תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 77 תוצאות לחיפוש שבוצע

מרפסות גינדי בחדרה - שינויים במפרטי הדירות

5 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת כתיבת שורות אלו, מתבצעות עבודות רחבות היקף של שיקום וחיזוק הבניין שברח' פרת 3 א' בחדרה – הבניין התאום לזה שברח' פרת 3 אשר ממנו נשרו 4 מרפסות סלון מהקומות מס' 7 ו- 8 אל הקרקע בליל 23.12.2013.
מפרט מכר [באתר 28] | סלון [באתר 35] | מרפסת [באתר 77] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | אורך [באתר 103] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | משלי [באתר 58] | שברים [באתר 78] | עמודים [באתר 183]

המפנה הגדול בענף הבניה במדינת ישראל

8 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בלילה של ה- 23 לדצמבר 2013, ארע דבר בתחום הבניה במדינת ישראל: בבניין מגורים גבוה בחדרה, אחד משתי בניינים זהים, בשלב לאחר גמר ואכלוס הבניין "השני" טרם אכלום הבניין בו היה האירוע למעט שתי משפחות, נעקרו ממקומן ארבע מרפסות בקומות העליונות השביעית והשמינית, ובדרכן ארצה זרעו הרס וחורבן בחזית הבניין, ברחוב נחל פרת 3 – הבניין התאום הוא ברחוב הנ"ל מספר 3 א'.
מפרט מכר [באתר 28] | מרפסת [באתר 77] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | גינה [באתר 31] | אורך [באתר 103] | מידות [באתר 93] | תחזוקה [באתר 23] | עמודים [באתר 183]

בנייני מרפסות גינדי בחדרה

7 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כעבור שנה ומחצה מקריסת 4 מרפסות בבניין גבוה בחדרה, ברחוב פרת 3 - השיקום של הבניין בתכנונו ובפיקוחו של המהנדס ישראל דוד שינה את הדירות, והתובעים ברחוב פרת 3 א' - הבניין התאום, בו לא נשרו המרפסות - רואים את תוצאות השיקום ומתנגדים לקבל את הדירות לאחר שיקומן.
מרפסת [באתר 77] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | גינה [באתר 31] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | חישובים סטטיים [באתר 21] | עמודים [באתר 183]

התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי התכלית של תיקוני ליקויי תכנון ובניה? כיצד יש להתייחס לבעיה כשיש פתרון זול ביותר ונוח לביצוע אך אינו יוצר התאמה אופטימלית לדירה, להזמנה, למפרט או לתקנות התכנון והבניה?!
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | רום ושלח [באתר 286] | מעקה [באתר 75] | חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | אי התאמה [באתר 123] | מטבח [באתר 36] | מרפסת [באתר 77] | תקן ישראלי [באתר 49] | תקן ישראלי [באתר 53] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | התיישנות [באתר 22] | רצפה [באתר 72] | פסק דין [באתר 389]

רמת תיקונו של ליקוי בניה

5 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתיקון ליקויי בניה לא די ביצירת התאמה לתקן החל אלא צריך להגיע לידי מוצר ראוי - כאילו שמתכננים מראש את הפריט בדירה חדשה.
שאלות הבהרה [באתר 68] | מעקה [באתר 75] | דלת כניסה [באתר 27] | נעילה [באתר 19] | מרפסת [באתר 77] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | פסק דין [באתר 389]

מעבר מכשולים ביציאה למרפסת

7 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדירה חדשה שרכשתי, במעבר מהסלון למרפסת יש הגבהה בנויה בגובה 20 ס"מ – והדבר אינו לרוחי כי יש בכך קושי ואי נוחות בהעברת עגלת ילדים או עגלת תה. האם מצב זה תקין?
סלון [באתר 35] | פרוזדור [באתר 28] | מרפסת [באתר 77] | חדר רחצה [באתר 29] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | קבועות שרברבות [באתר 47] | סף מוגבה [באתר 4] | מדרגה בודדה [באתר 8] | מכשול [באתר 37] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | רטיבות [באתר 101] | חידות [באתר 79] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | מדרגות [באתר 82]

חוות דעת ועדות: צורה ותוכן

2 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
צבעוניותה של חוות דעתו של מומחה בית המשפט, כמו גם רהיטות דיבורו בעדותו [המוגנת] בין כותלי בית המשפט, אינם אמורים להרשים את השופט ולהשפיע על פסק דינו. על בית המשפט לנסות להבין מיהו המומחה הניצב בפניו – ומה הוא אומר, מה הוא טוען: האם הוא [מומחה בית המשפט] עושה מלאכתו בתום לב, בחוכמה וביושר, או שמא הוא נוגס, הורס ודורס, נוגס ממון, הורס את כללי המקצוע ודורס כל מה שניצב בדרכו ברגל גסה.
חקירת מומחה [באתר 19] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | רום ושלח [באתר 286] | מעקה [באתר 75] | מרפסת [באתר 77] | שטח [באתר 280] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

יצירתיות ואלתור

30 מרץ, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים שונים המקבלים את מינויים מטעם בתי המשפט [ועל אלה נמנים רבים מתחום התכנון והבנייה], רואים בעיקר תפקידם - איתור פתרונות, לשם ביטול ליקויי הבנייה, תוך הוצאה כספית מינימלית, ובלבד שאותו פתרון יהיה סביר, חוקי, תקני. לעתים מגיעים מומחים אלה בפתרונותיהם ליצירתיות מובהקת והזויה, שאינה לקוחה כלל מתחום התכנון והבנייה כפי שמקובל.
שאלות הבהרה [באתר 68] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מעקה [באתר 75] | מרפסת [באתר 77] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | מהנדס [באתר 355] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | גדר [באתר 203] | מדרגות [באתר 82]

מומחיות או התנתקות

11 ינואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים לא מעטים, בעיקר אלה שבידיהם השררה ושהחלטותיהם כמעט סופיות כדוגמת מומחי בית המשפט, מתנתקים מהבעיה האמתית במקום להתמודד אתה.
רום ושלח [באתר 286] | חלון [באתר 134] | אי התאמה [באתר 123] | מרפסת [באתר 77] | דירה [באתר 415] | רטיבות [באתר 101]

הדייר מגלה ליקויים בדירה, מתקנם – ומגיש תביעה

6 ינואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין לכחש כי קל יותר להוכיח קיום הנזק בדירה מוזנחת, שסדקיה לא תוקנו ונזקי הרטיבות נותרו גלויים, לא רק בזכות גילויים של הפגמים, אלא גם מהסיבה שדירה כזו נתפשת על ידי הדיוט כפגומה יותר מדירה מטופחת.
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | רום ושלח [באתר 286] | מרפסת [באתר 77] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | גינה [באתר 31] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | רטיבות [באתר 101] | סדקים [באתר 64] | יסודות [באתר 190] | פסק דין [באתר 389]

מה בודקים? מעקה זכוכית

30 אוקטובר, 2014 |
אינג' יואל בן עזרא
מעקה זכוכית - הוא הנפוץ ביותר כיום, בשל הפן היוקרתי הנלווה למראה השקוף, ש"פותח" את המרפסת לנוף. להלן מספר דברים שחשוב לדעת על מעקי זכוכית במרפסות, בחדרי מדרגות ובקניונים.
מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 75] | מרפסת [באתר 77] | תקן ישראלי [באתר 53] | אדן שיש [באתר 2] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | רטיבות [באתר 101] | פרשת השבוע [באתר 95] | רצפה [באתר 72] | חידות [באתר 79] | שברים [באתר 78] | גדר [באתר 203] | מדרגות [באתר 82]

ערר 2/12 נסי צור נ' הועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ

3 דצמבר, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 77] | ועדה מקומית [באתר 72] | ועדת ערר [באתר 32] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | חצר [באתר 34] | שטח [באתר 280] | בית משותף [באתר 52] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | החלטה [באתר 220]

מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי

25 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים רבים כוללים בחוות דעתם המקצועית גובה פיצוי כספי לגבי פריטים שהם בבחינת ליקויי בניה או אי התאמות, אך לדעתם לא סביר לתקנם. האם מומחה להנדסה אזרחית, לאדריכלות, או שמאי מקרקעין - מוסמך לפסוק פיצוי?
אי התאמה [באתר 123] | מרפסת [באתר 77] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203]

מניעת קיומו של מטרד גוברת על שיקולי נוחות בבניית המרחב המוגן

4 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיקולי חסימת אוויר ונוף בעת תכנון תוספת של מרחב מוגן - אינם עניין של מה בכך. במקרה דנן, החליטה ועדת הערר כי מרחבים מוגנים, אשר נבנו כדין - לפי היתר בנייה - ייהרסו.
רום ושלח [באתר 286] | מרפסת [באתר 77] | ועדה מקומית [באתר 72] | ועדת ערר [באתר 32] | תכנית מתאר [באתר 22] | מרחב מוגן [באתר 15] | היתר בנייה [באתר 30] | ערר [באתר 44] | חידות [באתר 79] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | החלטה [באתר 220]

ערר 001/12

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 286] | חלון [באתר 134] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 77] | ועדה מקומית [באתר 72] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | בית משותף [באתר 52] | היתר בנייה [באתר 30] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | חידות [באתר 79] | עמודים [באתר 183] | החלטה [באתר 220]

הגבהה/קורה במעבר בין סלון למרפסת

28 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יצירת הגבהה במעבר בין שטח רטוב לשטח יבש בדירה - מהווה מכשול בטיחותי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | סלון [באתר 35] | מטבח [באתר 36] | מרפסת [באתר 77] | חדר כביסה [באתר 9] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מדרגה בודדה [באתר 8] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מכשול [באתר 37] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | רטיבות [באתר 101] | רצפה [באתר 72] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | אתיקה [באתר 49] | רום ושלח [באתר 286] | מעקה [באתר 75] | חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | אי התאמה [באתר 123] | מרפסת [באתר 77] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | תקן ישראלי [באתר 53] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | תחזוקה [באתר 23] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

זכויות מתגבשות על ידי מנהג

15 אוגוסט, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"אין מניעה שבהסכמה יחליטו בעלי הזכויות הקנייניות על שימושים כאלה ואחרים של הרכוש המשותף, לרבות שימושים ייחודיים. הסכמה כזו אפשר שתתגבש במפורש על דרך של כתב, על דרך של החלטה המתקבלת באסיפה כללית של בעלי דירות עפ"י 71(א) לחוק המקרקעין, וכן סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, אפשר גם שאותה חלוקה תתגבש במהלך השנים על דרך של מנהג" [המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה].
רום ושלח [באתר 286] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 77] | חוק המקרקעין [באתר 9] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | חניה [באתר 41] | דירה [באתר 415] | חצר [באתר 34] | גינה [באתר 31] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 39] | חידות [באתר 79] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | החלטה [באתר 220] | מדרגות [באתר 82]

חישוב שטח של מרפסת גג

13 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני מתגורר בישוב בדרום הארץ. הגשתי בקשה להיתר בניה של בית פרטי עם גג בטון שטוח, ועם חדר מדרגות העולה אל הגג. את הגג שרצפתו בטון ומותקנים בו דודי שמש ומזגנים - הקפתי במעקה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דורשת ממני לכלול את שטח הגג בחישוב אחוזי הבניה והאגרות כאילו מדובר במרפסת. האם הדרישה מוצדקת?
רום ושלח [באתר 286] | מעקה [באתר 75] | אוורור [באתר 49] | אי התאמה [באתר 123] | מרפסת [באתר 77] | ועדה מקומית [באתר 72] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | חישוב שטחים [באתר 14] | רצפה [באתר 72] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

אוורור מחסן

28 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המחסן מיועד לאחסנת חפצים. לעתים מדובר בחפצים שהשימוש בהם נדיר ולכן גם הוצאתם מהמחסן מתבצעת לעתים רחוקות. דווקא מסיבה זו, נדרש אוורורו של המחסן יותר מאשר אוורור כל חלל אחר בדירה. המחסן יכול להיות בתוך הדירה כחלק ממנה או במפלס אחר – היינו הך מבחינת הצורך באוורורו.
חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 77] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 47] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

התנאים והכללים לבניית פרגולה

1 מרץ, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
קניתי דירה בפתח תקווה עם מרפסת רחבת ידיים, וברצוני לבנות במרפסת פרגולה; האם יידרש היתר בניה לכל סוג של פרגולה, גגון או קירוי קל?
מסעד [באתר 7] | מרפסת [באתר 77] | תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) [באתר 1] | ועדה מקומית [באתר 72] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | היתר בנייה [באתר 30] | ערר [באתר 44] | תקרה [באתר 28] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 77] | תריס [באתר 33] | ועדה מקומית [באתר 72] | אדריכל [באתר 131] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 415] | חצר [באתר 34] | שטח [באתר 280] | בית משותף [באתר 52] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | רצפה [באתר 72] | תקרה [באתר 28] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | מרפסת [באתר 77] | חדר שרות [באתר 27] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | חצר [באתר 34] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | רצפה [באתר 72] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

מעקה תקני אינו בהכרח מעקה בטיחותי

16 יולי, 2010 |
אינג' יואל בן עזרא
הצורך במעקה נובע מטעמים בטיחותיים, אשר עולים על כל דרישות התקן הישראלי 1142. מעקה שאינו בטיחותי, גם אם הוא מתאים בתכונותיו לדרוש בתקן- הוא מעקה פסול.
מעקה [באתר 75] | מרפסת [באתר 77] | מהנדס [באתר 355] | תקן ישראלי [באתר 53] | גובה [באתר 167] | פרשת השבוע [באתר 95] | החלטה [באתר 220]

ע"א 2081/04 אנגל נ' דגן

4 אוגוסט, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 197] | אי התאמה [באתר 123] | מרפסת [באתר 77] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | שער [באתר 53] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

ע"א 2906/00 מויאל מרי נ' מלון בלו ביי

26 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | מעקה [באתר 75] | מרפסת [באתר 77] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | רוחב [באתר 64] | מידות [באתר 93] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

ת"א 19207 דיין רפאל נ' דנגור השקעות בע"מ

18 נובמבר, 1998 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 68] | רום ושלח [באתר 286] | מרפסת [באתר 77] | מהנדס [באתר 355] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | פסק דין [באתר 389]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner