני, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
גם ריצוף שהוכח כי הוא תואם לדרישות התקן, יכול להיות פגום וטעון החלפה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | אתיקה [באתר 49] | אי התאמה [באתר 122] | תקן ישראלי [באתר 49] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 354] | 1555.3 [באתר 12] | תקן ישראלי [באתר 53] | דירה [באתר 414] | שברים [באתר 77] | פסק דין [באתר 388]

מתמטיקה וחזון או: פייגלין צודק

18 יוני, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אנשי החזון - בדרך הנכונה, בזכות המתמטיקה...
שער [באתר 53] | מתמטיקה [באתר 14] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242]

סיפור במינוי מומחה, עם סוף טוב

16 יוני, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי ביטל החלטת בית משפט השלום, שהייתה עלולה לעוות דין
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | פסילת מומחה [באתר 26] | מינוי מומחה [באתר 28] | עמודים [באתר 183] | החלטה [באתר 220]

סייגים לתוכנה של חוות דעת

16 יוני, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בתל אביב, שופט: יונה אטדגי, קבע בהחלטתו כי אין לקבל טענה משפטית הנכללת בחוות דעת מקצועית;
לפרשנות משפטית, הכלולה במסגרת חוות דעת מקצועית - אין ערך רב, בלשון המעטה.
אתיקה [באתר 49] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

בוטל מינויו של רפי גיל כמומחה מטעם בית המשפט

13 יוני, 2022
המהנדס רפי גיל מונה כמומחה מטעם בית המשפט בתביעת ליקויי בניה, וב"כ הדיירים עו"ד טל רבינוביץ' הגישה בקשה מנומקת לביטול מינויו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | מהנדס [באתר 354] | גובה [באתר 166] | פסילת מומחה [באתר 26]

שיבוש בהבנה בסיסית של יעדי הפרקליטות

6 יוני, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא רק הציבור הרחב, אלא גם משפטנים, ואפילו אלה המעורבים בתיקים של כתבי אישום - אינם נצמדים ליעדי הפרקליטות לחתור אל האמת, וסוברים בטעות כי המטרה היא הרשעה.
חידות [באתר 79]

מומחה יכול לעבוד לבד

31 מאי, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשמומחה מטעם בית המשפט מתמנה לשם בדיקה מקצועית של נכס, במקרים רבים הוא מעודד את הצדדים לדיון, לגרום לכך שבמועד בדיקתו יהיו נוכחים גם מומחי הצדדים ובאי כוחם, וכאשר נבצר ממומחה צד לדיון להגיע לבדיקה – המועד שנקבע מבוטל, וממתינים לקביעת מועד מוסכם אחר, לשם בדיקת הנכס. כך גם לגבי תיאום על באי-כוח הצדדים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | רום ושלח [באתר 286] | שטח [באתר 280] | החלטה [באתר 220]

נעילה לארבעה כיוונים

14 מאי, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין חולק כי המפרט המחייב של הפרוייקט הממשלתי-הארצי "מחיר למשתכן" מטעם משרד הבינוי והשיכון, מכוון לבניה בסטנדרט בסיסי ולא בסטנדרט גבוה.
דלת כניסה [באתר 27] | נעילה [באתר 19] | תקן ישראלי [באתר 49] | תקן ישראלי [באתר 53] | דירה [באתר 414] | מידות [באתר 92] | רצפה [באתר 72]

התשוקה לבית

7 מאי, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דויד המלך הביע את תשוקתו לבית בפסוק הבא:
ראב"ע [באתר 4] | חצר [באתר 34]

המומחים

4 מאי, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעשרות השנים האחרונות, בעיקר החל משנות השבעים של המאה הקודמת, התגבש מקצוע חדש בענף הבניה בישראל, והוא – "מומחה לביקורת בניה".
רום ושלח [באתר 286] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 354] | אדריכל [באתר 130] | אורך [באתר 103] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 388]

החזר מלוא שכר טרחת מומחה צד לדיון

29 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מאמר זה נכתב לאור הפרקטיקה הנקוטה על ידי חלק מהשופטים, לזכות את התובע בחלק יחסי של החזר הוצאות ושכר הטרחה של מומחים, בהתאם לתוצאות פסק הדין.
ערעור [באתר 197] | חקירת מומחה [באתר 19] | מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | מעקה [באתר 74] | אי התאמה [באתר 122] | אדריכל [באתר 130] | גובה [באתר 166] | החלטה [באתר 220]

בית המשפט אינו מומחה

28 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אף שבית המשפט אמור להבין את נושא המומחיות בכל תחום ספציפי הנתון לפסיקתו, עדיין בית המשפט אינו מומחה, ואל לו לנהוג כאילו הוא עצמו מומחה מטעם צד לדיון או מטעם בית המשפט עצמו.
מומחה צד לדיון [באתר 108] | מעקה [באתר 74] | אי התאמה [באתר 122] | סלון [באתר 35] | מרפסת [באתר 76] | תקן ישראלי [באתר 49] | מהנדס [באתר 354] | תכנית היתר [באתר 17] | המועד החל [באתר 7] | תקן ישראלי [באתר 53] | דירה [באתר 414] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 388]

אי התאמה לתכנית המכר; אי התאמה לתכנית היתר הבניה

25 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אי התאמה לתכנית המכר, יוצרת עילת תביעה לזכות הדיירים נגד המוכר, וזאת על פי הגדרת אי ההתאמה בחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973.
שיעור הנזק - העלות הכספית הכרוכה בביטול אי ההתאמה, ויצירת מצב התואם את תכנית המכר.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | מפרט מכר [באתר 28] | תכנית מכר [באתר 16] | אי התאמה [באתר 122] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | מהנדס [באתר 354] | תכנית היתר [באתר 17] | חניה [באתר 41] | דירה [באתר 414] | גינה [באתר 31] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 388]

בקורת הבניה ככלי אכיפה חשוב

19 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מי שמסתכל על ענף ביקורת הבניה כעל מטרד המפריע לתנופת היזמות והבניה והבולם את הקדמה. מבקרי איכות הבניה מעכבים פרויקטים, מקטינים את שיעורי הרווח הקבלני, ולעתים גם גורמים לקריסת יזמי בניה, והכול בגלל גובה דלת קטן בסנטימטר מדרישות התקן, או בגלל פרט גימור של כלי סניטציה בניגוד להוראות למתקני תברואה... האמנם?!
רום ושלח [באתר 286] | ועדה מקומית [באתר 71] | מהנדס [באתר 354] | אדריכל [באתר 130] | גובה [באתר 166] | טופס 4 [באתר 12] | משלי [באתר 58] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183]

לפי פסק דינה של השופטת ש' נתניהו משנת 1977 – שטח הדירה לא כולל את חדר המדרגות

17 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש היגיון רב בפסק דין זה, שכן בבתים משותפים חדר המדרגות והלובי הקומתי יכולים להתפרש על שטחים ניכרים, ואין זה סביר שדירה בת 2-3 חדרים תוצג כאילו היא דירה רחבת ידיים בשטח המקובל בדירה בת 5 חדרים.
מהנדס [באתר 354] | דירה [באתר 414] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 166] | זכויות בנייה [באתר 5] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 388] | מדרגות [באתר 82]

התיישנות ואחזקה בליקויי חיפויי חוץ מאבן

14 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבניינים המחופים בחיפויי אבן לסוגיה, הכשלים מתגלים לאחר שנים רבות, ולכן כאשר הדיירים מתארגנים למיצוי זכויותיהם, עולות נגדם טענות בשני מישורים עיקריים: א. התיישנות. ב. תחזוקה.
חיפוי חוץ [באתר 17] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 354] | בית משותף [באתר 52] | תחזוקה [באתר 23] | התיישנות [באתר 22]

זיכרון העבר, וניווט אל העתיד

8 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התכונה הכי ייחודית של עם ישראל היא הזיכרון. זיכרון של אירועי עבר, מראשית ההיסטוריה, תוך מתן כבוד לאירועים "עתיקים" והתייחסות אליהם כאל יין משומר המשתבח עם הזמן.
מדרגה בודדה [באתר 8] | רמב"ם [באתר 11] | מכשול [באתר 37] | קורות [באתר 242]

מומחים "מאתרים" הכנסה צדדית – ודורשים כסף עבור הבהרת דבריהם!!

6 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים המתמנים על ידי בית המשפט, מקבלים שכר טרחה עבור הכנת חוות דעתם, ולרוב שכר טרחתם נקבע על הצד הגבוה.
שאלות הבהרה [באתר 68] | מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | רום ושלח [באתר 286] | נעילה [באתר 19] | מהנדס [באתר 354] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 92] | משלי [באתר 58] | החלטה [באתר 220]

הממשלה הורסת והמדינה לא קורסת

26 מרץ, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
החרוז – למרות שהוא חרוז – הוא גם נכון, אך לא לעולם חוסן.
קורות [באתר 242]

העדפת חוות דעת מומחה צד לדיון על פני חוות דעת מומחה בית המשפט

21 מרץ, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית דבר, אביא שתי דוגמאות להעדפה מסוג זה:
מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | רום ושלח [באתר 286] | חלון [באתר 133] | אוורור [באתר 49] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 354] | אדן חלון [באתר 10] | דירה [באתר 414] | שטח [באתר 280] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 388] | מדרגות [באתר 82]

פסילת מומחה שניסה להרחיב תחום מינויו

16 מרץ, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בית המשפט יוסי לזר, יזם את מינויו גם כמגשר - ונפסל
מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | רום ושלח [באתר 286] | פסילת מומחה [באתר 26] | החלטה [באתר 220]

יציאת מצרים - וראש הממשלה

6 מרץ, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדיניות הממשלה מפספסת את לקח יציאת מצרים ומתנהלת כמו מדיניותו של פרעה.
רום ושלח [באתר 286] | חלון [באתר 133] | שטח [באתר 280] | משלי [באתר 58]

פלאי מספרים טבעיים

3 מרץ, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מספר טבעי הוא מספר חיובי ושלם, ובמספרים אלה נעסוק במסגרת מאמר זה.

באילו מקרים התקן שאינו רשמי מחייב?

2 מרץ, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי חוק התקנים, תקן רשמי מחייב ואילו תקן שאינו רשמי – אינו מחייב.
חוק המכר (דירות) [באתר 101] | תקן ישראלי [באתר 49] | תקן ישראלי [באתר 53] | דירה [באתר 414] | גדר [באתר 203]

הסיסמאות של שר החוץ שגויות

2 מרץ, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הדאגה להישרדותה של מדינת ישראל ולהתנהלותה החכמה בין מדינות העולם, נמצאת בעדיפות גבוהה מהשאיפה להימצא "בצד הנכון של ההיסטוריה".
רום ושלח [באתר 286] | שטח [באתר 280] | חידות [באתר 79] | גדר [באתר 203]

המהנדס רונן שטרנברג אמד את עלויות התיקונים בסכום נמוך פי 41 ממה שנפסק

17 פברואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה התביעה [מחבר מאמר זה] אמד את הליקויים בסך 249040 ₪. רונן שטרנברג מטעם הנתבעת קבע כי עלות התיקונים היא 4750 ₪. בית המשפט פסק עלות של 195238 ₪...
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | מומחה ניטרלי [באתר 13] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | אתיקה [באתר 49] | מהנדס [באתר 354] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 414] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 388]

ת"א 51506-03-18, קירש ואח' נ' ספייס בניה וייזמות בע''מ

16 פברואר, 2022 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 68] | מהנדס [באתר 354] | דירה [באתר 414] | טופס 4 [באתר 12] | מינוי מומחה [באתר 28] | פסק דין [באתר 388]

חישוב לחץ מגע

15 פברואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת דיון בבית משפט, נטען ע"י מומחה מטעם בית המשפט כי גלגלי המכונית מפעילים לחץ גדול מדי על הרצפה, המצופה באריחי קרמיקה, (לא אריחים רגילים - אלא אריחים מסוג משופר, המתאימים לייעוד כרצפת מוסך), ולכן האריחים נשברו.
מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | סלון [באתר 35] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | שטח [באתר 280] | רצפה [באתר 72] | תקרה [באתר 28] | שברים [באתר 77] | עמודים [באתר 183]

איך יוצרים התאמה לתקן בעניין מישקי הפרדה?

29 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה התייחס לטענת התביעה בעניין מישקי הפרדה, שמע עדות המומחה דן ברלינר מטעם ביהמ"ש, שקל והחליט החלטה נכונה.
שאלות הבהרה [באתר 68] | אי התאמה [באתר 122] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | 1555.3 [באתר 12] | דירה [באתר 414] | רצפה [באתר 72] | פסק דין [באתר 388] | החלטה [באתר 220]

פלט מחשב אינו חישוב סטטי

17 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פלט מחשב, אינו תחליף לחישוב סטטי. יש וועדות מקומיות לתכנון ולבניה, אשר לא בודקות מה נכלל ב"חישוב הסטטי" של הבניין, ומסתפקות בכל מה שמתקבל, ללא אבחנה. במסגרת זו, ובאווירה זו, מתכננים לא מעטים מגישים במקום חישוב סטטי כפי שנדרש להכין על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, "חלק ה': שלד הבניין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבניין" הדן בכך, פלט של מחשב.
מהנדס [באתר 354] | תקן ישראלי [באתר 53] | חישובים סטטיים [באתר 21]

אחריות מקבילה

17 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האחריות של גורמים שונים בכשלי בניין, אינה בהכרח אחריות מחולקת, כלומר, אינה - 40% מוטלת על המהנדס ו-60% מוטלת על הקבלן, או בחלוקה אחרת של אחוזים.
ערעור [באתר 197] | מהנדס [באתר 354] | קורות [באתר 242]

אני בן 80...

16 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני בן שמונים, ומה קל לייחד את המספר השלם, העגול, הפשוט והנוח הזה משאר המספרים, כגון – 79 או 71...
קורות [באתר 242]

לפעמים המציאות עולה על הדמיון

16 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על שוד לאור היום שהיה או לא היה, שופט שלקה בדיוק במה שהיה עליו לדון אחרים, וישיבה לדיון בקורונה – שהתבטלה, משום מה...
אורך [באתר 103]

אוורור אל מרפסת הסגורה בתריס

11 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנה 2.40 לתוספת השנייה של תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, מותר לתכנן אוורור חדר שירות, באמצעות חלון הפונה אל מרפסת הסגורה בתריס בלבד.
חלון [באתר 133] | אוורור [באתר 49] | אי התאמה [באתר 122] | מרפסת [באתר 76] | חדר שרות [באתר 27] | תריס [באתר 33] | מכשול [באתר 37] | דירה [באתר 414]

תיק ליקויי בניה

11 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תיק לדוגמא בנושא ליקויי בניה, אשר טופל במשרדנו.
שאלות הבהרה [באתר 68] | מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | מהנדס [באתר 354] | מומחה מוסכם [באתר 19] | דירה [באתר 414] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 388]

רטיבות תת רצפתית

6 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדירות רבות, מומחים מגלים באמצעות מכשיר המכונה "פרוטימטר" - רטיבות הקיימת מתחת לריצוף. אמנם הבדיקה באמצעות מכשיר זה אינה "בדיקה תקנית", אולם ככל שהמכשיר מצביע על קיומה של רטיבות תת רצפתית - בטרם בדיקת המצע באחת מהשיטות/הבדיקות על פי התקנים - הרי לפחות נדלקת נורה אדומה, ולרוב ממצאי בדיקת הפרוטימטר מתגלים כנכונים.
ריצוף וחיפוי [באתר 138] | 1555.3 [באתר 12] | דירה [באתר 414] | רטיבות [באתר 101] | רצפה [באתר 72] | פסק דין [באתר 388]

ת''א 18109-12-18, שרת ואח' נ' קשת חברה לבניין בע''מ ואח'

6 ינואר, 2022 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 68] | מומחה ביהמ"ש [באתר 202] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 354] | דירה [באתר 414] | גובה [באתר 166] | טופס 4 [באתר 12] | שברים [באתר 77] | החלטה [באתר 220] | פרוטוקול המסירה [באתר 9]

רכישת דירה "as is"

4 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במאמר זה, לא אכתוב דבר, אלא אצטט מדברי בית משפט השלום בתל אביב, ת"א 36359-06-16 אילן ושרית נס נ' נאות מזרחי בע"מ, שופטת: רחל ערקובי, פסק דין מיום 9.01.2019, ולהלן הציטוט:
קונה משנה [באתר 16] | אי התאמה [באתר 122] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | דירה [באתר 414] | פסק דין [באתר 388] | פרוטוקול המסירה [באתר 9]

תוקף תכנית היתר בניה, מבחינת מועדי חלות התקן

3 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ידוע לכול כי תכנית בקשה להיתר בניה וכן גם אישורה על ידי הרשויות, הם תהליכים מוקדמים לתחילת ביצוע. ידוע גם כי אין לבצע פעולות בניה בניגוד לתקנות ולמכלול חקיקת המשנה המחייב את הבונה ואת המתכנן.
מעקה [באתר 74] | אי התאמה [באתר 122] | תכנית היתר [באתר 17] | המועד החל [באתר 7] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | מדרגות [באתר 82]

סתירה בניקוז גגות

30 דצמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי הל"ת - הוראות למתקני תברואה תש"ל - 1970, הוראה מס' 7.5.4.2, מותר לנקז מי גשם ע"י שפיכה חופשית ולא באמצעות גשמות - כאשר השטח המוטל המירבי של הגג אינו גדול מ-40 מ"ר.
ישנם חריגים נוספים, שאינם שייכים לשטח הגג, המאפשרים ניקוז בזרימה חופשית ללא גשמות.
שטח [באתר 280]

המנהיג הבא, נמצא כאן

30 דצמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשם שאין לקשור כתרים על ראשו של בני בגין בזכות אביו, ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל, כך גם לא ייפגעו זכויותיו ותדמיתו של בני בגין, בגין התנהלותו של בנו אבינדב.
רום ושלח [באתר 286]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner