תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 197 תוצאות לחיפוש שבוצע

כשל בתכנון וביצוע בית מגורים בקיבוץ כנרת

1 אוגוסט, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים מומחה יוצא מגדרו, כדי לרצות את רצונו של שולחו ומשלם שכרו, ובכך הוא עלול לגרום למזמין חוות הדעת נזק ולא תועלת.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | אתיקה [באתר 49] | רום ושלח [באתר 286] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

סיפור במינוי מומחה, עם סוף טוב

16 יוני, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי ביטל החלטת בית משפט השלום, שהייתה עלולה לעוות דין
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | פסילת מומחה [באתר 26] | מינוי מומחה [באתר 28] | עמודים [באתר 183] | החלטה [באתר 220]

החזר מלוא שכר טרחת מומחה צד לדיון

29 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מאמר זה נכתב לאור הפרקטיקה הנקוטה על ידי חלק מהשופטים, לזכות את התובע בחלק יחסי של החזר הוצאות ושכר הטרחה של מומחים, בהתאם לתוצאות פסק הדין.
ערעור [באתר 197] | חקירת מומחה [באתר 19] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | מעקה [באתר 75] | אי התאמה [באתר 123] | אדריכל [באתר 131] | גובה [באתר 167] | החלטה [באתר 220]

אי התאמה לתכנית המכר; אי התאמה לתכנית היתר הבניה

25 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אי התאמה לתכנית המכר, יוצרת עילת תביעה לזכות הדיירים נגד המוכר, וזאת על פי הגדרת אי ההתאמה בחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973.
שיעור הנזק - העלות הכספית הכרוכה בביטול אי ההתאמה, ויצירת מצב התואם את תכנית המכר.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מפרט מכר [באתר 28] | תכנית מכר [באתר 16] | אי התאמה [באתר 123] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | מהנדס [באתר 355] | תכנית היתר [באתר 17] | חניה [באתר 41] | דירה [באתר 415] | גינה [באתר 31] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

המהנדס רונן שטרנברג אמד את עלויות התיקונים בסכום נמוך פי 41 ממה שנפסק

17 פברואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה התביעה [מחבר מאמר זה] אמד את הליקויים בסך 249040 ₪. רונן שטרנברג מטעם הנתבעת קבע כי עלות התיקונים היא 4750 ₪. בית המשפט פסק עלות של 195238 ₪...
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה ניטרלי [באתר 13] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | אתיקה [באתר 49] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

אחריות מקבילה

17 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האחריות של גורמים שונים בכשלי בניין, אינה בהכרח אחריות מחולקת, כלומר, אינה - 40% מוטלת על המהנדס ו-60% מוטלת על הקבלן, או בחלוקה אחרת של אחוזים.
ערעור [באתר 197] | מהנדס [באתר 355] | קורות [באתר 242]

אופציה לקונה

21 נובמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר רשום במפרט המכר כי יש בחירה בין מספר אלטרנטיבות, או כשהתכניות לא חד משמעיות - אזי לקונה [ולא למוכר] נתונה זכות הבחירה.
ערעור [באתר 197] | מפרט מכר [באתר 28] | חלון [באתר 134] | מטבח [באתר 36] | חניה [באתר 41] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | פסק דין [באתר 389]

ליקוי בניה שהוכח קיומו, אך לא הוכח נזקו

7 אוקטובר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך לאמוד את שיעור הנזק שקיומו הוכח בפניו.
ערעור [באתר 197] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | תכנית מכר [באתר 16] | חניה [באתר 41] | דירה [באתר 415] | גובה [באתר 167] | יסודות [באתר 190] | פסק דין [באתר 389]

משפט נתניהו

27 ספטמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיתוף הקוראים בהערכת מועד סיום המשפט.
ערעור [באתר 197] | חידות [באתר 79] | קורות [באתר 242]

נעילת דלת כניסה לדירה

15 אוגוסט, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בחיפה סתם את הגולל על טענות מומחים רבים ובעקבותיהם הלכו [או הולכו] גם בתי המשפט, טענות לפיהן מנגנון נעילה עם בריחים לפחות מארבעה כיוונים הוא אוטומטית שווה ערך למנגנון נעילה ל- 4 כיוונים.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | דלת כניסה [באתר 27] | נעילה [באתר 19] | תקן ישראלי [באתר 49] | דירה [באתר 415] | מידות [באתר 93] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

הזכות לתכנן - ותכנית בינוי.

14 יולי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לתכנית בינוי אין מעמד סטטוטורי, ועל כן – כדי שיהיה לה תוקף – היא צריכה לביות חלק מתכנית חוקית, המוצגת לציבור לשם הערות והתנגדויות בזמן אמת, ולא תכנית עתידית המוכתבת לאזרח ובעיקר לבעלי עניין בנכס מבלי שתינתן להם הזדמנות לבודקה.
ערעור [באתר 197] | אי התאמה [באתר 123] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 72] | ועדת ערר [באתר 32] | תכנית מתאר [באתר 22] | תכנית מפורטת [באתר 3] | תכנית בינוי [באתר 3] | היתר בנייה [באתר 30] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203]

פירוש נכון לסמכותו של המומחה לפי תקנה 90 לתקנות החדשות

25 יוני, 2021 |
עו"ד ענת כהן
פרשנות בעניין סמכויותיו של מומחה מטעם בית המשפט, על פי תקנה 90 לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות.
ערעור [באתר 197] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

מכשול בפני בית המשפט

7 מאי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המקבל מינוי מטעם בית המשפט, עלול להכשיל ולהטעות את בית המשפט המאמץ את דבריו ובכך עלול הוא לבזות את בית המשפט ברבים.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | אתיקה [באתר 49] | אי התאמה [באתר 123] | מהנדס [באתר 355] | מכשול [באתר 37] | אורך [באתר 103] | יסודות [באתר 190]

אחריותם של יועץ הקרקע ומתכנן שלד הבניין

22 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית דבר, יש לצאת נגד מומחים הממנים את עצמם לדון בשאלת האחריות, שהיא שאלה משפטית ביסודה ובעניין זה בית המשפט לא אמור להיעזר בדעתו של מומחה הנדסי. בנוסף לכך, יש לצאת נגד שופטים המטילים על המומחה המקצועי להתייחס בחוות דעתו לנושא האחריות וחלוקתה בין צדדים שונים.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מהנדס [באתר 355] | סדקים [באתר 64] | יסודות [באתר 190] | פסק דין [באתר 389]

תכנית היתר בניה לאחר שינויה היא תכנית חדשה

14 ינואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר התנגדות לתכנית בקשה להיתר בניה מתקבלת, ולו באופן חלקי, בין לאחר הליך של הגשת התנגדות לוועדה המקומית לתכנון ובניה (או לוועדה המחוזית) ובין לאחר זכיה מלאה או חלקית בהליך של ערר בפני וועדת ערר מחוזית, מתבקש כי תוכן תכנית בקשה להיתר, המתחשבת בהסתייגויות שהועלו והתקבלו.
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | ועדה מחוזית [באתר 11] | ועדת ערר [באתר 32] | תכנית היתר [באתר 17] | תכנית מתאר [באתר 22] | גובה [באתר 167] | ערר [באתר 44] | שער [באתר 53] | חידות [באתר 79] | החלטה [באתר 220]

לפעמים בית המשפט מטיח ביקורת על מומחה ביהמ"ש

6 נובמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ובית המשפט מטיח ביקורת על המומחה שמינה כמומחה מטעמו, ואין לראות בכך כאילו בית המשפט מטיח ביקורת על עצמו, כי בניגוד לאימרה המקובלת [גם על שופטים] – "מומחה בית המשפט הינו ידו הארוכה של בית המשפט", בפועל המומחה אינו חלק מבית המשפט אלא נפרד ממנו כמו כל מומחה אחר, והאמירה הנ"ל פשוט אינה נכונה.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה ניטרלי [באתר 13] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

פסק דין אינו חזות הכול

28 אוגוסט, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על סף הכניסה להיכל הצדק, עולות מחשבות אחרות.
ערעור [באתר 197] | הזדמנות לתקן [באתר 8] | שער [באתר 53] | פרשת השבוע [באתר 95] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

מומחה אינו אחראי על דעתו המקצועית של מומחה אחר

18 אוגוסט, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
נקודת המוצא העומדת לזכותו של המומחה היא האובייקטיביות שלו ויושרו המקצועי
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | אתיקה [באתר 49] | מהנדס [באתר 355] | פסילת מומחה [באתר 26] | החלטה [באתר 220]

בית המשפט לא אמור להתעלם מאי-התאמה בטענה כי התיקון לא סביר

10 אפריל, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט פסק פיצוי בערכאת ערעור בגין אי התאמה להל"ת בהעמדת כלים סניטריים בחדר רחצה ויצירת צפיפות מעבר למידות של המרווחים הדרושים על פי הל"ת.
ערעור [באתר 197] | תכנית מכר [באתר 16] | אי התאמה [באתר 123] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מרחב שימוש [באתר 9] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

שטח הפקר בין המעקה למסתור הכביסה

7 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגנה על מי שמגיע לחלל שבין מעקה הכביסה למסתור הכביסה כדי להביא משם חפץ שנפל, או במטרה לבצע שם עבודות אחזקה.
ערעור [באתר 197] | מעקה [באתר 75] | חלון [באתר 134] | מסתור כביסה [באתר 3] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר שרות [באתר 27] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | רטיבות [באתר 101] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

מעוולה לא תצמח עילה

7 פברואר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שבנה ללא היתר, לא אמור להרוויח מכך כאשר באים לשקול הריסה.
ערעור [באתר 197] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 72] | מהנדס [באתר 355] | תכנית מתאר [באתר 22] | שטח [באתר 280] | היתר בנייה [באתר 30] | שער [באתר 53] | פסק דין [באתר 389]

הקריאה לתת אמון במערכות המשפט והצדק

29 נובמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע" [קהלת, פרק ג' פסוק ט"ז].
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | תריס [באתר 33] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389] | מומחים [באתר 1]

השגה על חוות דעתו של מומחה מוסכם

8 נובמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הנאמר בחוות דעתו של מומחה מוסכם, אינם תחליף לפסק דין, ולצדדים לדיון יש רשות להשיג על דבריו.
ערעור [באתר 197] | שאלות הבהרה [באתר 68] | מהנדס [באתר 355] | מומחה מוסכם [באתר 19] | משלי [באתר 58] | פרשת השבוע [באתר 95] | רש"י [באתר 4] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

דלת חוסמת מעבר

21 אוקטובר, 2019
דיון בליקוי של חסימת פרוזדור או מעבר, על ידי דלת במהלך פתיחתה בתוך דירה, אף על פי שאין בכך אי התאמה לתקנות או לתקני בניה.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | תכנית מכר [באתר 16] | דלת כניסה [באתר 27] | אי התאמה [באתר 123] | פרוזדור [באתר 28] | חדר שרות [באתר 27] | מהנדס [באתר 355] | מרחב מוגן [באתר 15] | דירה [באתר 415] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

מדיניות משפטית הפוגעת באיכות הבניה

18 אוקטובר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדיניות משפטית המכוונת לצמצום הגשות ערעורים על פסקי דין בערכאות ראשונות, מונעת דיון ופוגעת באיכות הבניה.
ערעור [באתר 197] | זוטי דברים [באתר 6] | רש"י [באתר 4] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

חוות דעת של מומחה עלולה לשבש הליכי משפט

27 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה מטעם בית המשפט עלול להסב נזק ולשבש הליכי משפט כאשר הוא חורג מתחום המינוי שלו ומגדר ידיעותיו והתמחותו.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

עלויות תיקוני ליקויים מול שוויה של הדירה

23 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מחיר הדירה לא קשור בהכרח בעלויות תיקוני הליקויים שיש בדירה. המחיר מושפע מגורמים שונים ורבים וביניהם ייתכן כי גם עלויות התיקון, אך זהו נושא שמאי הטעון הוכחה ספציפית ואינו בגדר הנחת יסוד כללית.
ערעור [באתר 197] | חיפוי חוץ [באתר 17] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | דירה [באתר 415] | יסודות [באתר 190] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

התייחסות לעדות א' בן עזרא

10 אפריל, 2019 |
בית המשפט העליון
  |   |
בית המשפט המחוזי
  |   |
בית משפט השלום
מקבץ מדברי בתי המשפט על חוות דעתו המקצועית ועל עדותו של אברהם בן עזרא במהלך השנים
ערעור [באתר 197] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | 1555.3 [באתר 12] | דירה [באתר 415] | חצר [באתר 34] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | שער [באתר 53] | רצפה [באתר 72] | סדקים [באתר 64] | שברים [באתר 78]

תעתועי חשבון והיגיון בפסיקה

25 פברואר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מקומו של פסק דין מחוזי, בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שמור ומובטח, בין הסדרות של: החלטות, פסקי דין, חוקים, שהייחוד שלהם הוא - תעתועי חשבון והיגיון.
ערעור [באתר 197] | דלת כניסה [באתר 27] | נעילה [באתר 19] | רצפה [באתר 72] | פסק דין [באתר 389]

הזכות לפיצויים בגין ליקויים לדייר שמכר דירתו במהלך התביעה

24 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפסק דין חשוב בנושאי זכויות דיירים, השופטת דיאנה סלע מבית משפט השלום בחדרה, פסקה כי הדיירים שמכרו את דירתם במהלך התביעה, זכאים לפיצויים הנובעים מליקויים בדירה, כמו גם לפיצויים בגין נזק לא ממוני בעקבות הליקויים - עגמת נפש, ככל שנגרמה להם בפועל.
ערעור [באתר 197] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | שער [באתר 53] | יסודות [באתר 190] | פסק דין [באתר 389]

פוליגרף – בוחן כליות ולב?

23 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המגבלות וחופש הפרט בבדיקת פוליגרף – מכשיר המכונה גל: "מכונת אמת".
ערעור [באתר 197] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

שלוש דוגמאות לקבלת התביעה בשלמותה

23 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדרך כלל, תביעות בגין ליקויי בניה מתקבלות באופן חלקי, ויש ויכוח לגבי השיעור הממוצע של קבלת התביעה – האם פסקי הדין מאשרים 20% מהתביעה, או פחות, או יותר – ובכמה יותר?
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | מהנדס [באתר 355] | גובה [באתר 167] | רטיבות [באתר 101] | סדקים [באתר 64] | יסודות [באתר 190] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

ניסוח מעורפל של התקנות מהווה כר פעולה אידיאלי לשיבוש הליכי משפט

21 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ניסוח של תקנת בניה אשר אינו ברור או שנתון לפרשנויות שונות ואף נוגדות, משרת את כל מי שחותר לקבלת פסק דין שגוי, על סמך פרשנות מוטעית של התקנה.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | פרוזדור [באתר 28] | חדר שרות [באתר 27] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | רוחב [באתר 64] | מידות [באתר 93] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

הכרעה בין שניים

18 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השופט פוסק על פי בחינת עדויות המומחים ובדיקת חוות הדעת, ואין לו אמצעים נוספים מאשר להישען על המומחים במישור המקצועי, או לא להישען עליהם ככל שאמינותה של העדות אינה מניחה את דעתו.
ערעור [באתר 197] | חקירת מומחה [באתר 19] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מהנדס [באתר 355] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

סכנת נשירה של אריחים ממעטפות בנייני מגורים

3 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ברחוב השקד בנהריה, כמו גם במקומות רבים נוספים, נבנו בנייני מגורים שחופו בחיפויי חוץ מסוג פסיפס. כך גם קרה ברחוב מנדל זינגר בחיפה.
ערעור [באתר 197] | חיפוי חוץ [באתר 17] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | פגם אסתטי [באתר 13] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | רטיבות [באתר 101] | התיישנות [באתר 22] | סדקים [באתר 64] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

מומחה לא אמור לקבוע מי הוא האחראי

21 ספטמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קל, נוח ומהיר לבית המשפט להסתמך ולהתבסס בפס דינו על כל מה שכותב בתוך חוות הדעת המקצועית מומחה מטעם בית המשפט, אך שיטה זו היא אכן נוחה ומהירה, אולם שגויה כאשר המומחה חורג מתחומי הידע שלו.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | רום ושלח [באתר 286] | מהנדס [באתר 355] | חידות [באתר 79] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

רע"א 1769/18 אלעד ישראל מגורים בע"מ וא' נ' כרמלה דרור ואח'

12 אוגוסט, 2018 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | בית משותף [באתר 52] | התיישנות [באתר 22] | חידות [באתר 79] | יסודות [באתר 190] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

סטטיסטיקה?!

24 יולי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קיים נוהג מגונה להציג נתונים סטטיסטיים, של כמות ליקויי בניה ואי התאמות שמתקבלho בבית המשפט, או - להשוות התביעות - לבין התוצאות של פסקי דין כפי שהן מתקבלות במונחים כספיים. ראשית דבר, בדרך כלל בהשוואות מסוג זה מדלגים על עלויות ביצוע התיקונים כתוצאה מהפעולה המשפטית - בפועל, כמו גם על נושאי ליקויי בניה שנדחים על ידי בית המשפט בשל סיבות שאינן קשורות לחוות הדעת.
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | אדן חלון [באתר 10] | דירה [באתר 415] | יסודות [באתר 190] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

שופט לא אמור להתמודד עם מומחה

17 מאי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דין של בית משפט השלום; בית משפט השלום שם עצמו כמומחה, ופסק נגד בעלי דין שטענו [ונעזרו בטענתם בחוות דעת מקצועית] על קיום ליקויים בארון המטבח, טענה שנדחתה ללא בסיס מקצועי.
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | מטבח [באתר 36] | מידות [באתר 93] | פסק דין [באתר 389]

ע"א 28237-01-18 גינס נ' אבו רומי

10 מאי, 2018 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | 79א' [באתר 6] | פסק דין [באתר 389]

בית משפט במדינה דמוקרטית

6 מאי, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט החל בפועל להשתלט על בית המחוקקים – כנסת ישראל – וכמעט הצליח בכך. הבית היהודי ומפלגות ימין אחרות, הצילו את מדינת ישראל ממלתעות בית המשפט העליון בדרכו לכיבוש השלטון וחיסול הדמוקרטיה.
ערעור [באתר 197] | פסק דין [באתר 389]

שטח הפתח

13 מרץ, 2018 |
אינג' יואל בן עזרא
על פי התקנות, את גודל החלון מודדים לפי "מידות הבנייה המינימליות", להבדיל מ'סתם' "מידות בנייה". הערעור אשר נסוב על דיוק זה - התקבל בבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני כב' השופט ד"ר מנחם רניאל.
ערעור [באתר 197] | חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | מרפסת [באתר 77] | חדר שרות [באתר 27] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 355] | חצר [באתר 34] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

ע"א 64733-12-16 דרור ואח' נ' פריצקר יזמות בע"מ ואח'

31 ינואר, 2018 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | בית משותף [באתר 52] | רטיבות [באתר 101] | התיישנות [באתר 22] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

יתרון לביטול הליקוי, או לפיצוי שיאפשר זאת

24 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מה עושים, במסגרת הליך משפטי, כאשר בדירה אותה רכשו דיירים מחברה קבלנית, מופיעים ליקויי רטיבות קשים, שאת עלות תיקונם מעריך המומחה מטעם הדיירים בסך 100,000 ש"ח ואילו מומחה בית המשפט סבור כי עלות התיקונים היא 5,000 ש"ח?
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | רום ושלח [באתר 286] | דירה [באתר 415] | רטיבות [באתר 101] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

התנהגות מומחה המתמנה על ידי בית המשפט

2 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אכן, המומחה המקבל מינוי כמומחה מטעם בית המשפט, מחשיב את עצמו כמורם מעם, וגרוע מזה, לפעמים גם הצדדים לדיון מתייחסים אליו כאילו הוא עם הילת מלאך מעל ראשו, ונזהרים בכבודו תוך הרעפת חנופה פאתטית.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | רום ושלח [באתר 286] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | הרחבת חזית [באתר 9] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

ההבדל בין נזק ממוני לנזק שאינו ממוני

26 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה, לא הסכים לפסוק פיצוי בגין נזק לא ממוני [עגמת נפש] בטענה של מניעת כפל פיצוי, שכן, תיקונו של הליקוי אושר ופיצוי לפי עלות התיקון נפסקה...
ערעור [באתר 197] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | דירה [באתר 415] | רטיבות [באתר 101] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט

14 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין בעקבות ליקוי של חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | אי התאמה [באתר 123] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | תקן ישראלי [באתר 49] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | 1555.3 [באתר 12] | תקן ישראלי [באתר 53] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | פסק דין [באתר 389]

ע"א 66378-12-15 משהב חברה לשכון בניין ופתוח בע"מ נ' פרדי ואח'

14 נובמבר, 2017 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 197] | אי התאמה [באתר 123] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | תקן ישראלי [באתר 49] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | תקן ישראלי [באתר 53] | דירה [באתר 415] | רטיבות [באתר 101] | שער [באתר 53] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

לא רק הבטיחות מעל התקן

31 אוקטובר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
החוק, התקנות והתקנים הישראליים, כמו גם כללי המקצוע הבלתי כתובים, נועדו להבטיח את טיב המוצר ואת בטיחות הציבור, על ידי קביעת דרישות מינימליות עליהן יש להקפיד, אולם עצם העמידה בדרישות הכתובות אינה ראיה לבניה נכונה ולהעדרם של ליקויים.
ערעור [באתר 197] | מעקה [באתר 75] | אי התאמה [באתר 123] | חיפוי חוץ [באתר 17] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | פגם אסתטי [באתר 13] | עמודים [באתר 183] | מדרגות [באתר 82]

ת"א 36155-06-13 סיון ודורי טל נ' דור שבח בניה ופיתוח בע"מ

30 אוקטובר, 2017 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | מהנדס [באתר 355] | הרחבת חזית [באתר 9] | מומחה מוסכם [באתר 19] | אורך [באתר 103] | גובה [באתר 167] | שברים [באתר 78] | קורות [באתר 242] | החלטה [באתר 220]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner