תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
נמצאו 1125 תוצאות לחיפוש שבוצע

אסתטיקה

5 פברואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שרואה בתקנות ובתקנים "חזות הכול" - טועה, ועלול להטעות.
שאלות הבהרה [באתר 77] | חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 223] | מעקה [באתר 89] | אי התאמה [באתר 139] | מרפסת [באתר 93] | מהנדס [באתר 392] | דירה [באתר 459] | שטח [באתר 335] | גובה [באתר 192] | גדר [באתר 240] | פסק דין [באתר 423]

זהירות - סייג מעבר לתקן ולתקנה

5 פברואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פעולת התכנון צריכה להתחשב בהליכותיו של בן אדם במצב של שגרה, ולא בהכרח במצב של דריכות ותשומת לב לכל צעד ושעל.
רמב"ם [באתר 13] | מכשול [באתר 46] | שטח [באתר 335] | פרשת השבוע [באתר 103] | יסודות [באתר 218]

ביטוי שנוצר בעקבות שיבוש המקור

5 פברואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הביטוי "ראה צל הרים כהרים", מלמד על מי שנרתע וירא - מבלי שתהיה לכך סיבה במציאות, או על הגזמה בהערכה, פחד שווא מפני סכנה מדומה.

פגם אסתטי

29 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים מומחים מקלים ראש בנושא פגם אסתטי, ומסתפקים בכך שהתפקוד תקין. המבנה בכללותו בעל תכונות וייעודים שונים, והתכנון האדריכלי והאסתטי הוא חלק מהם. גישה זו המתעלמת מפגמים חזותיים, אינה גישה מקצועית, ואף מנוגדת לתקנים.
שאלות הבהרה [באתר 77] | מומחה ביהמ"ש [באתר 223] | רום ושלח [באתר 311] | ריצוף וחיפוי [באתר 164] | מהנדס [באתר 392] | אדריכל [באתר 137] | פגם אסתטי [באתר 16] | 2378.1 [באתר 6] | גובה [באתר 192] | רטיבות [באתר 116] | סדקים [באתר 75] | קורות [באתר 267] | גדר [באתר 240] | פסק דין [באתר 423] | החלטה [באתר 232]

מישקי הפרדה, מישקי ביניים

23 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מישקי הפרדה ומישקי ביניים דרושים לגבי כל סוגי הריצוף והחיפויים, בשטחים רטובים ובשטחים יבשים, והסיבה לכך נעוצה באיכות הבניה הנדרשת. תפקידם הוא ליצור הפרדה בין סוגי חיפוי ומיקומי חיפויים, למניעת סדיקה ומטעמים אקוסטיים.
שאלות הבהרה [באתר 77] | אי התאמה [באתר 139] | תקן ישראלי [באתר 69] | ריצוף וחיפוי [באתר 164] | 1555.3 [באתר 15] | שטח [באתר 335] | רצפה [באתר 99] | גדר [באתר 240] | פסק דין [באתר 423]

חלחול וניקוז

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ניקוז מי גשם מגגות, משטחים מרוצפים ומרפסות, מוסדר בפרק 7 של הל"ת - הוראות למתקני תברואה תש"ל - 1970.
ועדה מקומית [באתר 80] | מהנדס [באתר 392] | שטח [באתר 335] | תכסית [באתר 3]

מפרט: מה דין אי התאמה למפרט - כשהחלופה יותר טובה?

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הסוגיה שבכותרת עלתה לדיון בת"א 31195-10-21 סיון גולן ואח' נ' שבח את שבח בע"מ, בית משפט השלום בעפולה, שופטת: מאג'דה ג'ובראן מורקוס, פסק דין מיום י"ח בחשוון תשפ"ד (2.11.2023).
מומחה ביהמ"ש [באתר 223] | אי התאמה [באתר 139] | חוק המכר (דירות) [באתר 111] | ועדה מקומית [באתר 80] | חיפוי חוץ [באתר 21] | ריצוף וחיפוי [באתר 164] | מהנדס [באתר 392] | דירה [באתר 459] | בית משותף [באתר 59] | רכוש משותף [באתר 45] | חידות [באתר 90] | פסק דין [באתר 423] | החלטה [באתר 232]

ליקויי בניה - תיקונים ללא פשרות

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במצב בו אין חילוקי דעות לגבי עצם קיומו של ליקוי בניה, בין ליקוי מזערי ובין ליקוי משמעותי, יש ומומחה מטעם בית המשפט מעלה כפתרון לליקוי - חלופה שלא עולה לקבלן ממון רב, אלא היא מעין "חלופה של פשרה"; מצד אחד הקבלן לא משקיע משאבים מופרזים כדי לבטל את הליקוי, ומצד שני הדיירים "יכולים לחיות" עם השיפור שמתקבל על פי פתרונו של מומחה בית המשפט, גם אם פתרון זה לא מביא את מצב הנכס למצב ראשוני, כאילו לא היה כלל פגם.
ערעור [באתר 207] | מומחה ביהמ"ש [באתר 223] | מומחה צד לדיון [באתר 114] | אורך [באתר 126] | סדקים [באתר 75] | שברים [באתר 87] | יסודות [באתר 218] | פסק דין [באתר 423]

תקן ותקנות - המועד החל

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התקנים הישראליים ותקנות התכנון והבניה עוברים שינויים, ביטולים ועדכונים בממד הזמן. לפיכך, יש חשיבות רבה למועד חלות תקן או תקנת בניה, בכדי לדעת מה חל ומה לא חל על דירה או בניין אשר הם: מתוכניים במועד א', מקבלים היתר בניה במועד ב', נבנים במועד ג', בנייתם מסתיימת במועד ד', והם נמכרים ועוברים לרשות המשתמש במועד ה'.
אי התאמה [באתר 139] | חוק המכר (דירות) [באתר 111] | ועדה מקומית [באתר 80] | מהנדס [באתר 392] | המועד החל [באתר 8] | תקן ישראלי [באתר 67] | דירה [באתר 459] | טופס 4 [באתר 15] | פסק דין [באתר 423]

מפרט לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי סעיף 2 (א) לחוק המכר: דירות תשל"ג 1973, "המוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט והוראות תחזוקה ושימוש", ובאשר למפרט, הוא צריך להיות ערוך על פי התנאים והפירוט שבחוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973.
ערעור [באתר 207] | שאלות הבהרה [באתר 77] | אי התאמה [באתר 139] | חוק המכר (דירות) [באתר 111] | דירה [באתר 459] | אורך [באתר 126] | גובה [באתר 192] | תחזוקה [באתר 26] | גדר [באתר 240] | פסק דין [באתר 423]

דריכה למטרת שיקום

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ידועה בתחום הנדסת מבנים שיטת דריכה באתר, של מבנים רעועים, במטרה לייצבם.
רום ושלח [באתר 311] | חלון [באתר 154] | תכנית מפורטת [באתר 4] | דירה [באתר 459] | אורך [באתר 126] | רוחב [באתר 87] | סדקים [באתר 75] | שברים [באתר 87] | קורות [באתר 267] | עמודים [באתר 208] | פסק דין [באתר 423]

איוור: מהו "אוורור נאות"?

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הוסדרו תקנות לגבי אוורור חללים בדירה כבר עם התקנות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) בשנת תש"ל (1970), ונקבעו קריטריונים לרמות האוורור כאחוזים משטחי החללים בהם מדובר.
חלון [באתר 154] | אוורור [באתר 58] | מטבח [באתר 47] | חדר שרות [באתר 31] | דירה [באתר 459] | שטח [באתר 335] | מידות [באתר 118] | גדר [באתר 240] | פסק דין [באתר 423]

דרך גישה אל המרחב המוגן

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבדיקת נתוני תכנון של דרך גישה בבניינים מסוגים שונים, נדרש להתייחס למכלול רחב יריעה של תקנות.
פרוזדור [באתר 38] | תקן ישראלי [באתר 69] | מרחב מוגן [באתר 19] | תקן ישראלי [באתר 67] | רוחב [באתר 87] | שטח [באתר 335] | גדר [באתר 240] | מדרגות [באתר 96]

חלון בחדר שינה: האם החלון נאות מבחינת ייעודו?

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדובר בחדר שינה (הורים) ששטחו 3.5 x 4 מ"ר = 14 מ"ר.
ערעור [באתר 207] | מעקה [באתר 89] | חלון [באתר 154] | אוורור [באתר 58] | חדר שינה [באתר 17] | שטח [באתר 335] | גובה [באתר 192] | רצפה [באתר 99] | פסק דין [באתר 423]

תכנון בקרקע בעלת פוטנציאל תפיחה

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ידוע כי בקרקע תופחת, יש לתכנן ביסוס ע"י כלונסאות, ועל פי ת"י 940 חלק 1 משנת 2008 - יהיה עומק הכלונס לפחות 10מ' ( עם ההחרגות שבתקן).
חלון [באתר 154] | תקן ישראלי [באתר 69] | ריצוף וחיפוי [באתר 164] | תקן ישראלי [באתר 67] | נדבך ראש [באתר 6] | אורך [באתר 126] | שטח [באתר 335] | תחזוקה [באתר 26] | רצפה [באתר 99] | יסודות [באתר 218] | קורות [באתר 267] | עמודים [באתר 208]

חישוב שטחים - בליטות וקירות

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חישוב שטחים ואחוזי בניה נועד לצרכים שונים; ביניהם - קביעת גודל הדירה בהסכמי המכר, קביעת אגרות בניה, בסיס מספרי לחישוב אחוזי בניה, ועוד.
שטח שירות [באתר 8] | דירה [באתר 459] | שטח [באתר 335] | גובה [באתר 192] | מידות [באתר 118] | חישוב שטחים [באתר 16] | רצפה [באתר 99] | יסודות [באתר 218] | קורות [באתר 267]

קולט מי גשם וניקוז הגג

17 דצמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מבנה קולט מי גשם בגג שטוח ובמרפסות:
מעקה [באתר 89] | אי התאמה [באתר 139] | תקן ישראלי [באתר 69] | קבועות שרברבות [באתר 55] | דירה [באתר 459] | שטח [באתר 335] | עמודים [באתר 208] | גדר [באתר 240] | פסק דין [באתר 423]

דלתות ארונות שירות

17 דצמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעיות תכנון במהנה דלתות ארונות שירות בבניין:
רום ושלח [באתר 311] | דלת כניסה [באתר 30] | פרוזדור [באתר 38] | מכשול [באתר 46] | דירה [באתר 459] | רוחב [באתר 87]

דירה - הגדרה ותכולה לפי תכנית "מחיר למשתכן"

12 דצמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגדרת דירה על פי התקנות, ותכולת דירה על פי תכנית "מחיר למשתכן".
חדר מגורים [באתר 18] | סלון [באתר 40] | חדר שינה [באתר 17] | מטבח [באתר 47] | מרפסת [באתר 93] | מרחב מוגן [באתר 19] | דירה [באתר 459] | אורך [באתר 126] | רוחב [באתר 87] | שטח [באתר 335] | גובה [באתר 192] | חידות [באתר 90] | עמודים [באתר 208] | גדר [באתר 240]

סמלים גרפיים לכלים סניטריים

5 דצמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתכניות היתר הבניה, ובתכניות המכר, יש סימונים של כלים סניטריים, כמו גם: סימונים של עיבוי קירות בעקבות מעברי צנרת.
תכנית מכר [באתר 18] | קבועות שרברבות [באתר 55] | דירה [באתר 459] | שטח [באתר 335] | עמודים [באתר 208] | גדר [באתר 240]

אוורור: מטבח ללא חלון

30 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר בניה, תנאיו וגרות) תש"ל - 1970, התוספת השנייה, תקנה 2.21 (ב), "לא יפחת שטחם הכולל של החלונות במטבח מ- 5% משטח רצפת המטבח".
חלון [באתר 154] | אוורור [באתר 58] | חדר מגורים [באתר 18] | סלון [באתר 40] | מטבח [באתר 47] | מרפסת [באתר 93] | דירה [באתר 459] | שטח [באתר 335] | גובה [באתר 192] | מידות [באתר 118] | רצפה [באתר 99] | גדר [באתר 240] | פסק דין [באתר 423] | החלטה [באתר 232]

גג רעפים: מעמדו בבניין

26 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לגג הרעפים מעמד מיוחד במבנה הכולל; מצד אחד הוא מהווה גג עליון למבנה, וככל ששלד הבניין הוא השלד "מהמסד ועד הטפחות".
מצד שני, לפחות לגבי בניה קונבנציונאלית, שלד הבניין (מבטון מזוין, או אפילו מפלדה) - עומד על מכונוֹ גם בלעדי גג הרעפים (עם תקרה עליונה אופקית המהווה את "הטפחות").
ערעור [באתר 207] | גג רעפים [באתר 6] | תקרה [באתר 32] | יסודות [באתר 218] | פסק דין [באתר 423]

חניה מכנית

19 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
החניה המכנית, המהווה פתרון דחוק למבנים חדשים או מחודשים בהם יש מצוקת חניה, מתגלה כפתרון נחות, מסורבל, מסוכן ובלתי חוקי.
רום ושלח [באתר 311] | חוק התכנון והבנייה [באתר 46] | תקן ישראלי [באתר 69] | מהנדס [באתר 392] | שטח שירות [באתר 8] | תקן ישראלי [באתר 67] | חניה [באתר 51] | שטח [באתר 335] | גובה [באתר 192] | חישוב שטחים [באתר 16] | עמודים [באתר 208] | גדר [באתר 240] | מדרגות [באתר 96]

דלתות עץ, עמידות בתנאי רטיבות

19 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דלת עץ רגילה, אינה עמידה בתנאי רטיבות ועלולה להיפגע עקב ספיגת מים.
סלון [באתר 40] | מרפסת [באתר 93] | תריס [באתר 36] | מהנדס [באתר 392] | דירה [באתר 459] | מידות [באתר 118] | רטיבות [באתר 116] | קורות [באתר 267] | גדר [באתר 240]

חניה; שיקולי תכנון חניה לבית כנסת

16 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במאבק בין דרישות תכנון ובין צורך להתאים את מקומות החניה לצרכי בתי כנסת, מתעמתים הרגלי תכנון מקומיים עם פרטים ייחודיים של בתי הכנסת.
ועדה מקומית [באתר 80] | חניה [באתר 51] | אורך [באתר 126] | שטח [באתר 335] | שיקולי הוועדה [באתר 15] | גדר [באתר 240]

אבן הראשה

14 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"אבן הראשה" - היא האבן העליונה במרכזה של הקשת בבניית אבן צורתה שונה משאר האבנים ולפעמים גם המידה שלה אחרת.
חלון [באתר 154] | מידות [באתר 118] | קורות [באתר 267]

רוחב פרוזדור

8 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הדגש הוא על רוחב, כי האמור להלן אינו ייחודי לפרוזדורים דווקא.
תכנית מכר [באתר 18] | פרוזדור [באתר 38] | חוק המכר (דירות) [באתר 111] | דירה [באתר 459] | גינה [באתר 32] | אורך [באתר 126] | רוחב [באתר 87] | שטח [באתר 335] | מידות [באתר 118]

מכבר ושיפועי ניקוז

6 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מכבר מוגדר בהל"ת- הוראות למתקני תברואה תש"ל - 1970, הוראה מס' 1.1.1 כדלקמן:
ריצוף וחיפוי [באתר 164] | 1555.3 [באתר 15] | דירה [באתר 459] | חצר [באתר 38] | אורך [באתר 126] | שטח [באתר 335] | רצפה [באתר 99] | יסודות [באתר 218] | גדר [באתר 240]

ברדס - היכן דרוש, ומהו מבנהו?

6 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתקן 1205 חלק 4 משנת 2014, סעיף 2.7.4, רשום כדלקמן:
חלון [באתר 154] | אוורור [באתר 58] | חוק המכר (דירות) [באתר 111] | תקן ישראלי [באתר 69] | תקן ישראלי [באתר 67] | שטח [באתר 335] | גדר [באתר 240]

מעקים-זיגוג:

29 אוקטובר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במישור העקרוני, מותר להשתמש בזכוכית בתור מעקה, הן למדרגות והן למרפסות.
מעקה [באתר 89] | תקן ישראלי [באתר 69] | אורך [באתר 126] | גובה [באתר 192] | מידות [באתר 118] | עמודים [באתר 208] | גדר [באתר 240] | מדרגות [באתר 96]

מעשה בזבוב שנכנס לחבית דבש

22 אוקטובר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית דבר, כל הקרדיט נתונים - לא לי, אלא: לר' אברהם בן-עזרא [הידוע כינויו המקוצר: הראב"ע].
רום ושלח [באתר 311] | ראב"ע [באתר 7] | מתמטיקה [באתר 17]

נגישות: דרך נגישה

4 אוקטובר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, התוספת השנייה, תקנה מס' 8.260, מוסבר כי דרך נגישה בבניין מגורים היא הדרך העיקרית מהמדרכה או מהשביל אל כניסה נגישה של הבניין.
מעקה [באתר 89] | מבואה [באתר 4] | פרוזדור [באתר 38] | מחסן [באתר 28] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 20] | ריצוף וחיפוי [באתר 164] | חניה [באתר 51] | מכשול [באתר 46] | דירה [באתר 459] | חצר [באתר 38] | אורך [באתר 126] | רוחב [באתר 87] | שטח [באתר 335] | מידות [באתר 118] | שער [באתר 55] | רצפה [באתר 99] | יסודות [באתר 218] | גדר [באתר 240]

היפרבולואיד פרבולי

3 אוקטובר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היפרבולואיד פרבולי הוא משטח שאינו מישורי, למרות שקצותיו הם ארבעה קווים ישרים.
דירה [באתר 459] | אורך [באתר 126] | שטח [באתר 335] | מידות [באתר 118] | חידות [באתר 90] | יסודות [באתר 218] | עמודים [באתר 208]

איך "מוכיחים" כי מינוס אחד = פלוס אחד?

18 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בחשבון ובמתמטיקה מעמידים אותנו "יודעי דבר", לפעמים, פעורי פה ומשתאים, נוכח תרגיל מדהים או הוכחה מפתיעה.
מתמטיקה [באתר 17]

לאורך מדרון נטול חיכוך

18 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלה: גליל מוטל על גבי מישור משופע נטול חיכוך (חלק) - מה יקרה לגליל?
אורך [באתר 126]

חידת משיכת החבל

18 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יוסי וגדי הם שני חברים שווי כוחות.
חידות [באתר 90]

משולשים מגפרורים

18 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כיצד אפשר לבנות בעזרת 6 גפרורים - 4 משולשים שווי צלעות? (שכל צלעותיהם שוות זו לזו)?
חידות [באתר 90]

משחק ב-12 גפרורים

18 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אופן המשחק

עוצמת האור כתלות במרחק

18 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלה: הספר בו אתה קורא מצוי במרחק R ממנורת השולחן שלך.
שטח [באתר 335]

גמר הבניה ואישור איכלוס

18 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תעודת גמר הייתה בעבר מוסדרת בהנפקת "טופס 5" [לאחר "טופס 4"], ועם התקנת תקנות התכנון והבניה (רישוי בנייה) תשע"ו-2016, עודכנה כדלקמן:
ועדה מקומית [באתר 80] | טופס 4 [באתר 15] | תנאים להיתר [באתר 1] | משלי [באתר 64] | קורות [באתר 267]

סמכות בית המשפט

18 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תביעת ליקויי בניה היא לעיתים קרובות מורכבת ממגוון רב של נושאים הנובעים מאותה עילה; העילה יכולה להיות הפרת חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973, ונושאי התביעה יכולים להיות שונים - חלקם הם בסמכות בית משפט השלום, וחלקם הן בסמכות בית המשפט המחוזי.
מסעד [באתר 11] | מחסן [באתר 28] | חוק המכר (דירות) [באתר 111] | שטח [באתר 335] | גדר [באתר 240] | פסק דין [באתר 423]

כיצד להגיע למרכז המבוך?

12 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הבעיה היא כיצד להגיע מבחוץ אל מרכז המבוך.
חידות [באתר 90]

הפתעה בטורים

12 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המורה המדעי קרא לרונית אל הלוח, וביקש ממנה לרשום 10 איברים של טור פיבונאצ'י.

פרדוכס הסתירה

12 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעיתים קרובות אנו עדים לכך ששני אנשים חכמים טוענים דבר והיפוכו , מבלי שיוכל האחד להכריע את רעהו.

טיול פורימי

12 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בסמיכות לחג הפורים, המורה לפיזיקה נכנס לכיתה וקיים את מצוות "נהפוך הוא": במקום לכתוב על הלוח אותיות ומספרים, סיפר לתלמידים סיפור על טיול דמיוני.
מסעד [באתר 11] | חלון [באתר 154] | פיזיקה [באתר 6]

איש השנה

5 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כמנהגנו מדי שנה אנו בוחרים גם השנה הזו באיש השנה שלנו...
רום ושלח [באתר 311] | אי התאמה [באתר 139] | פרוזדור [באתר 38] | חוק המכר (דירות) [באתר 111] | ריצוף וחיפוי [באתר 164] | מהנדס [באתר 392] | אורך [באתר 126] | רוחב [באתר 87] | גובה [באתר 192] | רטיבות [באתר 116] | שקיעת יסודות [באתר 21]

פלאי עולם; האם הפירמידה ומגדל פיזה הם בגדר פלאי עולם?

4 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הפירמידה הגדולה של גיזה ידועה כאחד משבעת פלאי עולם של העולם העתיק, ובנייתה מיוחסת לאלף השלישי לפני הספירה.
שטח [באתר 335] | גובה [באתר 192] | גדר [באתר 240]

סקר מבנים

4 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
סקר מבנים נדרש כאשר יש כוונה לבצע פעולת בניה (לרבות חפירה/חציבה/קידוח וכיוצא בזה) בסמוך למבנים קיימים, העלולים להיפגע עקב עבודות הבניה.
רום ושלח [באתר 311] | מהנדס [באתר 392] | תקרה [באתר 32] | יסודות [באתר 218] | קורות [באתר 267]

פסי האטה (באמפרים)

3 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במועד כתיבת שורות אלו, לא קיים תקן ישראלי בנושא: מבנה פסי האטה, ואין תקנות המסדירות זאת.
רום ושלח [באתר 311] | תקן ישראלי [באתר 69] | תקן ישראלי [באתר 67] | חניה [באתר 51] | מכשול [באתר 46] | אורך [באתר 126] | רוחב [באתר 87] | שטח [באתר 335] | גובה [באתר 192] | יסודות [באתר 218]

מפרט לפי חוק המכר (דירות)

29 אוגוסט, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המפרט אשר על פי חוק המכר (דירות), נועד לתת לקונה מידע על אודות הדירה אותה הוא רוכש.
חלון [באתר 154] | מטבח [באתר 47] | חוק המכר (דירות) [באתר 111] | אדריכל [באתר 137] | דירה [באתר 459] | עמודים [באתר 208]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner